مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های فرزندان حضرت زینب

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 روضه طفلان حضرت زینب(س) -( تار میبیند دوچشمم بس که میبارم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید پوریا هاشمی
475
102 روضه طفلان حضرت زینب(س) -( عالم علی و نور جهانتاب زینب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
586
103 روضه طفلان حضرت زینب(س) -( کفن کنید به قدِّ رسای این دو نفر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
435
104 روضه طفلان حضرت زینب(س) -( کیست این اُمِ ابیهایِ حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
1125
+2
105 روضه طفلان حضرت زینب(س) -( می رود سمت برادر به تنش تب دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن ناصحی
479
106 طفلان زینب (س) -( زین دو طوفان سوار می‌سازد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
463
107 زمینه ده شب محرم _ طفلان حضرت زینب (س) -( نکنی تو ردم ، تو رو قسم میدَمْ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
افشین منصوری فر
594
108 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( اي يارم، خون كردي دلم را، با هَل مِن مُعينَت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید حسین خدایار
657
+3
109 شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( روزی اشک و روضه ی هر سال با زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
ایمان کریمی
540
+1
110 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( ما دو بيت حماسی از شعر ديوان زينبيم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا تاجیک
629
111 واحد شهادت طفلان زینب (س) -( آوردم دسته گلامو بشن پرپر تو راهت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حلقه ادبی شاعرانه ها
407
112 نوحه شهادت طفلان طینب (س) -( قبول از من نما این، دو شیر نر را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید حسین خدایار
450
113 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( بود دار و ندارم دو طفل گل عذارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید حسین خدایار
426
114 زمزمه شهادت طفلان زینب (س) -( همه بضاعتم، فدا قیام تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عبدالله باقری
562
115 نوحه طفلان زینب (س) -( السلامُ - عَلی سبطِ خَیرِ النّبیین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر حسین الفت
505
116 زمزمه شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( آه دو کشته و یه چشمه ی خون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
احسان جاودان
500
117 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( كُلُّ خيرٍ فی باب الحسين ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا تاجیک
506
+2
118 نوحه شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( یابن الحسن، سرت بادا سلامت آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید حسین خدایار
455
119 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( دو سرباز سردار زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مهران امیری
777
120 زمینه شهادت طفلان زینب (س) -( دلم روشنه حرفمو از چشام میخونی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حلقه ادبی شاعرانه ها
844
121 زمینه شهادت طفلان زینب (س) -( سالار قلب من، تنها شدی چرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
احسان پیریابی
918
122 زمینه شهادت طفلان زینب (س) -( تو خیمه مادری، عزمش و کرده جزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا رسولی
698
+1
123 نوحه شهادت طفلان زینب (س) -( ای ماه شبهای من، ای دين و دنيای من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر حسین الفت
1418
+5
124 واحد شهادت طفلان زینب (س) -( دوباره من و روضه خون کردن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمد بیابانی
729
125 زمینه شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( مگه زینب مُرده باشه داداش که به تنهائیت بخنده دشمن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عبدالله باقری
754
+3
126 شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( گرفته اند اجازه دم اذان با هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن حنیفی
654
127 طفلان حضرت زینب (س) -( چشمای دریام و می بینی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
میثم میرزایی
510
128 طفلان حضرت زینب(س) -( بیا تا بگردیم دور سر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
556
129 طفلان حضرت زینب(س) -( غم جدایی تو کرده قصد جان مرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
هادی ملک پور
593
130 طفلان حضرت زینب(س) -( یحییِ بـاز مانـده ز ایـل و تبـارِ من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
418
131 طفلان حضرت زینب(س) -( ما غنچه های نورس گلزار زینبیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محمد میر هاشمی
554
+1
132 طفلان حضرت زینب(س) -( زینبم ، عقل ، پریشان من است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محمد میرهاشمی
625
+1
133 طفلان حضرت زینب(س) -( در حرم ماندم که مهمانم شوی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محمد میر هاشمی
485
134 طفلان حضرت زینب(س) -( الا اى آسمان عشق بنگر اختر خود را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محمد میرهاشمی
755
135 طفلان حضرت زینب(س( -( خالق آزادگی اسیر نگردد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمود ژولیده
614
136 طفلان حضرت زینب(س -( صف کشیده می رسد آن حیدر زهرا نشان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
قاسم نعمتی
646
+1
137 طفلان حضرت زینب(س) -( گفتن از زینب و عشقش به تو کار زهراست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
جواد حیدری
600
138 طفلان حضرت زینب(س) -( هرچه مستی ها فزونتر ، هست ساغر بیشتر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمود ژولیده
672
139 طفلان حضرت زینب(س( -( هر چه از روز واقعه می رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مصطفی هاشمی نسب
569
140 طفلان حضرت زینب(س( -( بتاب ای رُخت مهر و ماه منیر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مهدی مقیمی
749
141 طفلان حضرت زینب(س) -( بعد از علی اکبر عوض شد کربلایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مهدی مقیمی
582
+2
142 طفلان حضرت زینب(س) -( لشکر کوفه به میدان دو برادر می دید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مسعود اصلاني
826
143 اشعار شب چهارم محرم -( چشم تر آوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
975
144 اشعار شب چهارم محرم -( نگاه کن ای امیدم به موهای سپیدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1083
+1
145 اشعار فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها -( مادر به خیمه گرم نوا و به سر زدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
880
+1
146 اشعار حضرت زینب سلام الله علیها -( من شیر دخت شیر خدایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
852
+1
147 اشعار فرزندان حضرت زینب -( آب و گلم سرشته شد به عشق تو زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
874
+1
148 اشعار فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها -( تو غم این حرمو داری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
491
149 اشعار فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها -( الا یاایهاالساقی الا یاایهاالساقی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
562
150 اشعار فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها -( من زینبم که بر جگرم هست آذرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
783