مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های فرزندان حضرت زینب

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 متن مداحی شهادت فرزندان حضرت زینب به سبک نوحه با نوای کربلایی حسن حسین خانی -( در این صحرا که گفته غریبی نداری یاور ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1359
+1
202 متن مداحی شب چهارم محرم با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( شكوهِ عاطفه را بينِ معجرش مي برد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
1136
203 متن مداحی شهادت فرزندان حضرت زینب به سبک زمینه با نوای حاج روح الله بهمنی -( آخر عمربه رومو زمین نزن حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
2139
+4
204 اشعار شهادت فرزندان حضرت زینب با سبک واحد از مجید بنی فاطمه -( از خیمه درامد دوران غم زینب کبری به سر آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1371
+1
205 اشعار شهادت فرزندان حضرت زینب با سبک زمینه از سید مجید بنی فاطمه -( نبینم تنهایی نبینم گریونی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1753
+10
206 متن شعر مداحی طفلان حضرت زینب (س) -( آخر خودت بگو چقدر ربنا کنم؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید پوریا هاشمی
1098
207 نوحه واحد فرزندان حضرت زینب (س) -( امان از دل زینب امان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید فرید احمدی
3586
+11
208 زمینه ابنا الزینب -( ﻣﮕﻪ ﭘﺴﺮاﻡ ﺧﻮﻥ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﺪاﺭﻥ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
یاسین زندی
30
209 زمزمه طفلان زینب (س) -( سلیمانا، نگو اشکام بی حاصله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عبدالله باقری
28
210 اشعار واحد برای شهادت طفلان حضرت زینب(س) از رضا تاجیک با سبک -( قلم عاجز مونده از وصف حماسه های زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا تاجیک
2008
+4
211 اشعار واحد زمینه برای طفلان حضرت زینب(س) از رضا تاجیک با سبک -( پر از اشکه دیدگانم، شده وقت امتحانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا تاجیک
1743
+3
212 اشعار طفلان حضرت زینب(س) -( روز اول چه خوب یادم هست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
یوسف رحیمی
6
213 زمینه ابنا الزینب -( خاکی شده لباس تو خزونه باغ یاس تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
10
214 زمزمه ابنا الزینب -( غریبی تو نبینم عزیزم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
5
215 اشعار واحد سنگین طفلان حضرت زینب (س) -( دو طفلان زینب، فدای نگاهت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علی محلاتی
20
216 اشعار واحد سنگین طفلان حضرت زینب (س) -( ما ز تبار علی ، هر دو گل زینبیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علی محلاتی
18
217 اشعار زمینه طفلان حضرت زینب (س) -( فدای تو همه جانم ـــ نثار تو دو طفلانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علی محلاتی
19
218 اشعار زمینه طفلان حضرت زینب (س) -( ای حسین جان خواهر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علی محلاتی
20
219 دانلود متن و سبک مداحی واحد شهادت فرزندان حضرت زینب (س) -( بیاو قلبم نشکن _ تو رومو زمین نزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا رسولی
2525
+5
220 ابنا الزینب -( آسمانی و روی خاک غم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
27
221 اشعار طفلان حضرت زینب -( بیا نشسته غم تو دل زارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
24
222 شعر شهادت طفلان حضرت زینب (س) -( سهمی برای خواهرت نگذار این بار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا دین پرور
1505
223 متن اشعار شهادت طفلان حضرت زینب(س) از مسعود یوسف پور -( حال و روزم بگذار اینهمه درهم نشود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مسعود یوسف پور
19
224 متن اشعار شهادت طفلان حضرت زینب(س) از مجید تال -( زینب آورد امانتی ها را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مجید تال
23
225 زمینه شب چهارم محرم شهادت فرزندان حضرت زینب از سری سبک های محرم 93 سروده یاسین زندی -( ﺩﻭﺗﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺩاﺭﻡ ﻧﺬﺭ ﺗﻮ ای ﺗﺎﺝ ﺳﺮﻡ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
یاسین زندی
2143
+3
226 اشعار شور واحد برای طفلان حضرت زینب(ع) -( حسین من، کاری نکردم برات داداشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
جابر عابدی
21
227 اشعار واحد برای طفلان حضرت زینب(ع) -( سوخته تموم جونم ازتب - پیش چشامه روزمثه شب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
جابر عابدی
26
228 اشعار زمینه طفلان حضرت زینب (س) -( غمه نشسته تو سینه هامون حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
جابر عابدی
25
229 اشعار زمینه ی طفلان حضرت زینب(س) -( این طفلان فدای تو ی جون میدن برای تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عباس شاکری
36
230 غزل شب چهارم محرم ، درباره فرزندان حضرت زینب(س) -( غم تو سوخته تا مغز استخوانم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مظاهر کثیری نژاد
2168
+3
231 متن سینه زنی واحد طفلان حضرت زینب (س) شب چهارم محرم با سبک مهدی اکبری -( رضای دلم رضای حسین ، ز کودکیم مبتلای حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
6820
+6
232 دانلود سبک نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( برگ سبز تحفه ی درویش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
5
233 دانلود سبک طفلان حضرت زینب(س) -( ای عزیز رسول ـ هدیه ام کن قبول ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
6
234 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( داغ تو در میان دلم لانه می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا دین پرور
1412
+2
235 دانلود سبک واحد دو طفلان حضرت زینب -( طلوع صبح سپیدی تو امید هر ناامیدی تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن طالبی پور
1877
+2
236 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( کاش یه دعایی کنی مارو فدایی کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن طالبی پور
1582
+4
237 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( چرا ای ماه من چراغ راه من چشات از غصه لبریزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن طالبی پور
1278
+3
238 شعر طفلان زینب(س) -( ای سالها کنار من و آشنای من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1479
+2
239 شعر طفلان زینب(س) -( خوب میدانم اینجا از کسی سر نیستند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1340
+1
240 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( حرم امن نگاه تو که باشد بهتر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا دین پرور
1471
+1
241 شور طفلان حضرت زینب(س) -( از چه تنهايي ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
22
242 زبانحال طفلان حضرت زینب(س) -( غریب و تنها برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
17
243 نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( هستی برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
13
244 نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( یاور زینب ای دلبر زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
14
245 شعر نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( وای وای چرا غریبی ای حسینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
29
246 دانلود سبک واحد طفلان حضرت زینب(س) -( دو دسته گل زینب/راهی سوی میدانند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
287
247 دانلود سبک زمزمه طفلان حضرت زینب(س) -( به عزت و شرافت ما نور هر دو عینیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
1761
+1
248 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( دو جوانمرد مهیا هستند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
2644
+5
249 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( گلاب می چکد از گیسوان شانه شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
1956
+2
250 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( مادر به خیمه و دو جوانش به قتلگاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
2038
+6