مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های فرزندان حضرت زینب

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( به نام نامی زینب که آیت العظمی است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
1938
+2
252 دانلود سبک شور دو طفلان حضرت زینب(س) -( هنگام جهاد خواهر آمد ، از خیمه دو ماه انور آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمد مهدی روحی
2996
+8
253 طفلان زینب (س) -( ام المصائب - مادر دردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
میثم مومنی نژاد
30
254 زبانحال طفلان حضرت زينب (س) -( ببين اي كعبه ام چشم زمزمم را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محسن حسینی
28
255 دانلود سبک زمزمه طفلان حضرت زینب(س) -( داداش ، هدیه هامو برات آوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمد مهدی روحی
2639
+9
256 دانلود سبک زمزمه طفلان حضرت زینب(س) -( وقتش رسیده که دیگه عشق منو (به تو ببینن)2 ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن طالبی پور
1646
+1
257 دانلود سبک واحد طفلان حضرت زینب -( ببین بـرات عزیزم دو لاله پوش آوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن طالبی پور
1759
+1
258 دانلود سبک نوحه دو طفلان حضرت زینب -( برادر جان زینب فدایت ، بریزم هستم را به پایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
قاسم نعمتی
2709
+4
259 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( ما لاله های زینب غمپروریم ، فداییان دلبریم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
1939
--2
260 شعر نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( دلِ عالم پریشان زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
2308
+5
261 شعر نوحه-زمزمه طفلان حضرت زینب(س) -( قربان دین و مذهب هستیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
1913
+1
262 شعر نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( مولای تنها فرزند زهرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
1744
+1
263 شعر نوحه دو طفلان حضرت زینب(س) -( ای دلها مبتلایت – طفلان ِ من فدایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر عباسی
2355
+3
264 زمینه ابناء الزینب (س) -( تو و لحظه لحظه غم نصیبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
19
265 شعر نوحه زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( ای سید بطحای من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمود ژولیده
1599
+2
266 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( بايد حلال زاده به داييش بره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا خاکساری
1261
+1
267 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( تا كه مُحرم حج تو شم برات دو قربوني دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
امیر حسن سالاروند
1539
+1
268 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( این شعلۀ عشق است كه درمان نپذیرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محمود ژولیده
1491
269 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( این شیر بچه های من از نسلِ حیدرند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
1408
+2
270 سبکهای جدید محرم 92 - زمینه و شور برای شب چهارم محرم 92 -( من زینبم / وارث حیدر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا خاکساری
2745
+3
271 زمزمه ابناءالزینب (س) -( وای ـ برادرم ای نازنینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
10
272 شعر عاشورایی ابناء الزینب (س) -( می کشد آخر مرا این اشک های تو حسین (ع) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
11
273 مجلس هفتم شهادت طفلان زینب (س) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
44
274 طفلان حضرت زینب (س) -( دو لاله فدایی ، به راه حسینند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
14
275 شب چهارم -( نیاد روزایی که ـ زدرد غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
24
276 طفلان زینب (س) -( از غم غربت گشته ام جان بر لب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
19
277 طفلان زینب (س) -( جانان زینب نظر کن ـ ز نو گلان بستان زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
25
278 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( دو تا نهال دو تا سرو ایستاده شدند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سعید پاشازاده
1298
+1
279 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( همه هستم و یه عمره به پای تو من گذاشتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
احسان جاودان
1527
+3
280 ابناء الزینب (س) -( یارب ـ نظر نما به حال زارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
23
281 زمزمه و زمینه شهادت ابناء الرینب (س) -( سیل خروشانم حسین ـ فدای تو جانم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
25
282 طفلان زینب (س) -( عالم و آدم گدای حسینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
33
283 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( گرچه از داغ جوان تا شده ای ما هستیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسن لطفی
2463
+1
284 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( بریز در دل من هر چه داری از غربت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مجتبی روشن روان
1157
+2
285 مجلس بیست و هشتم: شهادت طفلان زینب (س) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
36
286 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( اگر خواهرت اذن میدان ندارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
 علی اکبر لطیفیان
1418
287 شور سینه زنی طفلان حضرت زینب (س) -( گریه کنم تا نفس دارم از برایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
10
288 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( ما آمدیم مثل غلامت برادرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
925
289 ذکر دودمه برای طفلان حضرت زینب (س) -( ببین که هدیه دارم ـ برای تو برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
9
290 شعر شب چهارم طفلان حضرت زینب(س) -( ما به طفلي آستان عشق را در مي زنيم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
978
+1
291 شعر شب چهارم طفلان حضرت زینب(س) -( غم تبارم زینبم ، بی غمگسارم زینبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
1331
292 شعر شب چهارم طفلان حضرت زینب(س) -( این دو سرباز جوان رزم آورند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
998
+1
293 شعر شب چهارم طفلان زینب(س) -( اي شاخه سار مهر و وفا سايه ي سرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حمیدرضا گلرخی
1201
+3
294 نوحه طفلان حضرت مسلم (ع) -( ای امام نازنینم الهی غمت نبینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
11
295 دانلود سبک زمینه طفلان حضرت زینب(س) -( پسرای خواهر تو صدقه های سر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
رضا تاجیک
1242
+1
296 نوحه طفلان حضرت زینب (س) -( امید من پناه من تویی تو تکیه گاه من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
11
297 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( جاده ی عشق صبح روز دهم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید مجتبی ربیع نتاج
1044
+1
298 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( ای برادر بگو چکارکنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مسعود اصلاني
1567
299 زبانحال طفلان حضرت زینب (س) -( اي حسين جان اي سايه روي سر من اي يادگار مادر من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
12
300 نوحه طفلان حضرت زینب (س) -( دو هدیه آورم برات ـ پیش کشی اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
47