مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های فرزندان حضرت زینب

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 نوحه طفلان حضرت زینب (س) -( عالم و آدم گدای حسینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
46
302 نوحه طفلان زینب (س) -( برگ سبزی بود تحفه ی درویش من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
45
303 نوحه طفلان زینب (س) -( دنیا و دینم تا حسینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
170
304 نوحه طفلان زینب (س) -( برگ سبز تحفه ی درویش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
55
305 نوحه طفلان زینب (س) -( ای عزیز رسول ـ هدیه ام کن قبول ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
95
306 زمزمه فرزندان حضرت زینب(س) -( ای کاش می مردم و نمی دیدم غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
8
307 اشعار شهادت جوانان حضرت زینب(س) -( دو جوان من فدایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
6
308 زمزمه جوانان حضرت زینب(س) -( ای کاش می مردم و نمی دیدم غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
اسماعیل شبرنگ
16
309 زمینه طفلان حضرت زینب(س)به همراه سبک -( ای مهربونم،قابل بدونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عباس شاکری
19
310 واحد طفلان حضرت زینب(س) -( وقتی می بینم کار تو تمومه-خوشی حرومه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عباس شاکری
30
311 نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( داداش،حاجی عشق تو هستم در منایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
محسن تدین
8
312 واحد طفلان حضرت زینب(س) به همراه سبک -( زده آتش به جونم،تنهائیت حسین جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
روح اله گائینی
7
313 نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( حسین من-حسین من-عزیز عالمین من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
عابدین کاظمی
8
314 واحد طفلان حضرت زینب(س) -( ما زتبار علی ،هر دو گل زینبیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
4
315 نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( گر چه از مرگ تو امروز خبر دارم من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
مرحوم محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری
23
316 دانلود سبک شور دو طفلان حضرت زینب(س) -( دو بچه شیر غیرتی گریه کنای هیئتی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسین ایزدی
2177
+6
317 دانلود سبک نوحه طفلان حضرت زینب(س) -( خدایا درد خود را به جز تو با كه گویم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حیدر توکلی
1378
+2
318 دانلود سبک زمزمه طفلان حضرت زینب(س) -( حالا که سپاهت شده خالی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
حسین ایزدی
1353
+1
319 دانلود سبک طفلان حضرت زینب(س) -( ای جان زینب زینبت را كن نظاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
سید محسن حسینی
1277
+2
320 شعر طفلان حضرت زینب(بالی گشوده است و چنان پیش می رود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
823
+1
321 شعر طفلان حضرت زینب(صدا در سينه ها ساكت كه اينك يار مى ايد؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
826
322 شعر طفلان حضرت زینب(روز اول چه خوب يادم هست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
877
323 شعر طفلان حضرت زینب(به عشقت دل ببستم من ز اندوهت شکستم من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
877
324 شعر دو طفلان حضرت زینب(قلبم گرفته از دل بی قراریت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
718
325 شعر طفلان زینب(اینان کم از دو لاله احمر که نیستند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
664
326 شعر طفلان حضرت زینب(رسیده نوبتمان، باید امتحان بدهیم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
719
327 شعر طفلان حضرت زینب(بالی گشوده است و چنان پیش می رود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
710
+1
328 شعر مدح پسران حضرت زینب(دو سوارند چنان شیر ژیان یال به یال) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
778
329 شعر طفلان حضرت زینب(رسيده نوبتمان ، بايد امتحان بدهيم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
632
+1
330 شعر طفلان حضرت زینب(س)(بغض نگاه خسته تان، ای مسیح من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
676
331 شعر طفلان حضرت زینب(حضرت عاطفه لطف تو اگر بگذارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
700
332 شعر طفلان حضرت زینب(چگونه آب نگردم کنار پیکرتان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
747
333 شعر طفلان حضرت زینب(اینان کم از دو لاله احمر که نیستند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
569
+1
334 شعر طفلان حضرت زینب(رسیده نوبتمان، باید امتحان بدهیم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
602
335 شعر طفلان حضرت زینب(بالی گشوده است و چنان پیش می رود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
605
336 شعر مدح حضرت زینب(دو سوارند چنان شیر ژیان یال به یال) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
651
337 شعر طفلان زینب(س)(دوباره در دل من خیمه‌ی عزا نزنید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
660
338 شعر طفلان رینب(س)(گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
760
+1
339 شعر طفلان زینب(قامت كمان كند كه دو تا تیر آخرش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
641
340 شعر طفلان حضرت زینب(روز اول چه خوب یادم هست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
682
341 شعر طفلان حضرت زینب(منم زینب که در کوی محبت منزلی دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
831
+1
342 شعر طفلان حضرت زینب(منم زینب که در کوی محبت منزلی دارم در این منزل خدایا من حق آب و گلی دارم برادر جان بیا لطف کن و مشکن دل زینب که با دل با تو دلبر تا که هستم محفلی دارم ملاقات خدا رفتن گرامی هدیه می خواهد گران قدری ولی من هدیه ی نا قابلی دارم براد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
578
+1
343 شعر طفلان زینب(س)(زینب آمد دست طفلانش به دست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
779
+1
344 شعر طفلان حضرت زینب(بود زینب را دو مه سیما پسر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
664
345 شعر طفلان حضرت زینب(عمو رسیدم و دیدم؛ چقدر بلوا بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
2047
+3
346 شعر طفلان حضرت زینب(ای برادر جان شوم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
695
347 شعر طفلان حضرت زینب(دست حق بر سرمن بی تو سایه ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
624
+1
348 شعر طفلان حضرت زینب(چیده ز باغم لاله چین دو گل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
752
349 شعر طفلان حضرت زینب(مانده خدا رو دستم دسته گلای زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
737
350 شعر طفلان حضرت زینب(اخ المظلوم حسین امیر بی لشکرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
780