مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اشعار در مقام پدر

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 تقدیم به پدران از دست رفته (تاج سرم بودی ورفتی زدست) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
اسماعیل تقوایی
587
2 فراق پدر -( رفتی ای نور دل و عشق و امیدم پدرم) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
وحید زحمتکش شهری
742
+3
3 مقام پدر -( ای پدر ای اسوه و الگوی صبر و استقامت) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
وحید زحمتکش شهری
366
4 مقام پدر -( پدر یعنی چراغ زندگانی) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
وحید زحمتکش شهری
511
5 به یاد پدر -(پدرم یاد تو آرامش این جان من است) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
وحید زحمتکش شهری
434
6 گریز سوم برای روضه پدر -( احترام به متوفی بعد از فوت و سب حضرت علی(ع) بعد از شهادت توسط عوامل معاویه... ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
1093
+4
7 گریز دوم روضه پدر -( بودن فرزندان بر بالین پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
11
8 گریز اول روضه برای پدر -( تشییع جنازه ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
31489
+72
9 اشعار در سوگ شهدا -( ببین چشمم بود لب تشنه ی اشک ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
جواد حیدری
40
10 اشعاری زیبا برای در سوگ پدر و مقام آن -( رفتی و اتش زدی بر جسم و جانم ای پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
12
11 اشعار برای در سوگ پدر و مقام آن -( ای پدر دیده به سویت ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
10
12 شعری زیبا برای مقام پدر و سوگ آن -( الا ای نوگل بی خار بابا ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
12
13 شعری برای در سوگ پدر -( ای باغبان گلشن عشق و وفا پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
6
14 شعری در مقام و سوگ پدر -( چگونه می شوی اگاه از بهای پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
علیرضا فولادی
12
15 اشعار در مقام و سوگ پدر -( تاج عزّت به سر اهل جهان است پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
حجه الاسلام رضا جعفری
30
16 اشعار در مقام و سوگ پدر از احمد حسین پور علوی -( سینه ای آکنده از مهر و وفا دارد پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
احمد حسین پور علوی
15
17 اشعار در سوگ پدر از احمد حسین پور علوی -( دوست دارم چون تو گردم ای پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
احمد حسین پور علوی
14
18 اشعار در سوگ پدر از حاج غلامرضا سازگار -( گل محبتت از دل زند جوانه پدر ) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
استاد حاج غلامرضا سازگار
224
+1
19 مقام پدر(سحرزدفترشعرم گلايه كردم گفت) ترحیم نامه
اشعار در مقام پدر
علی اشرفی راد
6726
+11