مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های اشعار در سوگ فرزند

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 گریز دوم به روضه فرزند -( گریز به روضه ی حضرت رقیه(س) برای فرزند دختر ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
374
--1
2 گریز اول برای روضه فرزند -( گریز به روضه ی حضرت علی اکبر(ع) ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
963
+3
3 گریزهای روضه فرزند -( روضه فرزند ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
9
4 اشعار سوگ جوان ناکام -( غم مرگ جوان بار گران است ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
سعید رمضانی
11
5 اشعار در سوگ فرزند از عماد خراسانی -( کجا رفتی که رفت از دیده ام دل ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
11
6 اشعار زیبا در سوگ فرزند -( عجب نوری ز چشم دوستان رفت ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
8
7 اشعار در سوگ جوان ناکام -( فلک تو خون به دل هم پیر و هم جوان کردی ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
8
8 شعری در سوگ فرزند -( از دست من ای چرخ گرفتی پسرم را ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
محمود ژولیده
9
9 شعری زیبا در سوگ فرزند -( قصه ی مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
محمود ژولیده
9
10 اشعار در سوگ فرزند -( ز داغت روز و شب با دیده ی خونبار می نالم ) ترحیم نامه
اشعار در سوگ فرزند
8