مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت رقیه (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه(س) -(آمد خبر ز عالم بالا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
21
2 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه(س) -(باردیگرازسوی حق درب رحمت واشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
26
3 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه(س) -(به ماه شعبان زلطف خدا گل واشده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
16
4 متن شعر و سرود ولادت حضرت (س) -(وقت سرور آمد شادی و شور آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
15
5 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه(س) -(دل پر زدزسینه رفته تا مدینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
9
6 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه (س) -(از گلستان دین. غنچه ای وا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
34
+1
7 متن شعر ولادت حضرت رقیه(س) -(بار دیگر در جهان غوغا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
15
8 متن شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(باز امشب دل پر از شور و نواست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
10
9 متن شعر ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(غنچه ای از باغ ایمان آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
3
10 سرود تولده حضرت رُقَیّه خاتون سلام الله علیها -(شروع فصل عاشقیمونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
30
11 سيدتي يا رقيه -(اومده كوثرِ ارباب ماها ، رقيه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
30
12 سرود تركيبي تك و شور -(آسمونا رو ببين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
24
13 سرود از زبان حضرت رقيه سلام الله عليها -(خير ببينين نوكراي من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
21
14 یا رقیه (س) -(هرساله بابا حسين برام) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
12
15 دردونه ى ابى عبداللهِ -(شبْ شبِ عشق و نزولِ ماه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
14
16 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(چه خبره تو آسمون ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
22
17 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(بار دیگر خلقت از آیات کوثر زنده شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محسن صرامی
32
18 غنچه ی باغ ولایت -(امشب مدینه شد چو وادیّ طور(2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
1
19 حبل المتین شیعه -(امشب از لطف خدا یثرب شده وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
3
20 دردانه ی حسین ابن علی علیه السّلام -(امشب دوباره سر زد گلی از بستان احمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
59
21 نور دو عین فاطمه (س) -(ماه شعبان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
22 غنچه ی محمّدی -(امشب دزباره این دلم غرق شور عشقه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
23 نوه ی فاطمه(س) -(در سپهر ولا مهی پیدا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
24 گل زهرا نشان -(در مه شعبان خالق منّان لطفش گشته شامل ما) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
25 کوثر حسین ابن علی(ع) -(شهر مدینه از شعف،چون وادی طور آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
26 جلوه های نور -(جلوه های نوریزدان آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
0
27 رقیّه الحسین(س) -(بار دیگر شور و شادی شد بپا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
1
28 یاد بود ولادت حضرت رقیّه سلام اللّه علیها -(در شهر مدینه امشب از لطف الاه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
91
29 میلادی حضرت رقیه سلام الله علیها -(ماه کم کم هلال ابرو را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
استاد سید هاشم وفایی
138
30 تولد حضرت رقیه(س) -(نسیمی آمد و درهای آسمان وا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا باقریان
134
31 شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(به محبان عنایتی داری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی مقیمی
279
+1
32 شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(خورده گره به مویش دلهای خانواده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی مقیمی
232
33 میلاد حضرت رقیه سلام الله علیها -(گنجینه ی عشق است دلِ خونِ رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
هستی محرابی
290
+1
34 سرود میلاد حضرت رقیه (س) -(کبوتر دل پر زده تا به حرم دمشقه تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیرحسین سلطانی
535
+3
35 سبک میلاد حضرت رقیه، خانومه دختر دردونه ی آقامه ترکی و فارسی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رامین برومند
344
+1
36 بحر طویل میلاد حضرت رقیه (س) و گریز به مصیبت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رامین برومند
322
+1
37 میلاد حضرت رقیه(س) عیدی میده امام حسین اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رامین برومند
290
+1
38 حضرت رقیه -(رباعی میلاددردانه ی ارباب بدنیا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
188
+1
39 میلاد حضرت رقیه(س) -(بحر طویل میلاد حضرت رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
402
40 شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(بار دیگر در ب رحمت باز شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
335
+2
41 رباعی های ولادت حضرت رقیه (س) -(غنچه ای زیبا ز گلزار ولا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
267
42 بحر طویل ولادت حضرت رقیه بنت الحسین (ع) -(سحری روشن و عاشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن لطفی
377
43 سرود شور میلاد دردانه امام حسین (ع) حضرت رقیه -(سرود شور صدای چه چه بلبل آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد مهدی روحی
296
+1
44 سرود زمينه ولادت حضرت رقیه (س) -(فصل جنونه – دل از شادی می خونه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد مهدی روحی
212
45 سرود زمينه -(شب تولد عشقه – شب تولد شبنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد مهدی روحی
339
46 سرود زمینه ولادت حضرت رقیه -(امشب دل من دل تو مثل طوفان شده بی تابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد مهدی روحی
327
+4
47 تو غنچه ی نو شکفته ی زهرایی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
هستی محرابی
225
+1
48 سرود ولادت حضرت رقیه (س) -(ملائکه حیرونن دونه دونه بارونن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیرحسین سلطانی
870
+7
49 شعر میلاد حضرت رقیه(س) -( صاحب عطای‌خانه‌ی ارباب آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
545
50 میلاد حضرت رقیه(س) -( روی بال ملک وحی چقدر زیبایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
570