مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت رقیه (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نذر وجود مبارک نازدانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام -(خبری آمده که، سوگلی شاه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
16
2 السلام علیک یا بنت الحسین یا رقیه -(تو را با اشک و احساس آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
7
3 یا بنت الحسین یا رقیه(س) -(تو روحِ اشک و احساسی...رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
منصوره محمدی مزینان
8
4 سبک 3 ـ سرود / تک ـ نور -(نورِ چشمِ حضرتِ پیمبره رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
29
5 مربع ترکیب بند حضرت رقیه سلام الله علیها -(عمریست روز و شب پِیِ این دودمانیم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
21
6 به مناسبت ایام ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(با فقیران زمین باز خدا راه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حسین رحیمیان
27
7 متن شعر ولادت حضرت رقیه(س) -(نور حق جلوه گر شد در مدینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
35
8 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
109
9 میلاد دردانه‌ی اباعبدالله(ع) حضرت رقیه(س) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
59
10 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
72
+1
11 سبک 2 ـ سرود / تک سنتی ـ هستی -(شورِ دل ها نور عینی شمس کلِ عالمینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
70
12 سبک 1 ـ سرود / شور ـ مَقدم -(کار تمومِ عاشقا ديوونگي و شور و شين) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
75
+4
13 مسمط میلاد حضرت رقیه خاتون(س) -(آمد کسی که حاجت دل را روا کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
116
+1
14 مثنوی ویژه ولادت حضرت رقیه(س) -(سلام حق به عفتت رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
67
+1
15 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(گرچه هر نکته مکانی و سخن را جایی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
74
16 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(شهر مدینه شده صاحب دیوان عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
42
17 دوبیتی ولادت حضرت رقیه(س) -(صد غنچه به دامان حسین آوردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
68
18 دوبیتی ولادت بنت الحسین حضرت رقیه(س) -(شبِ لیلی و شوقِ مجنون است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
38
19 دوبیتی ولادت حضرت رقیه خاتون(س) -(خانه گلشن شده از ذکر مناجات حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن ثابت جو
32
20 بحر مرکب حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای اشک تو کوبنده تر از خطبه ی زینب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مسعود یوسف پور
44
21 سرود حضرت رقيه سلام الله عليها -(اومده از جنت انگاري مهتاب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عباس میرخلف زاده
70
22 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای زهرای کوچک تولّدِت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
153
23 متن شعر و ولادت حضرت رقیه (س) -(رسیده است به دل های مرده جان بدهد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسن کردی
129
24 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(خورشید جهان تابی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
امیر عباسی
110
25 متن شعر ولادت حضرت رقیه (س) -(نبودِ حضرت رقیه بحث علمی است و منطقی ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مهدی رحیمی زمستان
78
26 یا رقیه س -(آنجا که شور عشق نباشد کمال نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
سید پوریا هاشمی
113
27 ولادت حضرت رقیه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
71
28 ولادت حضرت رقیه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
عبدالحسین میرزایی
39
29 حضرت رقیه سلام الله علیها -(شور و شعف عشق به مهتاب مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
104
30 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو را مانند زهرا آفریدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
170
+1
31 ولادت حضرت رقیه سلام الله علیه -(این قلب لبالب از غم و محتاجم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد حبیب زاده
57
32 سبک شور حضرت رقیه سلام الله علیها : -(هر اهل دلی یافته راهی به رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مجتبی خرسندی
152
+3
33 سرود میلاد حضرت رقیه سلام الله علیها به سبک بازدوباره -(یارقیه نازنین دخترارباب دوعالم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
93
--1
34 مدح و مرثیه السلام علیکِ یارقیه بنت الحسین -(سورة کوثرِ امام حسین) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
76
35 ینت الحسین -(برای ناز یک نگاهت همه می میرن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
قاسم نعمتی
71
+2
36 {سرود میلاد_ناز قدوم عمه جانم} -(تو آسمون نوشته مهتاب اومده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا آهی
156
+1
37 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ساقیا پر کن به ساغر باده را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
56
38 سرودمیلاد رقیه خاتون (آمده دنیا،گوهر یکتا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
اسماعیل تقوایی
137
39 سرود جشن میلاد حضرت رقیه(س)(سبک افتخاری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
203
+2
40 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(شبیه زهرا ، خاتون دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
163
+2
41 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(زهرا شمایل ، جانم رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
167
42 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها -(یارقیه ای عشقم ای دینم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
127
+1
43 سرود ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها: -( داره می باره از آسمونا نم نم بارون) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حسین رحمانی
82
44 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای دختر امام شهیدان خوش آمدی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
ولی الله کلامی زنجانی
112
45 میلادیه باب الحوائج حضرت رقیه سلام الله علیها -(باز امشب حال ،حالی دیگر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج افشین بابک
90
46 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای گل خیرالنسا عیدت مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
محمد علی مصیبی
85
47 میلادیه حضرت رقیه سلام الله علیها -(مژده ای اهل ولاجوشش به کوثر آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
حاج داود بیدق داری
87
48 میلاد حضرت رقیه دردانه‌ی اباعبدالله(دختر حضرت خورشید چقدر زیبایی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
63
49 (شور_میلاد_رقیه_خاتون) -(ای جانم رقیه، بی بی جانم رقیه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا آهی
78
+1
50 متن شعر و سرود ولادت حضرت رقیه(س) -(آمد خبر ز عالم بالا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
رضا یعقوبیان
186