مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ابالفضل(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
5
2 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
4
3 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ترکی و فارسی گریز به شهادت -(مژده یاران مژده یاران جانفدای عترت آمد) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
1
4 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای علی نین گوزل اوغلی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
1
5 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای از تو جهان گلباران) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
4
6 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس نام آور - نجل علی حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
2
7 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(ای عزیز دلم چارۀ مشکلم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
1
8 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای زینت باغ جنان ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
احمد پوریا
2
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی یاران حامی دین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
4
10 متن شعر ترکی توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سن ، پسر شیر خدا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
3
11 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(مژده ای دل اورک صفاسی گلدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسین علیزاده
4
12 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی عالمه پور ام البنین، صفا گلوب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
2
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای منیم روح و روانیم خوش گلوبسن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
3
14 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس عباس – گل گلزار حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
1
15 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) زبانحال حضرت ام البنین -(یات ای گل یاسیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج روح الله رمضانی
2
16 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(الله یاالله_الحمد لله) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
4
17 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(البشاره البشاره فُلک جان را لنگر آمد) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
2
18 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آسمان یثرب ده آی چیخوب مَحاقیندن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
3
19 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آچدی بوگون گوزون سردارکربلا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
2
20 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آچ گوزون ای ماه منیریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
1
21 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای گُل ام البنین - عباس) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
احمد پوریا
3
22 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای وجودی نازنین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
2
23 متن شعر ترکی میلاد حضرت ابالفضل علیه السلام -(گیت ای صبا ایله خبر دخت طاهایه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم صمد ملایی
2
24 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) -(ائدور دل زمزمه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا ماه پری زنجانی
2
25 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ایُّهاالنّاس گَلون عاشق شیدایه باخون) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رحیم فیضی
2
26 «میلاد پرچمدارعشق» -(چرخ شرفین عنقاسی گلوب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
1
27 متن شعر ترکی مدح و میلادیه با حضرت اباالفضل العباس علیه السلام -(بلبل لر اوخور نغمه ویرور گلشنه زینت ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج علی زلفی تبریزی
4
28 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(جماله باخ یارادان عین ماهپاره یاراتمیش) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
3
29 « وجاهت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام » -(بیشۀ عشقیده تکتازیدی عباس علی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
3
30 متن شعر ترکی مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مردلر مردی اباالفضل ... -(ای علی اوغلی حسینون تشنه سرداری اباالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسین ساکت
3
31 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای عاشقان گلدی عشقین علمداری) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
3
32 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای نگار نازنین نوگل ام البنین سر سپاه نینوا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج افشین بابک
1
33 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل علیه السلام -(عباس وفاده ای اولان یگانه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج روح الله رمضانی
1
34 مدح حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه -(ای عباس ای ساقی حرم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
1
35 ولادت حضرت ابالفضل (ع) گریز به شهادت -(خالقه کیم عبد سزاوار اولور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم انور اردبیلی
2
36 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(حیدرین مظهری سن لایلای ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج غلامرضا هادی اردبیلی
2
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(لطف ایلیوبدی مولودِ اطهر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
0
38 مدح و توسل بر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای قولسوز علمدار الیمدن دوت ابالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل فرهنگی
1
39 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ابالفضل گلدی دنیایه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رحیم فیضی
3
40 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -( بلبل به چمن نغمه سرا/آمدمه ایوان ولا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
3
41 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آلدی آغوشه علی عباسینی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمدرضا محمدی (ناعم)
1
42 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(بو گجه یثربه بیر ماه دل آرا گلدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی نوید آسال اردبیلی
1
43 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ساغر عشق آمد اختر عشق آمد) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج افشین بابک
11
44 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(چرخ وفا هماسی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
7
45 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ظلمتی نور حق یخدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
8
46 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(لایلای ای ماه صفا صورتووه من قربان) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
6
47 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(پور حیدر قدم قویدی بودنیایه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مهدی عبادی
8
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای صبا یتور کربلا شاهینه - سلامیمی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا ماه پری زنجانی
5
49 مدح و میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(من غم عشقه گرفتار اولموشام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج افشین بابک
14
50 مدح و میلادیه حضرت اباالفضل علیه السلام -(مرتضانون گل یاسی گلدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضوی زنجانی
9