مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ابالفضل(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(زادۀ زهرا دیینده من پیمبر اوغلیام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
161
--1
2 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(بو سوئی خلقه مباح ایلوب خدای لاینام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
62
3 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(ئورگدوب جنگی فنونی صاحبِ تیغ دو دم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
122
4 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(گوردولر جنگه ابوالفضل وفا پرور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
206
5 شجاعت حضرت ابوالفضل علیه السلام -(واویلا، میدانه،شیر دلاور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
490
6 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سس دوشدی میدانه شیر دلاور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
1185
+3
7 شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(لرزان است میدان از ،صولتِ پورِ علی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ناشناس ؟؟؟
319
8 زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای تشنه لب قیزلاریمه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ناشناس ؟؟؟
515
9 شجاعت حضرت ابوالفضل -( عشق سرگردان قالار عشق ابوالفضل اولماسا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
6169
+14
10 زبانحال امام بر بالین علمدار کربلا -( امیر لشگر عشق دلاوریم گوزون اچ ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
2193
+2
11 سنه من قانه باتان ای دیرم + دانلود اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
24999
+264
12 لزاريده پروانه گل ياسي چوخ ايستر اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2893
+18
13 اویان ای یار وفاداریم اویان اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
17976
+335
14 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(عباسم و خون حسین در بدن دارم)به همراه سبک سنتی اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
17568
+88
15 اشعار نهم محرم,(من شرزه شير بيشه‌ي شير خدايم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4189
+9
16 اشعار حضرت ابالفضل العباس(ع),(دور ای اهل عشقون علمداری قارداش) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5830
+35
17 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(دور ابوالفضل سنه قربان منی دیندیر یارالی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
26793
+93
18 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(صاحب مشک و علم قارداش) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
8112
+28
19 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(دشمنی نامرد اولان قولسوز علمدار اویان) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5094
+29
20 اشعار شب نهم,(ساقـیِ بـزم دلــدار اباالفضـل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3805
+5
21 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(آچ او شهلا گوزون بـاخ منـه قارداش ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5290
+23
22 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),( آچ گوزلـرون گلدیـم اخـا- باشیوی اللّردن آلام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
15433
+233
23 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(ای یارالی شیریم وزیریم ابوالفضل اویان( اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
6131
+32
24 اشعار محرم,(اي علمـــداريم يار و غمخـواريم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5076
+7
25 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(اي حسينون سر سپاهي غم گونونده دادخواهي) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3112
+6
26 اشعار شب نهم محرم,(دوشموشم تپراقا عطشان یتیش امداده حسین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3980
+11
27 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(گل حسین یخدیلا سقّانی یره) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3208
+6
28 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(خیمه‌لـرده اَلی قوینونـدا دایانما گَل حسین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4701
+17
29 اشعار شهادت حضرت ابالفضل العباس(ع),(حسین علمداری دوشدی طوفانه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3607
+3
30 اشعار شهادتحضرت ابالفضل(ع),(ويـرن ‌الله يولونـدا جـان اباالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2829
+4
31 اشعار شهادت حضرت عباس(ع)ترکی,(اوجالوبدور عرشه فغان سسلور هامی ای داد و امان) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
10452
+26
32 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(اي سپاه كين كربلا دور بيزه- مناي عشق)اشعار ترکی اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3307
+9
33 اشعار شهادت حضرت ابالفضل ترکی(سالسالار سو صحبتین عبّاسه آغلار گوزلریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4551
+18
34 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(قـزلار ابوالفضلـه پناهنــده‌دی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2653
+10