مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ابالفضل(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش14 -(تا سکینه سوزلرین ائتدی تمام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
4
2 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش13 -(دوتدولار عباسه بیر بزم عزا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
3
3 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش12 -(ایلین ساعت عموم عزم جدال) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
4 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش11 -(رعب شمشیریم اولاردان تاب آلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
5 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش10 -(شاه سردارین گورنده زخمدار) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
4
6 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 9 -(خیمه لرده پادشاه نشأتین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
7 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش8 -(سن دگلدون اول پلنگ تیز چنگ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
8 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 7 -(تشنه لب ساقی دیشنده مشک آب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
9 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 6 -(جرأته گلدی قاچان سربازلر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
10 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 6 -(ساقى لب تشنۀ جام الست) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
3
11 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 4 -(یوز بقیعه دوندریب با صد محن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
12 احوالات حضرت ابوالفضل (ع) هزاربیتی بخش 3 -(سالمارام امّا سنون امرون یره) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
3
13 احوالات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هزاربیتی بخش2 -(تا سلامتدور بدنده الّلرون ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
2
14 احوالات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هزاربیتی1 بخش 1 -(هر کیمه یوز وئرسه درد بی دوا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
4
15 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(زادۀ زهرا دیینده من پیمبر اوغلیام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
225
16 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(بو سوئی خلقه مباح ایلوب خدای لاینام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
96
17 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(ئورگدوب جنگی فنونی صاحبِ تیغ دو دم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
188
18 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(گوردولر جنگه ابوالفضل وفا پرور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
362
+3
19 شجاعت حضرت ابوالفضل علیه السلام -(واویلا، میدانه،شیر دلاور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
591
20 شجاعت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سس دوشدی میدانه شیر دلاور گلور) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
1579
+7
21 شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(لرزان است میدان از ،صولتِ پورِ علی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ناشناس ؟؟؟
363
22 زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای تشنه لب قیزلاریمه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ناشناس ؟؟؟
591
23 شجاعت حضرت ابوالفضل -( عشق سرگردان قالار عشق ابوالفضل اولماسا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
7310
+23
24 زبانحال امام بر بالین علمدار کربلا -( امیر لشگر عشق دلاوریم گوزون اچ ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
2409
+2
25 سنه من قانه باتان ای دیرم + دانلود اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
25666
+272
26 لزاريده پروانه گل ياسي چوخ ايستر اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2951
+18
27 اویان ای یار وفاداریم اویان اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
18245
+335
28 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(عباسم و خون حسین در بدن دارم)به همراه سبک سنتی اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
17816
+88
29 اشعار نهم محرم,(من شرزه شير بيشه‌ي شير خدايم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4242
+9
30 اشعار حضرت ابالفضل العباس(ع),(دور ای اهل عشقون علمداری قارداش) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
6002
+36
31 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(دور ابوالفضل سنه قربان منی دیندیر یارالی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
27511
+93
32 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(صاحب مشک و علم قارداش) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
8279
+28
33 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(دشمنی نامرد اولان قولسوز علمدار اویان) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5220
+29
34 اشعار شب نهم,(ساقـیِ بـزم دلــدار اباالفضـل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3841
+5
35 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(آچ او شهلا گوزون بـاخ منـه قارداش ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5401
+23
36 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),( آچ گوزلـرون گلدیـم اخـا- باشیوی اللّردن آلام) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
15706
+235
37 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(ای یارالی شیریم وزیریم ابوالفضل اویان( اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
6253
+32
38 اشعار محرم,(اي علمـــداريم يار و غمخـواريم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
5164
+7
39 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(اي حسينون سر سپاهي غم گونونده دادخواهي) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3227
+6
40 اشعار شب نهم محرم,(دوشموشم تپراقا عطشان یتیش امداده حسین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4048
+11
41 اشعار شهادت حضرت عباس(ع),(گل حسین یخدیلا سقّانی یره) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3277
+6
42 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(خیمه‌لـرده اَلی قوینونـدا دایانما گَل حسین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4780
+18
43 اشعار شهادت حضرت ابالفضل العباس(ع),(حسین علمداری دوشدی طوفانه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3702
+3
44 اشعار شهادتحضرت ابالفضل(ع),(ويـرن ‌الله يولونـدا جـان اباالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2888
+4
45 اشعار شهادت حضرت عباس(ع)ترکی,(اوجالوبدور عرشه فغان سسلور هامی ای داد و امان) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
10572
+26
46 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(اي سپاه كين كربلا دور بيزه- مناي عشق)اشعار ترکی اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
3393
+9
47 اشعار شهادت حضرت ابالفضل ترکی(سالسالار سو صحبتین عبّاسه آغلار گوزلریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
4662
+18
48 اشعار شهادت حضرت ابالفضل(ع),(قـزلار ابوالفضلـه پناهنــده‌دی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
2687
+10