مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرو سربلند -(ای آن که نور عشق وشرف درجبین توست) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
35
2 شهادت حضرت حمزه(ع)سیدالشهدا -(همیشه قوّت قلب تمام لشکر بود) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مسعود یوسف پور
87
3 (نوحه)پیغمبر در غم حمزه ملول است اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
106
4 (غزل)در احد بر قلب پیغمبر،عدو داغی فزود اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
91
5 رباعی شهادت حضرت حمزه (ع) -(ای شیر خدای حی داور حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
183
+1
6 نوحه شهادت حضرت حمزه (ع) -(ای سید جمع شهیدان ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
78
7 زمزمه و نوحه حضرت حمزه (ع) -(امشب بگیرید سراغ حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
91
8 شعر در مدح و شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) -(شیر نبی و شیرخدایی حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
151
9 (زمزمه)مثله شده عموتن پاکت اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
159
+1
10 شهادت حضرت حمزه(ع) -(رباعیات) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
100
11 حمزه سید الشهدا -(اولین سید شهیدان بود) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
اسماعیل تقوایی
170
+1
12 سید شهیدان احد -(تکرار صلابت مجدد حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
164
13 مرثیه حمزه سید الشهدا -(تو شیر مردی و شیران اسیر تو) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
علی صمدی
253
+1
14 جانم حیدر -(افتاد علم ز دست حمزه غم نیست) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
156
15 شهادت حضرت حمزه(ع) -(سردار احد بروی خاک افتاده) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
170
16 شعر شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا -(ای آشنای غربت پیمبر) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود ژولیده
209
17 نوحه‌ی شهادت حضرت حمزه(ع) -(بر روی خاک تیره جان پیغمبر افتاد) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
131
18 نوحه شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا -( یا خیرالشهدا یا اسد الله) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
میثم مومنی نژاد
148
19 شعر شهادت حمزه سید الشهدا (ع) -( عم گرام حضرت ختمی ماب تو ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
315
20 نوحه شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السلام -( براه خالق اکبر فــــــــــدا شد ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رسول میثمی
284
21 حمزه سیدالشهداء(ع) -( دید نعش بی سری روی زمین ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد مبشری
471
22 شهادت حضرت سیدالشهدا -( در خیمه ی دل سوختگان نیست عزایی ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد قاسمی
415
23 شهادت حضرت حمزه(ع) -( سنگ ها خورد از غروب و صبح بام ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد صادق باقی زاده
445
24 شعر شهادت حضرت حمزه (ع) -( جبرییل آمده که خون ات را ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
449
25 اشعار شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) -( پیغمبر شبیه تو غمخوار دیده ؛ نه! ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
616
26 شعر شهادت حضرت حمزه(ع) -( هرگاه مصطفي به توگرم نظاره بود ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3040
+3
27 شعر شهادت حضرت حمزه(ع) -( تا به وصف حمزه بگشایم زبان ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3408
+1
28 شعر شهادت حضرت حمزه -( قوت بازوي من بود كه افتاده به خاك ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا رسول زاده
2974
+1
29 دانلود سبک زمینه و شور - حضرت حمزه علیه السلام -( عزای حمزه شد دوباره ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
امیر عباسی
3039
+3
30 شعر مدح و مرثیه حضرت حمزه سیدالشهدا -( ای شیر خدا و اسد احمد مختار ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3432
+3
31 دانلود سبک شهادت زمینه حمره سیدالشهدا(ع) -( دلم دوباره پر زده تا به مدینه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
امیر عباسی
3069
+1
32 دانلود سبک واحد شهادت حمزه سیدالشهدا -( عموی ختم الانبیا ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
امیر عباسی
3043
+2
33 دانلود سبک نوحه شهادت حمزه سیدالشهدا -( دل امّ الائمه شد حزینه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
امیر عباسی
3162
+1
34 شعر شهادت حمزه سیدالشهدا(ع) -( ای کشته ای که بود اُحد کربلای تو ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد سید رضا موید
2830
35 شعر مدح و شهادت حمزه سیدالشهدا(ع) -( نور چشم پیمبری حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد فردوسی
3625
+1
36 شعرشهادت حضرت حمزه سید الشهدا(تويي كه شير رسول خدايي اي حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3962
37 شعر شهادت حمزه سیدالشهدا-(برای اوج نوشتند بال وا شده را) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
علی اکبر لطیفیان
5282
+3
38 بوی خون آید از دل صحرا اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
قاسم نعمتی
3700
+1
39 شیر میدان نبردی ای عمو اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3250
+1
40 حمزه که جان عالم و آدم فدای او اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3152
+2
41 درود ای کنار علی میر بدر اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3703
+2
42 ای كشته ای كه بود اُحُد كربلای تو اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
3034
43 ای حمزه، لبت بریده چون لعلِ حسین اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد مهدی عبدالهی
3671