مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرو سربلند -(ای آن که نور عشق وشرف درجبین توست) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
0
2 نوحه شهادت حضرت حمزه -(تو نور دل احمد( توحامی اسلامی)۲) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
8
3 نوحه حضرت حمزه -(ای حامی پیمبر هستی تو شیر داور ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
6
4 شعر شهادت حضرت حمزه -(امشب احد از سوز غم کرب و بلا شد) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
8
5 شعر شهادت حضرت حمزه -(همدم و یار رسالت حمزه است ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
2
6 دوبیتی های شهادت حضرت حمزه -(حمزه هستی تو و احمد مرآت ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
3
7 نوحه شور شهادت حضرت حمزه -(شیر داور یار پیمبر تویی حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
5
8 نوحه شور شهادت حضرت حمزه -(شیر خلاق داوری حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
7
9 نوحه و زبانحال_ شهادت حضرت حمزه -(حمزه امید خاتم رسولان) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
4
10 نوحه شهادت حضرت حمزه -(یارو غمخوار رسالت تویی یا حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
5
11 نوحه شهادت حضرت حمزه -(ای سید جمع شهیدان) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
4
12 نوحه شهادت حضرت حمزه -(همه عالم فدای تو یا حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
3
13 نوحه شهادت حضرت حمزه -(شیر پیغمبری تو همدم حیدری تو ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
3
14 نوحه شهادت حضرت حمزه -(حمزه تویی شیرپیمبر. یارنبی همراه حیدر) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
7
15 (زمینه)ای عمو از غصه ی تو بی قرارم اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
22
16 (زمزمه)همچو گیسوی تو پریشانم اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
25
+1
17 شهادت حضرت حمزه عموی گرامی پیامبر اسلام(ص) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
43
+1
18 متن شعر حضرت حمزه -( حمزه در دشت احد سلطان دین در کربلا) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
عبدالحسین میرزایی
89
19 متن شعر شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) -(عموی من که شد احد صحنه کربلای تو) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
عبدالحسین میرزایی
107
20 (ترکیب بند)چون رسید احمد کنار پیکرش اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
39
21 (نوحه)ای عمو خواهرت صفیه از پا نشست/گوشه ای از مداحی حاج هادی اثنی عشری اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
43
22 (زمزمه)تنها نه دشمنان ز کینه کشتنت اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
23
23 (ترکیب بند)تا رسیدم به کنار بدن اطهر تو اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
47
+1
24 (غزل)زخم عمیق/در این دیار کسی مثل تو فدا نشود اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
32
25 شهادت حضرت حمزه عمو گرامی پیغمبر اکرم(ص) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
81
26 سرو سربلند -(ای آن که نور عشق وشرف درجبین توست) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
62
27 شهادت حضرت حمزه(ع)سیدالشهدا -(همیشه قوّت قلب تمام لشکر بود) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مسعود یوسف پور
123
28 (نوحه)پیغمبر در غم حمزه ملول است اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
155
29 (غزل)در احد بر قلب پیغمبر،عدو داغی فزود اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
138
30 رباعی شهادت حضرت حمزه (ع) -(ای شیر خدای حی داور حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
239
+1
31 نوحه شهادت حضرت حمزه (ع) -(ای سید جمع شهیدان ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
114
32 زمزمه و نوحه حضرت حمزه (ع) -(امشب بگیرید سراغ حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
144
33 شعر در مدح و شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) -(شیر نبی و شیرخدایی حمزه ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رضا یعقوبیان
184
34 (زمزمه)مثله شده عموتن پاکت اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود اسدی
203
+1
35 شهادت حضرت حمزه(ع) -(رباعیات) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
123
36 حمزه سید الشهدا -(اولین سید شهیدان بود) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
اسماعیل تقوایی
201
+1
37 سید شهیدان احد -(تکرار صلابت مجدد حمزه) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
193
38 مرثیه حمزه سید الشهدا -(تو شیر مردی و شیران اسیر تو) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
علی صمدی
297
+1
39 جانم حیدر -(افتاد علم ز دست حمزه غم نیست) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
200
40 شهادت حضرت حمزه(ع) -(سردار احد بروی خاک افتاده) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
196
41 شعر شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا -(ای آشنای غربت پیمبر) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمود ژولیده
259
42 نوحه‌ی شهادت حضرت حمزه(ع) -(بر روی خاک تیره جان پیغمبر افتاد) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
163
43 نوحه شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا -( یا خیرالشهدا یا اسد الله) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
میثم مومنی نژاد
179
44 شعر شهادت حمزه سید الشهدا (ع) -( عم گرام حضرت ختمی ماب تو ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
مرتضی محمودپور
333
45 نوحه شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السلام -( براه خالق اکبر فــــــــــدا شد ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
رسول میثمی
319
46 حمزه سیدالشهداء(ع) -( دید نعش بی سری روی زمین ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد مبشری
517
47 شهادت حضرت سیدالشهدا -( در خیمه ی دل سوختگان نیست عزایی ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد قاسمی
456
48 شهادت حضرت حمزه(ع) -( سنگ ها خورد از غروب و صبح بام ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
محمد صادق باقی زاده
483
49 شعر شهادت حضرت حمزه (ع) -( جبرییل آمده که خون ات را ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
490
50 اشعار شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) -( پیغمبر شبیه تو غمخوار دیده ؛ نه! ) اشعار مناسبت های ویژه
حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)
702
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد