مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حماسه نهم دی ماه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دستی با عطر علقمه -(شرمنده ایم از آن دل دريا که غم گرفته) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
حسن صیاد
23
+1
2 نهم دی روز بصیرت -(نُه دی، یعنی ادای طلبِ طینت ها) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
ولی الله کلامی زنجانی
28
--1
3 حماسه نه دی -(هر آنکس اهلِ وجدان است و حق-جوست) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مرضیه عاطفی
92
4 فکرِ بلا -(کافر شده و فکرِ بلا میکردند) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مرضیه عاطفی
47
5 شور رشادت -(صد خاطره از شور رشادت داریم) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
اسماعیل شبرنگ
66
6 شعر حماسه نهم دی -(روزی برسد سر برود دار نباشد) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محسن ناصحی
96
7 شعر برای حماسه نه دی -(تبیین نشد که بالاخره ماجرا چه بود) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمود ژولیده
46
8 شعر برای نهم دی ماه -(می شد اصلاً تیغ باشد ، تیز و برّان بوده باشد) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مهدی جهاندار
62
9 بصیرت و ولایت مداری -(ماهمه سربازسپاه لشکرصاحب الزمانیم) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مصطفی اسماعیلی
52
10 حماسه نهم دی -(ما همانیم که در فتنه به دستور امیر) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مسعود یوسف پور
49
11 نهم دی روز بصیرت(روز نهم از دی همگان کوشیدند) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
اسماعیل تقوایی
87
12 مثنوی حماسی به مناسبت 9 دی -(نه دی خاطره ی زنده بیداری ماست) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
وحید محمدی
63
13 حماسه ی نه دی -(نه دی یعنی تجلی حضور!) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
هستی محرابی
59
14 سالگرد نهم دی تجدید عهد و پیمان با ولایت مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مرتضی محمودپور
49
15 حقوق بشر امریکایی -(هرجا که بیفتد گذر آمریکا) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
قاسم نعمتی
81
16 اشعار بصیرتی -(کُفر اَمون نامه فرستاده باز) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محسن ناصحی
168
17 حماسه ی حضور 9 دی -(لرزه بر کاخ ستم افتاد) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
هستی محرابی
227
+1
18 ترکیب بند حماسه نه دی -(مظهر اقتدار شد نه دی) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
قاسم نعمتی
272
19 شعر به مناسبت حماسه نهم دی ماه -(ما نسل طوفانيم ، بسم الله گفتيم) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمد جواد پرچمی
398
20 نهم دی -(نهم دی فتنه را مقهور کرد ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
اسماعیل تقوایی
223
21 حماسه نه دی -( نهم دی انقلابی دیگر است ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
اسماعیل تقوایی
8452
22 به مناسبت 9 دی -( نه دی آمد و آمد به یادم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
13641
23 نهم دی -( مظهر اقتدار شد 9 دی ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
قاسم نعمتی
15064
24 نهم دی -( کشتی "انقلاب اسلامی ایران" ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
12805
25 نهم دی -( از وسوسه ی گندم ری درس بگیرید ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
وحید قاسمی
14615
26 نهم دی -( بهر حفظ وحدت و دشمن شناسی این زمان ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
11850
27 نهم دی -( ما همه قطره ُ محتاج به دریا هستیم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
حبیب نیازی
11023
28 حماسه ی نهم دی ماه -( ما که پروانه‌صفت دور شما سوخته‌ایم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
مصطفی هاشمی نسب
5253
29 حماسه ی نهم دی ماه -( ۹ دی نور ايمان منجلی بود ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
یوسف رحیمی
4973
30 حماسه ی نهم دی ماه -( دلم دوباره نفس تازه کرد آقا جان ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
حسین رضائیان
3746
31 حماسه ی نهم دی ماه -( ای يار و همدمم به خزان و بهار‌ها ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
احسان جاودان
5157
32 حماسه ی نهم دی ماه -( وابسته و بی‌قرار ثاراللهیم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمد حسین رحیمیان
4348
33 حماسه ی نهم دی ماه -( باطن روضه گرفتن به تو هشیاری بود ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمد کاظمی نیا
3950
34 حماسه ی نهم دی ماه -( چندی است که در شهر صدا پیچیده ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
یاسر حوتی
4927
35 حماسه ی نهم دی ماه -( دیشب ورق زدم صفحات کتاب را ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمود مربوبی
4870
36 حماسه ی نهم دی ماه -( ما ولایت‌مدار زاده شدیم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمد جواد پرچمی
5571
37 حماسه ی نهم دی ماه -( صد خاطره از شور رشادت داریم ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
اسماعیل شبرنگ
6034
38 حماسه ی نهم دی ماه -( عمریست بی‌قرار، به سر می‌بریم ما ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
محمد مهدی سیار
7907
39 حماسه ی نهم دی ماه -( در سایه‌ی بیرق و علم باید گفت ) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
علیرضا خاکساری
5067