مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های هتک حرمت به مقدسات اسلامی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعری در محکومیت اهانت به ساحت قدسی امام رضا (ع) -(بغض ما سنگ می شود گاهی) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
احمد بابایی
130
+3
2 شعری در محکوم کردن اهانت به امام رئوف (ع) -(قلب اسیر عشق به شیطان نمی رسد) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
54
3 رباعی در محکومیت توهین به امام رضا توسط خبرنگار روزنامه جهان صنعت -(وقتش به هدر رفته و عمرش تلف است) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
مرضیه عاطفی
87
4 شعر در پاسخ به اهانت به امام رضا (ع) -(از بد زبانها شکوه بر افلاک باید کرد) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
سعید توفیقی
65
5 شعر در محکومیت جسارت خبرنگار کوردل به ساحت حضرت رضا(ع) -(ای آنکه جسارت به امامم کردی) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
مهدی مقیمی
70
6 در محکومیت اهانت به ساحت ملکوتی حضرت رضا -(آزادی بیان که اسیر هوا شود) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
سید روح اله موید
78
7 فتنه 96 -(بر فتنه گران نامسلمان لعنت) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
حسین بابانیا
1441
+4
8 سند 2030 -( مَکر دشمن در تهاجم های فرهنگی چنین ) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
886
+1
9 پاسخی به شارلی ابدو -( هنوز هم از دیوارهای بلند تاریکی خارهای کینه برسرت می ریزند ) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
فضل الله قاسمی
999
+1
10 اشعار حضرت رسول(ص)-محکومیت هتک حرمت -( وقت سکوت نیست که فریاد لازم است ) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
محمود ژولیده
1241
+3
11 هتک حرمت به مرقد حجر بن عدی -( نه چنانیم که آب از سرمان رد بشود ) اشعار مناسبت های ویژه
هتک حرمت به مقدسات اسلامی
پیمان طالبی
992