مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قدس شریف

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 روز قدس -(باید که من وتو بشناسیم زمان را) سایر موضوعات
قدس شریف
99
2 روز قدس -(ای فرقه ی دون فطرت و بی هویتِ جانی!) سایر موضوعات
قدس شریف
هستی محرابی
194
3 شعر روز قدس -(افکار جهان که غرق در تحلیل است) سایر موضوعات
قدس شریف
استاد سید هاشم وفایی
89
4 روز جهانی قدس -(این هفته‌ی قدس است فریادی برآرید) سایر موضوعات
قدس شریف
مرتضی محمودپور
100
5 شعر حماسی -(برجان بشرشده شرر اسرائیل) سایر موضوعات
قدس شریف
استاد سید هاشم وفایی
121
6 شعر خماسی -(وقتي تمام آينه ها تار مي شود) سایر موضوعات
قدس شریف
استاد سید هاشم وفایی
91
7 شعری در مورد سید حسن نصرالله -( سید حسن آنکه کنیه‌اش نصرالله‌ست ) سایر موضوعات
قدس شریف
مرتضی محمودپور
473
+1
8 شعری در مورد قدس و غزه -( در دست تمام غزه‌ایها سنگ است ) سایر موضوعات
قدس شریف
مرتضی محمودپور
868
+1
9 اشعاری در مورد قدس شریف -( فکر واهی کرده اسرائیل،موسی‌باعصاست ) سایر موضوعات
قدس شریف
مرتضی محمودپور
494