مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های متن روضه های امام رضا علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 تاریخ ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
49
2 مقتل امام رضا گریز به -(امام رضا(ع) وقتی از خانه ی مأمون بیرون آمد از شدت زهر جفا دائم) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
27
3 مقتل امام رضا گریز به -(زن ها و تازه عروس ها گریه کردند،حاضر شدند ) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
58
4 مقتل امام رضا(ع) -(ناگهان مأمون به همراه غلامانش با چشمی گریان و گریبانی چاک کرده) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
27
5 مقتل امام رضا(ع) -(هنوز نماز امام جواد تمام نشده بود که ناگهان دیدم سقف...) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
29
6 مقتل امام رضا -(امام جواد(ع)فرمود: "ای اباصلت!برو از داخل آن تخت و لوازم غسل و آب را بیاور) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
26
7 مقتل امام رضا (ع) -(من(اباصلت)در وسط خانه محزون و ناراحت ایستاده بودم که ناگهان دیدم جوانی) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
32
8 مقتل امام رضا (ع) -(فردا صبح،امام در محراب خود به انتظار نشست.بعد) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
26
9 مقتل امام رضا (ع) -(اباصلت هروی می گوید:من در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم.به من فرمود:) متن مقاتل و گریزهای مداحی
متن روضه های امام رضا علیه السلام
57