مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های سامراء

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 امام حسن عسکری(ع) -(بخشش و سخاوت) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
25
2 امام حسن عسکری (ع) -(هيچ حادثه و موقعيتى آن حضرت را از عبادت خالصانه باز نمى داشت، حتى در دوران زندان هم بيش از پيش به عبادت و راز و نياز با خداوند مى پرداخت) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
18
3 امام حسن عسكرى عليه السلام -(امام حسن عسكرى عليه السلام، عابدترين فرد زمان خود بود) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
19
4 امام حسن عسکری(ع) -(جلوه اى از كمالات امام عليه السلام) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
24
5 امام حسن عسکری -(شمايل آن حضرت را اين گونه توصيف كرده اند: حضرتش گندم گون) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
19
6 دوران كودكى امام حسن عسکری(ع) -(امام حسن عسکری(ع) در خاندان وحى به دنيا آمد و در همان محيط سراسر معنوى رشد و نمو كرد.) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
20
7 امام حسن عسکری(ع) -(حضرت در روز جمعه هشتم ماه ربيع الثانى سال 232 ه. ق. در مدينه منوره، طلوع كرد.) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
20
8 نرجس خاتون و حکیمه خاتون -(مدتى از همنشينى شبانه روزى حكيمه (عليها السلام) با نرجس (عليها السلام) ) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
19
9 نرجس خاتون بخش پایانی -(پس از ورود نرجس خاتون به خانه ى امام هادى عليه السلام) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
22
10 نرجس خاتون(ع) بخش نهم بشارت موعود -(پس ازورود نرجس خاتون به منزل امام هادى ع حضرت ، ساعتى بعد) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
32
11 نرجس خاتون (ع) بخش هشتم پايان انتظار -(بشر بن سليمان نقل مى كند كه به همراه نرجس (عليها السلام) به حضور) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
31
12 نرجس خاتون (ع) بخش هفتم -(نرجس خاتون ادامه داد : هنگامى كه به اسارت درآمدم) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
30
13 نرجس خاتون (ع) بخش ششم -(پيك امام (بشر) با گرفتن نامه و كيسه زر از امام عسكرى و) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
29
14 نرجس خاتون (ع) بخش پنجم -(يكى از ياران باوفاى امام هادى (ع) به نام بِشر بن سليمان گويد) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
29
15 نرجس خاتون(ع) بخش چهارم -(در شبى ديگر ، نرجس خاتون ، بانوى باشكوهى را در خواب ديد) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
24
16 نرجس خاتون (ع) بخش سوم -(مليكا فرداى آن روز كه آن خواب عجيب را ديد) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
26
17 نرجس خاتون (ع) بخش دوم -(ماجراى بهم خوردن مراسم) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
26
18 نرجس خاتون (ع) بخش اول -(ايشان، دختر يشوعا، پسر قيصر روم و نامش مليكا بود) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
33
19 قبرهاى خاندان عسكريين -(نرجس خاتون، مادر بزرگوار حضرت ولى عصر (عج)، در....) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
29
20 زندگی نامه امام هادی(ع) -(على بن محمد بن على بن موسى الرضا در دوم رجب 214 در قريه ابواء نزديك مدينه به دنيا آمد) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
22
21 تعریف تمجید اديب الملك از سامراء -(از هنگام انتقال خلافت به بغداد تا عصر حاضر) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
26
22 تاریخ سامرا قرن( ٢ )خلفای سامرا -(در اين مدت هفت خليفه در سامراء خلافت كردند:) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
21
23 تاریخ سامراء قرن ٢ اوج شكوفايى سامراء -(معتصم در آن شهر قصرى ساخت و آن را به غلام خود....) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
22
24 تاریخ سامرا -(با تسلط روميان بر سامراء مردم آن به مسيحيت گرويدند) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
20
25 قدمت سامراء -(سامراء هم چون شهرهاى ديگر) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
22
26 -(موقعيت جغرافيايى سامراء) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
18
27 سامراء -(23 محرم سالروز تخریب حرم سامرا) مطالب اماکن زیارتی و عتبات عالیات
سامراء
21