مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود جشن ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیه -( روز جشن ازدواج مصطفَیَ الْاَمْجَد مبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
رسول میثمی
40
2 خورشید آسمان -(در دوره‌ای که شام جهالت سحر نداشت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
میلاد حسنی
35
3 مـادر زهـرا -(ديـگر دعـای مـادر زهـرا نتیجـه داد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
قاسم نعمتی
178
4 مادر مسیحا -(توهمسر شایسته ی طاها هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
استاد سید هاشم وفایی
45
5 سالروز ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیه -(تا که عروس آمنه باشد بهشت نیز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
میلاد حسنی
32
6 سرود ازدواج حضرت محمد صلوات الله علیه و آله -(یا احمد نثارت میخوانم تَبارک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
امیر عباسی
34
7 سالگرد ازدواج پیامبر(ص) با حضرت خدیجه(س) -(تبریک به این وصلتتان حضرت طاها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
67
8 پیوند آسمانی حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه س -(در عرشِ خدا ضیافتی بر پا شد!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
هستی محرابی
143
9 پیوند آسمانی حضرت محمد و حضرت خدیجه -(اول مسلمان بعدِ پیغمبر (ص) خدیجه(س)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ازدواج حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه
مرضیه عاطفی
146