مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت عبدالعظیم حسنی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 غزل ولادت حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام -(از بوستان فاطمه، عطر و شمیم داشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
استاد محمد جواد غفورزاده
37
2 فیض اجابت -(دستِ گدا درا به سوی کریم هست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
رضا رسول زاده
23
3 سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام -(گدایی سرکویت به مارسید خوشیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
حسین رحمانی
40
4 حضرت عبدالعظیم ع مدح -(به نام خدای بزرگ و رحیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
مهدی مقیمی
30
5 سید الکریم -(به هرکه می نگری ذکر ربنا دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
استاد سید هاشم وفایی
56
6 ترکیب بند حضرت عبدالعظیم حسنی ع -(کریم هستی و حاجات دل روا کردی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
اسماعیل شبرنگ
63