مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ام البنین علیهاالسلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت ام البنین سلام الله علیها -(با خود آورده بشیر اینجا خبرهائی دگر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
21
2 مدح حضرت ام البنین (س) -(کوکب رخشنده برج ولا امُّ البنین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
حاج یحیی فغانی تبریزی
19
3 نذر مادر ماه -(تو عباسی، تویی جان حسینم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
منصوره محمدی مزینان
39
4 حضرت ام البنین -(السلام ای مادر ایثار یا ام البنین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محمد حسین رحیمیان
148
5 گام استوار -(چه گام استواري در دفاع از اصل دين داري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
49
+1
6 متن شعر ترکی زبانحال زائر بقیع خطاب به مزار حضرت ام البنین (س) -(اینجا مزار فاطمه امّ البنین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
حاج محسن صافی
24
7 حالات حضرت ام البنین سلام الله علیها در مدینه -(نشسته مادری در خانه در سوگ پسر گرید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
حاج محمد تقائی
16
8 حضرت_ام_البنين_سلام_الله_عليها -(هرگز نيامد جاي زهرا را بگيرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
26
9 مادر عباس -(در حقيقت اولين آب آور عباس بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
21
10 ام الادب -(در بين زن ها اعتبار ديگري داشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
19
11 بانوي ادب -(در روضه فقط ذكر حسين گفت و نمي برد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
14
12 حضرت ام البنين سلام الله عليها -(رو كرد به يك باره هنرهاي خودش را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
محسن صرامی
15
13 شورحضرت‌ام‌البنین(سلام‌الله‌علیها) و آقا قمر بنی‌ هاشم (سلام‌الله‌علیه -(شرح‌ فضائل‌ تو نگنجد به‌صدکتاب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
بابک امامی
28
14 رباعی حضرت ام البنین علیهاالسلام -(در دفتر عشق کز سخن سرشار است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
استاد محمد جواد غفورزاده
31
15 غزل مرثیه حضرت ام البنین علیهاالسلام -(جز او بقیع زائر خلوت‌نشین نداشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت ام البنین علیهاالسلام
استاد محمد جواد غفورزاده
35