مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امیرالمومنین علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ای زینبم نمانده رمق در تنم ولی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
39
+1
2 گه سخن گفت به کلثوم و حسین و زینب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
36
--1
3 آن قدَر ضعف گرفته همه ی پیکر را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
30
+1
4 شدم راحت الا ای تیغ امشب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
31
5 شهر کوفه از نوا افتاده ام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
24
--2
6 علی از بین شما می رود امّا دیگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
22
--1
7 آسوده شده ز طعنه و زخم زبان اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود اسدی
20
8 شهادت حضرت علی (ع) -( یارب طبیب از زخم او مأیوس گشته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
408
+1
9 مسجد کوفه -( گرفته مسجد کوفه دوباره حال و هوایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
350
10 شهادت امام علی (ع) -( علی دیگر ز غم های جهان راحت شدی راحت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
305
11 اولین مظلوم -( رهبر انس و جان ز پا افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
جواد کلهر
274
12 مرثیه حضرت امیر -( خستگی تنت از بال و پرت معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
علیرضا خاکساری
365
13 گفت و گوى اميرالمومنين(ع) با حضرت زينب(س) در بستر بیماری -( باز هم لخته‌ى خون روى سرت مى‌بينم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
آرمان صائمی
394
+1
14 شعر شهادت حضرت علی (ع) -( بابا....مرو به سوی مسجد امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
438
+2
15 شهادت حضرت علی(ع) -( ز جنان ناله زهرای جوان میاید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
419
16 شعر حضرت علی (ع) -( نعره‌ی مستی در ایوان نجف باید زدن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
390
17 شعر حضرت علی (ع) -( در میان بسترم من یاد زهرا میکنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
405
+1
18 شهادت مولاناأسدٱلله ٱلغالب علی بن أبیطالب(ع) -( از داغ تو شد قران یکباره دچار تب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مرضیه عاطفی
255
19 ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام -( شعر و شجر برای علی گریه می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسین رئوفی
266
20 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج محمد رضا طاهری -( هرقدر غصه در بر تو جمع میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
450
21 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای میثم مطیعی -( پدرم مرد با خدایی بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
364
+1
22 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای سیدمهدی میرداماد -( وقتی که با نان و نمک افطار می کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
380
23 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( اُم البنین و زینبین خدانگهدار،حسن خدا نگهدار،حسین خدانگهدار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
317
24 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( سحر بود و غم و درد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
557
25 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی -( نخل طوفان زده آخر ثمرش میریزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
302
+1
26 روضه حضرت علی علیه السلام با صدای حاج منصور ارضی -( سمت مسجد میرود امشب بدون فاطمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
330
27 نوحه حضرت علی علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( علی یارمه کس و کارمه علی آبرو و اعتبارمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
527
28 شب ۱۹ ماه رمضان -( بشکند دستی که تیغش زد شرر برجان همه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
382
--1
29 شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام -( حسین من غریب‌است‌و شود تنهـا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
364
30 شام غریبان حضرت علی علیه السلام -( از بدن جدا شد/ فداشد / دستش کنار علقمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رسول میثمی
384
+1
31 امیر المومنین (ع)ضربت خوردن -( علی می‌خواست دریابیم معنای سعادت را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن ناصحی
282
+1
32 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( ديدم آن روز كه يك مُشت مُهَيّا شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسن لطفی
234
+1
33 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( بر غريبي حسين و حسن و زينب خويش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
259
+1
34 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( تا صبح گرد بسترت آرام می پرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
حسن لطفی
228
35 امیرالمومنین(ع)بستر شهادت -( گشته به سوگ علی کون ومکان در عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
253
36 امیرالمومنین(ع)شب شهادت -( مثل این کاسه‌های پشت در ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد بختیاری
245
37 امیرالمومنین(ع)شهادت -( علي حقيقت عدل است و تا ابد زنده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
263
38 امیر المومنین(ع)بستر شهادت -( زینب صبور، در همه غمهاست روز و شب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
267
39 امیر المومنین(ع)بستر شهادت -( وای اگر باز شود پای عدو سمت حرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی مقیمی
307
40 امیر المومنین(ع)شهادت -( در ظلمت جهل، نور مهتاب علی است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
229
+1
41 امیر المومنین(ع)مدح و شهادت -( وی یاد تو «سابغُ النّعَم» یا مولا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد جواد غفورزاده
243
42 امیر المومنین(ع)شهادت -( -به جان فاطمه- شرم از نگاه سائل داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
غلامرضا شکوهی
295
43 امیر المومنین(ع)شب شهادت -( امشب طبیب هم به علی گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
287
44 امیر المومنین0ع)شهادت -( با رُخی غرق به خون مهمان زهرا می شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
قاسم نعمتی
262
45 امیر المومنین(ع)شهادت -( هر روز به حیله ایی علی را کشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
سید محمد میرهاشمی
231
46 امیرالمومنین(ع)شام غریبان -( پهلو شکسته یاور قلب شکسته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمود ژولیده
232
47 امیرالمومنین(ع)شام غریبان تدفین -( دست بشکسته به پیشانی بشکستۀ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
271
48 اشعار فاطمیه -( همان کسی که به او حوریه خطاب شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محسن حنیفی
219
49 اشعار شهادت امیرالمومنین(ع) -( به خانه برده اند از سوی مسجد جان زینب را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
محمد جواد شیرازی
333
+1
50 اشعار شهادت امیرالمومنین(ع) -( ام المصایب شد به هر تقدیر، زینب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
267