مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام حسن مجتبی(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(سبط پیغمبر تویی هستی حیدر تویی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا یعقوبیان
0
2 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(تلالو انوار دادار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا یعقوبیان
0
3 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -(شب قتل حسن سبط پیمبر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا یعقوبیان
0
4 نوحه شهادت امام حسن مجتبی (ع) -(ای گل شیعه حسن جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا یعقوبیان
0
5 روضه امام حسن(ع) -(گلدسته دارد پس نگو گنبد ندارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن صرامی
46
6 سیدالکریم -(در هوایت می شود احساس بوی کربلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی اصغر یزدی
52
7 تخریب بقیع -(چادر مادر تو خاکی نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی اصغر یزدی
29
8 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(نام تو که بردم دهنم غرق عسل شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
وحید محمدی
31
9 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(خورشید نجابت و صفا را عشق است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
26
10 مدح و مناجات امام حسن مجتبی(ع) -(آخر این بغض خفی را علنی خواهم‌ کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر علی شریفی
23
11 مدح و مناجات امام حسن مجتبی(ع) -(کرم می ریزد از دستان لطفت بی امان دائم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی شگریان همدانی
18
12 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(با نان و خرما مي‌رسي، من هم يتيمم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
قاسم صرافان
15
13 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(پرواز می کنم به خدا با حسن حسن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد حسین رحیمیان
19
14 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(بيا براي غريبیِ او غزل بنويس) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
عادل حسین قربان
15
15 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام -( کریم آل مصطفی حسن جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
میثم مومنی نژاد
91
16 زمزمه ، امام حسن مجتبی علیه السلام -(هر صبح و ظهر و شام عزادار مادری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسین نجفی
243
+2
17 شعر شهادت امام حسن (ع) -( قصه ی غریبیِ تو آقا جون ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
211
+1
18 متن شعر شهادت امام حسن مجتبی -( این شرحِ ماجرا غوغا کند سرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
274
19 متن شعر شهادت امام حسن مجتبی -( سوزم از این شرحِ فراق ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
213
20 شعر شهادت امام حسن (ع) -( اینجا بقیعه چه سوت و کوره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
هستی محرابی
220
21 دانلود متن و سبک واحد شهادت امام حسن (ع) -( ای عشق مادر ای نور حیدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن طالبی پور
301
22 دانلود متن و سبک زمزمه شهادت امام حسن (ع) -( بگیر ای زهر نفسهامو تا که راحت بشم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن طالبی پور
295
+1
23 دانلود متن و سبک واحد شهادت امام حسن(ع) -( کریم عالمین امام حسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن طالبی پور
295
24 دانلود متن و سبک زمینه شهادت امام حسن -( می سوزه دلم ازغم حاصلم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن طالبی پور
261
+1
25 دانلود متن و سبک زمینه شهادت امام رضا -( تو مدینه ای و خاکی ی آقا مزارت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن طالبی پور
323
26 من حسنم -( من غریبم در مدینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
اسماعیل تقوایی
663
+1
27 امام حسن -( پادشاه است هر آن کس که گدای حسن،است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
احسان نرگسی رضاپور
470
+1
28 امام حسن مجتبی(علیه السلام) -( در حافظه اش بود نشان ازکوچه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
444
--1
29 شهادت امام حسن مجتبی (ع) -( ای مسیح خانه ی مولی الموالی مجتبی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علیرضا خاکساری
512
+1
30 شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( باید امشب بلند گریه کنیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسن لطفی
461
31 کریم اهل بیت(ع) -( تا نشستم با ادب هر بار٬ پای سفره ات ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مرضیه عاطفی
358
32 امام حسن مجتبی علیه السلام -( اسیر کرده مرا جلوه ی امام حسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی اصغر یزدی
387
33 شور سینه زنی امام حسن مجتبی -( كى در بقيع به روى سينه زنا وا ميشه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا تاجیک
567
34 زمینه بسیار زیبا برای شهادت امام حسن (ع) -( روزای دلتنگی , پیش تو مهمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حمیدرضا محسنات
782
+1
35 دانلود مداحی شور و زمینه امام حسن (ع) و امام رضا(ع) -( سایه ی روی سرم , امام حسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حمیدرضا محسنات
652
36 شهادت امام حسن (ع) -( بخوان ز چهره ام آه دل غمين مرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد بیابانی
603
37 شهادت امام حسن (ع) -( گمنامی او را نفهمیدند نامی ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محسن کاویانی
574
+1
38 شعر روضه امام حسن(ع) -( آمـدیم از تو بگـوییم و بباریم حسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسین ایمانی
707
+4
39 شهادت امام حسن(ع) -( روضه خوان خسته نباشی مادر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
امیر عظیمی
648
+2
40 شهادت امام حسن(ع) -( میسوزد از زهر جفا پا تازبانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
740
+1
41 شهادت امام حسن(ع) -( چشم های نجیب یعنی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
وحید محمدی
488
42 شهادت امام حسن (ع) -( گر چه در مظلومیت احساس غربت می‌کنیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رضا قاسمی
526
43 شهادت امام حسن مجتبی (ع) -( اشک چشمای ترش میگه "نزن" ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علیرضا خاکساری
504
+4
44 مرثیه امام حسن (ع) -( ای شاه کریمی که کرم در به در توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
520
+1
45 امام حسن علیه السلام -( تو که جریان گرفته چشمه کوثر از آغوشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
حسین عباسپور
316
46 مرثیه امام حسن(ع) -( شکر خدا که بر دل من کارگر شدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد حسن بیات لو
446
47 امام حسن مجتبی(ع) -( خواستم سر بگذارم به ضریحت اما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
574
+1
48 غزل مصيبت امام مجتبي عليه السلام -( منشينيد كه شرح غم من بسيار است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مجتبی صمدی شهاب
447
+1
49 امام حسن علیه السلام -( اشك حسن خرج عزاي فاطميه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
403
50 امام حسن علیه السلام -( تیر بلا رسید و دلم را نشان گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
محمد حسن بیات لو
410
+1