مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 امام سجاد(ع)شهادت -( تا به امروز هیچ شمشیری اینقدر تشنه در نیام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
322
52 گل تبدار کربلا -( جانها فدای آن تن بیمار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
444
+1
53 دانلود من و سبک نوحه امام سجاد -( بر لب رسیده جانم در این شب تار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
714
+1
54 دانلود متن و سبک نوحه امام سجا (ع) -( اشک روونم / نمیده فرصت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
572
55 دانلود متن و سیک نوحه امام سجاد(ع) -( از این، ماتمسرای دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
662
56 دانلود متن وسبک نوحه امام سجاد(ع) -( شد مدینه غرق ماتم آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی نیا
940
57 دانلود متن وسک نوحه امام سجاد -( بی خوابه چشم خیسم ، دلگیرم از زمونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
548
58 دانلود متن و نوحه و سبک امام سجاد (ع) -( قریب به چهل ساله، بار غم، کشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
525
+1
59 شهادت حضرت سجاد (ع) -( چه جوری خاطره هام یادم بره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسن بیات لو
786
--1
60 حضرت سجاد (ع)شهادت -( دست قضا به دفتر من درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی حسنی
742
61 امام سجاد(ع)شهادت -( تا اشک هست در بصرم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
774
62 امام سجاد(ع)شهادت -( آندم که غصه های اسیری شروع شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
515
63 امام سجاد(ع)شهادت -( چون باد در مجاورت شمعی چون شمع در محاصره بادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
509
64 امام سجاد(ع)شهادت -( آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بیابانی
487
+1
65 امام سجاد(ع)شهادت -( باقیست نهضت پس بنا این شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
توحید شالچیان ناظر
477
66 امام سجاد(ع)شهادت -( مثل ابــر بهــار می‌گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
469
67 امام سجاد(ع)شهادت -( ناله یِ واعطشا بر جگرش می افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا قربانی
1371
+8
68 امام سجاد(ع)شهادت -( سی سال گریه کرده ام آن ظهر داغ را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
زهرا سادات هاشمی
829
69 امام سجاد(ع)شهادت -( منم قاهر، منم والی، منم غالب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
938
+2
70 واحد زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( غریبونه با دل خون / شدم من مهمون گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
981
+4
71 شور زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( من بودم و/ عمه زینب و زن و بچه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حسن آبادی
952
+2
72 شهادت بدون نغمه حضرت سجاد(ع) -( صحرا به صحرا، کو به کو هر روز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان کریمی
739
73 زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( آسمون اشکامو دیده ناله هام به عرش رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رحمانی
960
+1
74 زمزمه شهادت حضرت سجاد (ع) -( سی وچهار سالی میشه، که راوی کربلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
761
75 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( تموم عالم شده گریون با خطبه های اشکام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
698
--1
76 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( دلها رو می سوزونه اين گريه های يعقوبی من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
756
--1
77 شهادت حضرت سجاد (ع) -( همین که داغ رسید عمه را صدا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین صیامی
756
78 شهادت امام سجاد -( السلام ای زین عابدهای حق کردگار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی
744
+1
79 غزل مرثیه ی امام سجاد (علیه السلام) -( بعد عمری ، که گرفتار غم بابا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1319
+2
80 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( یه عمره ازابردیده هام بارون خون میبارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
748
81 سنگین شهادت امام سجاد -( من زین العابدینم و ، سبط علی مرتضی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم گل محمدی
829
+1
82 من هرچه میکشم فقط از،شام میکشم -( دیر آمدی اجل دلم از غصه آب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر نازک کار
966
+2
83 اشعار ذامام سجاد(ع) -( بعد از آن واقعۀ سرخ ، بلا سهم تو شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا اسماعیلی
923
+2
84 متن اشعار امام سجاد(ع) -( از گلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1213
+1
85 اشعار امام سجاد(ع) -( آقا چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
851
+1
86 اشعار امام سجاد(ع) -( بسته راه چاره دید و گریه کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد پرچمی
922
87 اشعار امام سجاد(ع) -( در ازل بود كه خون از جگرم كام گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی صالحی
804
88 اشعار امام سجاد(ع)-شهادت -( کاش این غصه ها امان بدهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
849
+1
89 اشعار امام سجاد(ع) -( مثل ابــر بهــار می گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
741
90 متن اشعار امام سجاد(ع) -( وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1002
+1
91 متن اشعار امام سجاد(ع) -( مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
792
+1
92 متنم اشعار امام سجاد(ع)-مدح -( کار تو مدام ربنّا بود و نماز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
757
+1
93 متن اشعار امام سجاد(ع)-مصائب -( آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
760
+1
94 اشعار امام سجاد(ع) -( خیال کن که پر از زخم ، پیکرت باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی مقیمی
861
+1
95 متن اشعار امام سجاد(ع) -( تو یادگار حسینی که کربلا دیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
950
96 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/نوحه -( نور حقّ الیقین ، زینت عابدین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1925
+3
97 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( منم من ، شهید سوز و اشک و ناله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1505
+3
98 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( من یادگار کرببلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن طالبی پور
1730
+2
99 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( عمریه می بارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1659
+2
100 بیمار کربلا -( در روز عاشورای خون بیمار بودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1551
+2