مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 دانلود متن و سیک نوحه امام سجاد(ع) -( از این، ماتمسرای دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
619
52 دانلود متن وسبک نوحه امام سجاد(ع) -( شد مدینه غرق ماتم آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی نیا
883
53 دانلود متن وسک نوحه امام سجاد -( بی خوابه چشم خیسم ، دلگیرم از زمونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
496
54 دانلود متن و نوحه و سبک امام سجاد (ع) -( قریب به چهل ساله، بار غم، کشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
456
+1
55 شهادت حضرت سجاد (ع) -( چه جوری خاطره هام یادم بره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسن بیات لو
765
--1
56 حضرت سجاد (ع)شهادت -( دست قضا به دفتر من درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی حسنی
721
57 امام سجاد(ع)شهادت -( تا اشک هست در بصرم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
745
58 امام سجاد(ع)شهادت -( آندم که غصه های اسیری شروع شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
491
59 امام سجاد(ع)شهادت -( چون باد در مجاورت شمعی چون شمع در محاصره بادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی
481
60 امام سجاد(ع)شهادت -( آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بیابانی
467
+1
61 امام سجاد(ع)شهادت -( باقیست نهضت پس بنا این شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
توحید شالچیان ناظر
436
62 امام سجاد(ع)شهادت -( مثل ابــر بهــار می‌گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
445
63 امام سجاد(ع)شهادت -( ناله یِ واعطشا بر جگرش می افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا قربانی
1317
+7
64 امام سجاد(ع)شهادت -( سی سال گریه کرده ام آن ظهر داغ را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
زهرا سادات هاشمی
816
65 امام سجاد(ع)شهادت -( منم قاهر، منم والی، منم غالب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی
913
+2
66 واحد زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( غریبونه با دل خون / شدم من مهمون گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
956
+4
67 شور زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( من بودم و/ عمه زینب و زن و بچه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حسن آبادی
940
+2
68 شهادت بدون نغمه حضرت سجاد(ع) -( صحرا به صحرا، کو به کو هر روز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان کریمی
729
69 زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( آسمون اشکامو دیده ناله هام به عرش رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رحمانی
937
+1
70 زمزمه شهادت حضرت سجاد (ع) -( سی وچهار سالی میشه، که راوی کربلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
746
71 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( تموم عالم شده گریون با خطبه های اشکام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
683
--1
72 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( دلها رو می سوزونه اين گريه های يعقوبی من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
744
--1
73 شهادت حضرت سجاد (ع) -( همین که داغ رسید عمه را صدا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین صیامی
740
74 شهادت امام سجاد -( السلام ای زین عابدهای حق کردگار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی
718
+1
75 غزل مرثیه ی امام سجاد (علیه السلام) -( بعد عمری ، که گرفتار غم بابا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1302
+2
76 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( یه عمره ازابردیده هام بارون خون میبارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
737
77 سنگین شهادت امام سجاد -( من زین العابدینم و ، سبط علی مرتضی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم گل محمدی
802
+1
78 من هرچه میکشم فقط از،شام میکشم -( دیر آمدی اجل دلم از غصه آب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر نازک کار
917
+2
79 اشعار ذامام سجاد(ع) -( بعد از آن واقعۀ سرخ ، بلا سهم تو شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا اسماعیلی
901
+2
80 متن اشعار امام سجاد(ع) -( از گلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1179
+1
81 اشعار امام سجاد(ع) -( آقا چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
830
+1
82 اشعار امام سجاد(ع) -( بسته راه چاره دید و گریه کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد پرچمی
889
83 اشعار امام سجاد(ع) -( در ازل بود كه خون از جگرم كام گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی صالحی
795
84 اشعار امام سجاد(ع)-شهادت -( کاش این غصه ها امان بدهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
839
+1
85 اشعار امام سجاد(ع) -( مثل ابــر بهــار می گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
733
86 متن اشعار امام سجاد(ع) -( وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
991
+1
87 متن اشعار امام سجاد(ع) -( مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
784
+1
88 متنم اشعار امام سجاد(ع)-مدح -( کار تو مدام ربنّا بود و نماز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
750
+1
89 متن اشعار امام سجاد(ع)-مصائب -( آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
756
+1
90 اشعار امام سجاد(ع) -( خیال کن که پر از زخم ، پیکرت باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی مقیمی
848
+1
91 متن اشعار امام سجاد(ع) -( تو یادگار حسینی که کربلا دیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
937
92 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/نوحه -( نور حقّ الیقین ، زینت عابدین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1915
+3
93 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( منم من ، شهید سوز و اشک و ناله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1494
+3
94 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( من یادگار کرببلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن طالبی پور
1708
+2
95 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( عمریه می بارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1630
+2
96 بیمار کربلا -( در روز عاشورای خون بیمار بودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1536
+2
97 دانلودمتن وسبک علی السجاد ، حسین الشهید کاروان اسرا ، شهادت زمزمه -( خودم دیدم غم و درد و بلا خودم دیدم سر رو نیزه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1723
+3
98 دانلود اشعار امام سجاد به همراه سبک-زمینه -( زین العباد ای امام عزادار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1237
+1
99 شهادت امام سجاد (ع) -( با عمه اش به پای حسین گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جعفر ابوالفتحی
2092
100 حضرت سجاد -( چه داغها که ندیدم چه رنجها نکشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1850
+2