مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شهادت امام سجاد (ع) -( من از دیارِ غم و روزگار بارانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
792
102 شهادت امام سجاد (ع) -( سی سال در فراق پدر، زار گریه کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
فقیر تهرانی
480
103 شهادت امام سجاد (ع) -( من قاصد پیغام خون کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عماد حاجی مرادی
555
104 شهادت امام سجاد(ع) -( پیرمرد بلا کشیده منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
1386
+1
105 شعر شهادت امام سجاد (ع) -( بر نیزه سرت دیدم و از خویش بریدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
370
106 دانلود متن و سبک نوحه امام سجاد (ع) -( قلبم از زهر کین شد ای خدا پاره پاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
453
107 شهادت امام سجاد (ع) -( ای پسرِ نورِ نبوّت سلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بختیاری
836
108 امام سجاد (ع) -( مرد محراب دعا رنگ دعایش فرق داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی شکاری
627
+1
109 مرثیه شهادت امام سجاد علیه السلام -( بنا شد است بمانم وَ ذره ذره بمیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رئوفی
423
110 واحد شهادت امام سجاد(ع) -( امان از کربلا و هجوم نابهنگام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
672
+1
111 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج محمد رضا طاهری -( هر لحظه در سكوت، غمت داد می زند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1496
112 امام سجاد(ع)شهادت -( به سینه روضه‌ی مکشوف چون هزاران داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
464
+1
113 امام سجاد(ع)شهادت -( تا به امروز هیچ شمشیری اینقدر تشنه در نیام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
406
114 گل تبدار کربلا -( جانها فدای آن تن بیمار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
589
+1
115 دانلود من و سبک نوحه امام سجاد -( بر لب رسیده جانم در این شب تار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
977
+1
116 دانلود متن و سبک نوحه امام سجا (ع) -( اشک روونم / نمیده فرصت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
767
117 دانلود متن و سیک نوحه امام سجاد(ع) -( از این، ماتمسرای دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
1653
118 دانلود متن وسبک نوحه امام سجاد(ع) -( شد مدینه غرق ماتم آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی نیا
2309
--1
119 دانلود متن وسک نوحه امام سجاد -( بی خوابه چشم خیسم ، دلگیرم از زمونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
801
120 دانلود متن و نوحه و سبک امام سجاد (ع) -( قریب به چهل ساله، بار غم، کشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
969
+1
121 اشعار فاطمیه با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه -( از لطف فاطمه است، اگر شیعه حیدری است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید محمدی
701
122 شهادت حضرت سجاد (ع) -( چه جوری خاطره هام یادم بره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسن بیات لو
963
--1
123 حضرت سجاد (ع)شهادت -( دست قضا به دفتر من درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی حسنی
952
124 امام سجاد(ع)شهادت -( تا اشک هست در بصرم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
950
125 امام سجاد(ع)شهادت -( آندم که غصه های اسیری شروع شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
821
126 امام سجاد(ع)شهادت -( چون باد در مجاورت شمعی چون شمع در محاصره بادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
613
127 امام سجاد(ع)شهادت -( آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بیابانی
623
+1
128 امام سجاد(ع)شهادت -( باقیست نهضت پس بنا این شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
توحید شالچیان ناظر
665
129 امام سجاد(ع)شهادت -( مثل ابــر بهــار می‌گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
568
130 امام سجاد(ع)شهادت -( ناله یِ واعطشا بر جگرش می افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا قربانی
1681
+8
131 امام سجاد(ع)شهادت -( سی سال گریه کرده ام آن ظهر داغ را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
زهرا سادات هاشمی
913
132 امام سجاد(ع)شهادت -( منم قاهر، منم والی، منم غالب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1161
+2
133 واحد زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( غریبونه با دل خون / شدم من مهمون گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1239
+4
134 شور زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( من بودم و/ عمه زینب و زن و بچه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حسن آبادی
1049
+2
135 شهادت بدون نغمه حضرت سجاد(ع) -( صحرا به صحرا، کو به کو هر روز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان کریمی
850
136 زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( آسمون اشکامو دیده ناله هام به عرش رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رحمانی
1090
+1
137 زمزمه شهادت حضرت سجاد (ع) -( سی وچهار سالی میشه، که راوی کربلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
823
138 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( تموم عالم شده گریون با خطبه های اشکام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
888
--1
139 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( دلها رو می سوزونه اين گريه های يعقوبی من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
911
--1
140 شهادت حضرت سجاد (ع) -( همین که داغ رسید عمه را صدا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین صیامی
847
141 شهادت امام سجاد -( السلام ای زین عابدهای حق کردگار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی
844
+1
142 غزل مرثیه ی امام سجاد (علیه السلام) -( بعد عمری ، که گرفتار غم بابا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1389
+2
143 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( یه عمره ازابردیده هام بارون خون میبارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1403
144 سنگین شهادت امام سجاد -( من زین العابدینم و ، سبط علی مرتضی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم گل محمدی
960
+1
145 من هرچه میکشم فقط از،شام میکشم -( دیر آمدی اجل دلم از غصه آب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر نازک کار
1150
+1
146 اشعار ذامام سجاد(ع) -( بعد از آن واقعۀ سرخ ، بلا سهم تو شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا اسماعیلی
1365
+2
147 متن اشعار امام سجاد(ع) -( از گلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1427
+1
148 اشعار امام سجاد(ع) -( آقا چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
958
+1
149 اشعار امام سجاد(ع) -( بسته راه چاره دید و گریه کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد پرچمی
1157
150 اشعار امام سجاد(ع) -( در ازل بود كه خون از جگرم كام گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی صالحی
854