مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شهادت امام سجاد(ع) -( پیرمرد بلا کشیده منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
1065
+1
102 شعر شهادت امام سجاد (ع) -( بر نیزه سرت دیدم و از خویش بریدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
328
103 دانلود متن و سبک نوحه امام سجاد (ع) -( قلبم از زهر کین شد ای خدا پاره پاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
403
104 شهادت امام سجاد (ع) -( ای پسرِ نورِ نبوّت سلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بختیاری
659
105 امام سجاد (ع) -( مرد محراب دعا رنگ دعایش فرق داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی شکاری
446
+1
106 مرثیه شهادت امام سجاد علیه السلام -( بنا شد است بمانم وَ ذره ذره بمیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رئوفی
258
107 واحد شهادت امام سجاد(ع) -( امان از کربلا و هجوم نابهنگام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
596
+1
108 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج محمد رضا طاهری -( هر لحظه در سكوت، غمت داد می زند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1157
109 امام سجاد(ع)شهادت -( به سینه روضه‌ی مکشوف چون هزاران داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
424
+1
110 امام سجاد(ع)شهادت -( تا به امروز هیچ شمشیری اینقدر تشنه در نیام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
354
111 گل تبدار کربلا -( جانها فدای آن تن بیمار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
516
+1
112 دانلود من و سبک نوحه امام سجاد -( بر لب رسیده جانم در این شب تار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
814
+1
113 دانلود متن و سبک نوحه امام سجا (ع) -( اشک روونم / نمیده فرصت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
645
114 دانلود متن و سیک نوحه امام سجاد(ع) -( از این، ماتمسرای دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
1425
115 دانلود متن وسبک نوحه امام سجاد(ع) -( شد مدینه غرق ماتم آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی نیا
2025
116 دانلود متن وسک نوحه امام سجاد -( بی خوابه چشم خیسم ، دلگیرم از زمونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
658
117 دانلود متن و نوحه و سبک امام سجاد (ع) -( قریب به چهل ساله، بار غم، کشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین نوری
753
+1
118 شهادت حضرت سجاد (ع) -( چه جوری خاطره هام یادم بره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسن بیات لو
855
--1
119 حضرت سجاد (ع)شهادت -( دست قضا به دفتر من درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی حسنی
788
120 امام سجاد(ع)شهادت -( تا اشک هست در بصرم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
837
121 امام سجاد(ع)شهادت -( آندم که غصه های اسیری شروع شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
667
122 امام سجاد(ع)شهادت -( چون باد در مجاورت شمعی چون شمع در محاصره بادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
548
123 امام سجاد(ع)شهادت -( آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد بیابانی
556
+1
124 امام سجاد(ع)شهادت -( باقیست نهضت پس بنا این شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
توحید شالچیان ناظر
540
125 امام سجاد(ع)شهادت -( مثل ابــر بهــار می‌گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
506
126 امام سجاد(ع)شهادت -( ناله یِ واعطشا بر جگرش می افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا قربانی
1542
+8
127 امام سجاد(ع)شهادت -( سی سال گریه کرده ام آن ظهر داغ را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
زهرا سادات هاشمی
851
128 امام سجاد(ع)شهادت -( منم قاهر، منم والی، منم غالب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1057
+2
129 واحد زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( غریبونه با دل خون / شدم من مهمون گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1105
+4
130 شور زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( من بودم و/ عمه زینب و زن و بچه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حسن آبادی
1015
+2
131 شهادت بدون نغمه حضرت سجاد(ع) -( صحرا به صحرا، کو به کو هر روز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان کریمی
766
132 زمینه شهادت حضرت سجاد(ع) -( آسمون اشکامو دیده ناله هام به عرش رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین رحمانی
1017
+1
133 زمزمه شهادت حضرت سجاد (ع) -( سی وچهار سالی میشه، که راوی کربلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عبدالله باقری
791
134 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( تموم عالم شده گریون با خطبه های اشکام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
737
--1
135 واحد شهادت حضرت سجاد(ع) -( دلها رو می سوزونه اين گريه های يعقوبی من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
792
--1
136 شهادت حضرت سجاد (ع) -( همین که داغ رسید عمه را صدا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین صیامی
803
137 شهادت امام سجاد -( السلام ای زین عابدهای حق کردگار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسین کریمی
783
+1
138 غزل مرثیه ی امام سجاد (علیه السلام) -( بعد عمری ، که گرفتار غم بابا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1348
+2
139 روضه امام سجاد علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( یه عمره ازابردیده هام بارون خون میبارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
966
140 سنگین شهادت امام سجاد -( من زین العابدینم و ، سبط علی مرتضی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
میثم گل محمدی
891
+1
141 من هرچه میکشم فقط از،شام میکشم -( دیر آمدی اجل دلم از غصه آب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر نازک کار
1058
+1
142 اشعار ذامام سجاد(ع) -( بعد از آن واقعۀ سرخ ، بلا سهم تو شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا اسماعیلی
1108
+2
143 متن اشعار امام سجاد(ع) -( از گلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1299
+1
144 اشعار امام سجاد(ع) -( آقا چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
891
+1
145 اشعار امام سجاد(ع) -( بسته راه چاره دید و گریه کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد پرچمی
991
146 اشعار امام سجاد(ع) -( در ازل بود كه خون از جگرم كام گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی صالحی
820
147 اشعار امام سجاد(ع)-شهادت -( کاش این غصه ها امان بدهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا ساریخانی
901
+1
148 اشعار امام سجاد(ع) -( مثل ابــر بهــار می گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
766
149 متن اشعار امام سجاد(ع) -( وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1094
+1
150 متن اشعار امام سجاد(ع) -( مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
817
+1