مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 متنم اشعار امام سجاد(ع)-مدح -( کار تو مدام ربنّا بود و نماز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
774
+1
152 متن اشعار امام سجاد(ع)-مصائب -( آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
776
+1
153 اشعار امام سجاد(ع) -( خیال کن که پر از زخم ، پیکرت باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی مقیمی
966
+1
154 متن اشعار امام سجاد(ع) -( تو یادگار حسینی که کربلا دیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
1033
155 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/نوحه -( نور حقّ الیقین ، زینت عابدین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1961
+3
156 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( منم من ، شهید سوز و اشک و ناله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1536
+3
157 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( من یادگار کرببلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن طالبی پور
1770
+2
158 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( عمریه می بارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1692
+2
159 بیمار کربلا -( در روز عاشورای خون بیمار بودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1573
+2
160 دانلودمتن وسبک علی السجاد ، حسین الشهید کاروان اسرا ، شهادت زمزمه -( خودم دیدم غم و درد و بلا خودم دیدم سر رو نیزه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1788
+3
161 دانلود اشعار امام سجاد به همراه سبک-زمینه -( زین العباد ای امام عزادار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1287
+1
162 شهادت امام سجاد (ع) -( با عمه اش به پای حسین گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جعفر ابوالفتحی
2116
163 حضرت سجاد -( چه داغها که ندیدم چه رنجها نکشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1884
+2
164 نذر امام سجاد (ع) -( عمری برای غربت بابا گریستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محمد بابا میری
4597
+13
165 متن اشعار شهادت امام سجاد(ع) از یوسف رحیمی -( آسمان را به خاک می آری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
6
166 زمزمه امام سجاد (ع) -( ای وای بااین چشای تارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
167 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( لب خشک بابا، هنوز رو به رومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
37
168 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( من دیده ام رخساره ی یک حاجی شش ماهه را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
29
169 اشعار زمینه امام سجاد (ع) -( امام ساجدینم ـــ زینت عابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
30
170 در مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( هواهوای دعا و هوای سجاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
8
171 اشعار زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) -( غمه که جا مونده روی سینم حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جابر عابدی
26
172 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بعد از پدر بقیه عمرش طرب نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2249
+4
173 متن اشعار سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج محمود کریمی -( پاسخ فریاد من گشته کف و هلهله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
نادر بختیاری
5610
+11
174 متن سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد (ع) با سبک از جواد مقدم -( والجمت تنقبت لقتالک لقتالک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد امین سبکبار
2513
+6
175 شعر واحد برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج عبدالرضا هلالی -( جگرم داره میسوزه با آتیش زهر کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
2200
+4
176 متن سینه زنی واحد شهادت ائمه بقیع (ع) برای امام سجاد(ع) با سبک -( مرا می‌ شناسی بقیعم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان مقدم
2336
+4
177 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکم از بالا برایم آمده تب داشتن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
شهاب الدین خالقی
2013
+4
178 دانلود سبک نوحه امام سجاد(ع) -( دوچشمم شددریا ازاین درد دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
احسان جاودان
2213
+3
179 دانلود سبک شور شهادت امام سجاد(ع) -( نرفته از یادم نگاهت ، خودم دیدم در قتلگاهت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2617
+9
180 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( گذشت عمر و غم بی حساب دیدم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2043
+4
181 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای سهل در این کوچه ها بال و پرم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی نظری
2101
+5
182 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آیینه زاده ام که اسیر سلاسلم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید قاسمی
2390
+5
183 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( سید الباکینم و در عشق غوغا می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2044
+3
184 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دیدم به چشم خویش غمی ناشنیده را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
1982
+4
185 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نور تابد به فلک از در کاشانۀ ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1618
186 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( طایر وحی ام و گردیده جدا بال و پرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1688
+1
187 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( شد تازه داغ، باز به دل های اهل بیت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1732
+1
188 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2010
+5
189 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بغضش شکست زخم دلش بی حساب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حنیفی
1844
+1
190 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دلی آواره آوردم کنارت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1713
+3
191 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( آیه های نور حک گردیده بر پیشانیش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1615
192 شعر امام سجاد(ع)-تکفین و تدفین پدر -( دلش را داغ و غم بیت الحزن کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1809
+2
193 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با غل جامعه در هم بفشارید تنم را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1837
194 جاری به لبم واژه ی "یا سجاد" است - دوبیتی زیبای سروده آقای زعفرانیه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1573
+3
195 دانلود سبک زمینه امام سجاد(ع) -( دوباره باز سینه ها غم نصیبه نوحه نوشته روی هر کتیبه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2514
+8
196 دانلود سبک زمزمه-واحد امام سجاد(ع) -( روی گردنم مونده رد زنجیر شدم من پیر خدا بعد از اسارت. ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2454
+4
197 شعر روضه امام سجاد(ع) -( منكه عمري در تب و تاب مرارت سوختم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
2330
+6
198 دانلود سبک زمینه امام سجاد(ع) -( عمرم سر شد، غرق در گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2949
+7
199 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( تو شام پر غصه دستام که می‌لرزید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
3288
+2
200 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکم از بالا برایم آمده تب داشتن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
شهاب الدین خالقی
1870
+2