مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( مثل من هیچ کس در این عالم وسط شعله‌ها امام نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم صرافان
1752
+2
152 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این امامی که چنین سلسله برپادارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1974
+6
153 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گلان وحی، را پرپر که دیده؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1939
+2
154 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با ما بگو زتسویه ی بی مرامها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
هاشم طوسی
1474
155 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( روزی که بسته در غل و زنجیر می شدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1590
+2
156 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گرچه سوز زهرآبم کرده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا شریف
1788
+1
157 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ازگلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1571
+4
158 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( چو گل در بستر خون دیدم او را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1490
+2
159 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آن که نورش بر خلائق یکّه و ممتاز بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1248
+3
160 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( می برد امّا به روی ناقۀ عریان چرا؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1499
+3
161 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به اورنگ ولا مظهر سبحان سجاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1241
162 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( جماعت من سلیل مصطفایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1072
163 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این کریمی است که دشمن همه شرمندۀ او است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1025
+1
164 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( کسی گُل را به چشم تر نبوسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1351
+3
165 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نه تنها ناله اهل زمین بر آسمان باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
944
166 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( امام عابدین منم – سید ساجدین منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1140
+2
167 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من که گریان در شهر و صحرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1277
168 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به قدرت سنگ را لعل بدخشان ساخته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
867
--2
169 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( داغی نشانده بر جگرت، یاد کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمدرضا رضایی
1339
+3
170 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غـم بـا ارادۀ تــو زمینگیـر می‌شـود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1068
+1
171 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( من آن گلم که خفته به خون باغبان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1217
+1
172 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( مدينه خاطر افسرده ما را تسلاّ كن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حافظی
1212
--1
173 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای چشمه ی روان شده از خون لاله ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
936
174 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( ای دعـا گشتـه دعـا بـا نفـس روح‌ فزایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1071
175 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من از این مردم بی عار بدم می‌آید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1364
+3
176 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( از هر طرف رفتم غمی آمد به جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
996
+2
177 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکمتی بود که بیمار شوی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1058
+1
178 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زهر اشکی شد و کانون دعا را سوزاند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1530
+2
179 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غمگین تر از پاییزم و ابر بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
1801
+1
180 امام سجاد(ع) -( در شام و کوفه قافله سالار عشقم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
11
181 امام سجاد(ع) -( الهی الهی – بر من و بر تقدیرم – گریه کند زنجیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
16
182 امام سجاد(ع) -( بــا دل شـکسته – خـســته تر ز خسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
20
183 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بین نماز ، وقت دعا گریه می كنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1684
+3
184 زمینه پنجم امام سجاد (ع) -( می شینه آه غربت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
185 زمزمه چهارم امام سجاد (ع) -( دم به دم آقا ـ بارون عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
10
186 شعر عاشورایی برای امام سجاد (ع) -( دل اهل حرم ، آتش گرفته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
187 مجلس بیست و سوم هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
32
188 مجلس بیستم شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
29
189 مجلس چهل و هفتم: شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
18
190 نوحه امام سجاد (ع) -( از غم کربلا رسیده جانم به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
روح اله گائینی
40
191 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2417
+5
192 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( عزای آقا زین العابدین است شهادتِ سیّدِ ساجدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1798
+3
193 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1393
+3
194 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1383
195 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1396
+2
196 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1588
+2
197 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1546
+1
198 دانلود سبک زمینه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( من زین العابدینم و حجّت حق به عالمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1341
+1
199 دانلود سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -( دل هر شیعه از این مرثیه بی تاب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1218
+1
200 مناجات و مصائب امام سجاد(ع)( در دل تاریك شب ها، باز می پیچد دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
921