مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 اشعار امام سجاد(ع) -( مثل ابــر بهــار می گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
775
152 متن اشعار امام سجاد(ع) -( وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1116
+1
153 متن اشعار امام سجاد(ع) -( مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
829
+1
154 متنم اشعار امام سجاد(ع)-مدح -( کار تو مدام ربنّا بود و نماز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
788
+1
155 متن اشعار امام سجاد(ع)-مصائب -( آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
788
+1
156 اشعار امام سجاد(ع) -( خیال کن که پر از زخم ، پیکرت باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی مقیمی
1034
+1
157 متن اشعار امام سجاد(ع) -( تو یادگار حسینی که کربلا دیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
1090
158 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/نوحه -( نور حقّ الیقین ، زینت عابدین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1983
+3
159 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( منم من ، شهید سوز و اشک و ناله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1555
+3
160 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( من یادگار کرببلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن طالبی پور
1789
+2
161 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( عمریه می بارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1719
+2
162 بیمار کربلا -( در روز عاشورای خون بیمار بودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1595
+2
163 دانلودمتن وسبک علی السجاد ، حسین الشهید کاروان اسرا ، شهادت زمزمه -( خودم دیدم غم و درد و بلا خودم دیدم سر رو نیزه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1802
+3
164 دانلود اشعار امام سجاد به همراه سبک-زمینه -( زین العباد ای امام عزادار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1319
+1
165 شهادت امام سجاد (ع) -( با عمه اش به پای حسین گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جعفر ابوالفتحی
2127
166 حضرت سجاد -( چه داغها که ندیدم چه رنجها نکشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1905
+2
167 نذر امام سجاد (ع) -( عمری برای غربت بابا گریستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محمد بابا میری
4641
+13
168 متن اشعار شهادت امام سجاد(ع) از یوسف رحیمی -( آسمان را به خاک می آری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
6
169 زمزمه امام سجاد (ع) -( ای وای بااین چشای تارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
170 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( لب خشک بابا، هنوز رو به رومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
38
171 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( من دیده ام رخساره ی یک حاجی شش ماهه را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
32
172 اشعار زمینه امام سجاد (ع) -( امام ساجدینم ـــ زینت عابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
33
173 در مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( هواهوای دعا و هوای سجاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
8
174 اشعار زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) -( غمه که جا مونده روی سینم حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جابر عابدی
27
175 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بعد از پدر بقیه عمرش طرب نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2273
+4
176 متن اشعار سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج محمود کریمی -( پاسخ فریاد من گشته کف و هلهله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
نادر بختیاری
5714
+11
177 متن سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد (ع) با سبک از جواد مقدم -( والجمت تنقبت لقتالک لقتالک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد امین سبکبار
2544
+6
178 شعر واحد برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج عبدالرضا هلالی -( جگرم داره میسوزه با آتیش زهر کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
2221
+4
179 متن سینه زنی واحد شهادت ائمه بقیع (ع) برای امام سجاد(ع) با سبک -( مرا می‌ شناسی بقیعم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان مقدم
2378
+4
180 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکم از بالا برایم آمده تب داشتن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
شهاب الدین خالقی
2030
+4
181 دانلود سبک نوحه امام سجاد(ع) -( دوچشمم شددریا ازاین درد دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
احسان جاودان
2242
+3
182 دانلود سبک شور شهادت امام سجاد(ع) -( نرفته از یادم نگاهت ، خودم دیدم در قتلگاهت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2659
+9
183 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( گذشت عمر و غم بی حساب دیدم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2057
+4
184 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای سهل در این کوچه ها بال و پرم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی نظری
2120
+5
185 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آیینه زاده ام که اسیر سلاسلم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید قاسمی
2449
+5
186 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( سید الباکینم و در عشق غوغا می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2059
+3
187 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دیدم به چشم خویش غمی ناشنیده را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
1997
+4
188 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نور تابد به فلک از در کاشانۀ ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1664
189 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( طایر وحی ام و گردیده جدا بال و پرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1731
+1
190 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( شد تازه داغ، باز به دل های اهل بیت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1743
+1
191 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2022
+5
192 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بغضش شکست زخم دلش بی حساب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حنیفی
1906
+1
193 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دلی آواره آوردم کنارت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1725
+3
194 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( آیه های نور حک گردیده بر پیشانیش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1632
195 شعر امام سجاد(ع)-تکفین و تدفین پدر -( دلش را داغ و غم بیت الحزن کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1846
+2
196 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با غل جامعه در هم بفشارید تنم را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1887
197 جاری به لبم واژه ی "یا سجاد" است - دوبیتی زیبای سروده آقای زعفرانیه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1580
+3
198 دانلود سبک زمینه امام سجاد(ع) -( دوباره باز سینه ها غم نصیبه نوحه نوشته روی هر کتیبه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2531
+8
199 دانلود سبک زمزمه-واحد امام سجاد(ع) -( روی گردنم مونده رد زنجیر شدم من پیر خدا بعد از اسارت. ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2476
+4
200 شعر روضه امام سجاد(ع) -( منكه عمري در تب و تاب مرارت سوختم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
2357
+6