مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 اشعار امام سجاد(ع)-شهادت -( کاش این غصه ها امان بدهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا ساریخانی
974
+1
152 اشعار امام سجاد(ع) -( مثل ابــر بهــار می گرید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مصطفی هاشمی نسب
826
153 متن اشعار امام سجاد(ع) -( وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1172
+1
154 متن اشعار امام سجاد(ع) -( مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد جواد شیرازی
870
+1
155 متنم اشعار امام سجاد(ع)-مدح -( کار تو مدام ربنّا بود و نماز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
804
+1
156 متن اشعار امام سجاد(ع)-مصائب -( آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
836
+1
157 اشعار امام سجاد(ع) -( خیال کن که پر از زخم ، پیکرت باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی مقیمی
1100
+1
158 متن اشعار امام سجاد(ع) -( تو یادگار حسینی که کربلا دیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید دکامین
1187
159 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/نوحه -( نور حقّ الیقین ، زینت عابدین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1997
+3
160 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( منم من ، شهید سوز و اشک و ناله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1581
+3
161 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( من یادگار کرببلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن طالبی پور
1805
+2
162 اشعار شهادت امام سجاد (ع) به همراه سبک/زمینه -( عمریه می بارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1742
+2
163 بیمار کربلا -( در روز عاشورای خون بیمار بودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1619
+2
164 دانلودمتن وسبک علی السجاد ، حسین الشهید کاروان اسرا ، شهادت زمزمه -( خودم دیدم غم و درد و بلا خودم دیدم سر رو نیزه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1815
+3
165 دانلود اشعار امام سجاد به همراه سبک-زمینه -( زین العباد ای امام عزادار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1348
+1
166 شهادت امام سجاد (ع) -( با عمه اش به پای حسین گریه میکند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جعفر ابوالفتحی
2139
167 حضرت سجاد -( چه داغها که ندیدم چه رنجها نکشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
1966
+2
168 نذر امام سجاد (ع) -( عمری برای غربت بابا گریستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محمد بابا میری
4679
+13
169 متن اشعار شهادت امام سجاد(ع) از یوسف رحیمی -( آسمان را به خاک می آری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
6
170 زمزمه امام سجاد (ع) -( ای وای بااین چشای تارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
171 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( لب خشک بابا، هنوز رو به رومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
38
172 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( من دیده ام رخساره ی یک حاجی شش ماهه را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
32
173 اشعار زمینه امام سجاد (ع) -( امام ساجدینم ـــ زینت عابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
33
174 در مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( هواهوای دعا و هوای سجاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
8
175 اشعار زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) -( غمه که جا مونده روی سینم حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جابر عابدی
27
176 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بعد از پدر بقیه عمرش طرب نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2291
+4
177 متن اشعار سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج محمود کریمی -( پاسخ فریاد من گشته کف و هلهله ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
نادر بختیاری
5815
+11
178 متن سینه زنی زمینه برای شهادت امام سجاد (ع) با سبک از جواد مقدم -( والجمت تنقبت لقتالک لقتالک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد امین سبکبار
2576
+6
179 شعر واحد برای شهادت امام سجاد(ع) با سبک حاج عبدالرضا هلالی -( جگرم داره میسوزه با آتیش زهر کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
2234
+4
180 متن سینه زنی واحد شهادت ائمه بقیع (ع) برای امام سجاد(ع) با سبک -( مرا می‌ شناسی بقیعم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
ایمان مقدم
2413
+4
181 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکم از بالا برایم آمده تب داشتن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
شهاب الدین خالقی
2058
+4
182 دانلود سبک نوحه امام سجاد(ع) -( دوچشمم شددریا ازاین درد دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
احسان جاودان
2288
+3
183 دانلود سبک شور شهادت امام سجاد(ع) -( نرفته از یادم نگاهت ، خودم دیدم در قتلگاهت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2700
+9
184 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( گذشت عمر و غم بی حساب دیدم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2069
+4
185 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای سهل در این کوچه ها بال و پرم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مهدی نظری
2137
+5
186 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آیینه زاده ام که اسیر سلاسلم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
وحید قاسمی
2505
+5
187 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( سید الباکینم و در عشق غوغا می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2074
+3
188 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دیدم به چشم خویش غمی ناشنیده را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
2016
+4
189 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نور تابد به فلک از در کاشانۀ ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1687
190 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( طایر وحی ام و گردیده جدا بال و پرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1799
+1
191 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( شد تازه داغ، باز به دل های اهل بیت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1780
+1
192 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2037
+5
193 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بغضش شکست زخم دلش بی حساب شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حنیفی
1974
+1
194 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( دلی آواره آوردم کنارت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1736
+3
195 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( آیه های نور حک گردیده بر پیشانیش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1643
196 شعر امام سجاد(ع)-تکفین و تدفین پدر -( دلش را داغ و غم بیت الحزن کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1890
+2
197 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( با غل جامعه در هم بفشارید تنم را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1952
198 جاری به لبم واژه ی "یا سجاد" است - دوبیتی زیبای سروده آقای زعفرانیه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1591
+3
199 دانلود سبک زمینه امام سجاد(ع) -( دوباره باز سینه ها غم نصیبه نوحه نوشته روی هر کتیبه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2544
+8
200 دانلود سبک زمزمه-واحد امام سجاد(ع) -( روی گردنم مونده رد زنجیر شدم من پیر خدا بعد از اسارت. ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2514
+4