مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( روزی که بسته در غل و زنجیر می شدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1577
+2
152 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گرچه سوز زهرآبم کرده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا شریف
1776
+1
153 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ازگلستان لاله های پرپرم آید به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید رضا موید
1562
+4
154 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( چو گل در بستر خون دیدم او را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1481
+2
155 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( آن که نورش بر خلائق یکّه و ممتاز بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1240
+3
156 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( می برد امّا به روی ناقۀ عریان چرا؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1487
+3
157 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به اورنگ ولا مظهر سبحان سجاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1232
158 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( جماعت من سلیل مصطفایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1066
159 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( این کریمی است که دشمن همه شرمندۀ او است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1016
+1
160 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( کسی گُل را به چشم تر نبوسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1318
+3
161 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( نه تنها ناله اهل زمین بر آسمان باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
938
162 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( امام عابدین منم – سید ساجدین منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1132
+2
163 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من که گریان در شهر و صحرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1269
164 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای به قدرت سنگ را لعل بدخشان ساخته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
861
--2
165 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( داغی نشانده بر جگرت، یاد کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمدرضا رضایی
1326
+3
166 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غـم بـا ارادۀ تــو زمینگیـر می‌شـود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1059
+1
167 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( من آن گلم که خفته به خون باغبان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1211
+1
168 شعر مرثیه امام سجاد(ع) -( مدينه خاطر افسرده ما را تسلاّ كن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محسن حافظی
1200
--1
169 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( ای چشمه ی روان شده از خون لاله ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
931
170 شعر مدح و شهادت امام سجاد(ع) -( ای دعـا گشتـه دعـا بـا نفـس روح‌ فزایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1063
171 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( من از این مردم بی عار بدم می‌آید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1353
+3
172 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( از هر طرف رفتم غمی آمد به جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
984
+2
173 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( حکمتی بود که بیمار شوی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1039
+1
174 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( زهر اشکی شد و کانون دعا را سوزاند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1524
+2
175 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( غمگین تر از پاییزم و ابر بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین رحیمیان
1793
+1
176 امام سجاد(ع) -( در شام و کوفه قافله سالار عشقم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
11
177 امام سجاد(ع) -( الهی الهی – بر من و بر تقدیرم – گریه کند زنجیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
16
178 امام سجاد(ع) -( بــا دل شـکسته – خـســته تر ز خسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
20
179 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( بین نماز ، وقت دعا گریه می كنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1678
+3
180 زمینه پنجم امام سجاد (ع) -( می شینه آه غربت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
181 زمزمه چهارم امام سجاد (ع) -( دم به دم آقا ـ بارون عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
10
182 شعر عاشورایی برای امام سجاد (ع) -( دل اهل حرم ، آتش گرفته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
183 مجلس بیست و سوم هفت مصیبت جانسوز شام از زبان امام سجاد(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
32
184 مجلس بیستم شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
29
185 مجلس چهل و هفتم: شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
18
186 نوحه امام سجاد (ع) -( از غم کربلا رسیده جانم به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
روح اله گائینی
40
187 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2389
+5
188 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( عزای آقا زین العابدین است شهادتِ سیّدِ ساجدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1781
+3
189 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1386
+3
190 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1374
191 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1389
+2
192 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1577
+2
193 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1528
+1
194 دانلود سبک زمینه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( من زین العابدینم و حجّت حق به عالمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1331
+1
195 دانلود سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -( دل هر شیعه از این مرثیه بی تاب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1207
+2
196 مناجات و مصائب امام سجاد(ع)( در دل تاریك شب ها، باز می پیچد دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
917
197 مدح امام سجاد(ع)(کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل‌یقینـم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1419
+2
198 شعر سینه زنی امام سجاد(لالۀ سرخِ آل اطهارم2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1331
+1
199 شعر سینه زنی امام سجاد(هنگامۀ قـــــــــــتل، زین العــابدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1029
--1
200 شعر سینه زنی امام سجاد(یعقوب آل عبا حضرت سجّاد2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1145
+2