مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 کجـا دو دیــده مــن شـد مـثــال دریــا را نخـواهد ایـن دل مـن مانــدنِ به دنـیــا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
848
302 دریا به دیده ی تر من گریه می کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
929
+1
303 ای شام، کربلای تو یا زین العابدین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
924
+2
304 قسمت این بود بال و پر نزنی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
908
305 سی سال هر شب تا سحر احیا گرفتم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
938
306 با سوز قلب پاره پاره گریه می کردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
954
+1
307 مظلومم و به داغ و بلا مبتلا منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
876
308 كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
966
309 بیاور با خودت نور خدا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1089
310 وارث حیدر کرّار منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1173
311 آگه چو شد از حالت بیماری او اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
899
312 هر چند دل از گریه ی شب های دعا سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1104
313 غرق اشکی و گریه می باری اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
941
314 شعر مصائب و شهادت حضرت زین العابدین (ع) -( درد بسیار، مداوا گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1235
315 شعر مدح و مرثیه امام زین العابدین (ع) , (به جز عالم سائلی عالمی نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1479
+1
316 شعری برای شهادت امام چهارم شیعیان حضرت سجاد (ع) , (من را به جرم عاشقی یار می برند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1859
+3
317 شعر برای شهادت امام زین العباد (ع) , (این زهر، دردی از تب دردم دوا نکرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1909
+4
318 مصائب امام سجاد(ع)-(بر آیه های پیکرت،بس گریه کردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2371
+10
319 باید از کرب و بلا باز روایت بشود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2132
+17
320 شعر مرثیه حضرت علی اکبر (ع)(زجا خیز ای گُل لیلا ، امیدم بیشتر گردد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2593
+8
321 شعر شهادت امام سجاد(ع)( گـردن شیر کجا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
3397
+5
322 شعر شهادت امام سجاد(ع)(شهر شام و ملاء عام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3098
+4
323 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار غیِر شربتِ اشکِ روان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1976
+5
324 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گر بگرید ابر ، چشمِ اشکبار آرم به یاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2688
+3
325 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گرچه بیمارم و حالم ز دلم زار ترست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2245
+7
326 شعر شهادت امام سجاد(ع)(فراز اول: جذبه های عرفانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2101
+3
327 شعر شهادت امام سجاد(ع)(باز گریان غم هم نفسی باید شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2277
+3
328 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بعد از آن واقعه ی سرخ، بلا سهم تو شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1766
+3
329 شعر شهادت امام سجاد(ع)(یعقوب کربلا چه قدر گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2853
+8
330 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای جلوه ی آیات خدا حضرت سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1926
+3
331 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این ماه کیست همسفر کاروان شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1895
+5
332 شعر شهادت امام سجاد(ع)(با ما بگو ز تسویه ی بی مرام ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1978
+5
333 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار دشت کرب و بلا با اجازه ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2301
+4
334 شعر شهادت امام سجاد(ع)(در جسم جهان فیض بهارانم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2802
+1
335 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آفتاب لب بامم، پدرِ گریه منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2813
+2
336 شعر شهادت امام سجاد(ع)(امشب دوباره مرغ جانم پر كشیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2346
+2
337 شعر شهادت امام سجاد(ع)(از روزهای قافله دلگیر می شوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2509
+3
338 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آن کسی که همه اش گریه ی عاشورا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2143
+4
339 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این امامی که چنین سلسله بر پا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2238
+1
340 شعر شهادت امام سجاد(ع)(غم دل بر زبان جاری اگر سازم زبان سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2116
+4
341 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2175
+1
342 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بشیر! این جا که عقل و عشق مات ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2016
+3
343 زمینه شهادت امام زین العابدین (ع) به همراه با سبک-(چهل ساله که من - با حال بی قرار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
4785
+10
344 شعری در مصیبت امام زین العابدین (ع) , (دل سوخته، شبیه دل خیمه ها شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2641
+8
345 شعر شهادت امام زین العابدین (ع) - (كاش ما هم كبوترت بودیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2737
+12
346 خاطره مدینه -(مدینه ازشماداردنشانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2322
347 شعر در مورد مصیبت های وارده به امام سجاد (ع) در کربلا و شام - (لاله سرخ شهادت تن تبدار من است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
6880
+7
348 زبانحال امام سجاد در اسارت - (من بر این ماه که بر نیزه نشسته پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
4139
+3
349 قرآن پرپر...نوحه زمینه شهادت امام سجاد ع بهمراه سبک(باب الجته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3720
+1
350 شهادت امام سجاد علیه السلام -(شهادت حق الیقین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3906
+1