مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 سی سال هر شب تا سحر احیا گرفتم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
916
302 با سوز قلب پاره پاره گریه می کردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
885
+1
303 مظلومم و به داغ و بلا مبتلا منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
856
304 كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
947
305 بیاور با خودت نور خدا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1054
306 وارث حیدر کرّار منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1056
307 آگه چو شد از حالت بیماری او اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
872
308 هر چند دل از گریه ی شب های دعا سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1070
309 غرق اشکی و گریه می باری اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
923
310 شعر مصائب و شهادت حضرت زین العابدین (ع) -( درد بسیار، مداوا گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1203
311 شعر مدح و مرثیه امام زین العابدین (ع) , (به جز عالم سائلی عالمی نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1383
+1
312 شعری برای شهادت امام چهارم شیعیان حضرت سجاد (ع) , (من را به جرم عاشقی یار می برند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1833
+3
313 شعر برای شهادت امام زین العباد (ع) , (این زهر، دردی از تب دردم دوا نکرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1861
+4
314 مصائب امام سجاد(ع)-(بر آیه های پیکرت،بس گریه کردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2231
+10
315 باید از کرب و بلا باز روایت بشود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2051
+17
316 شعر مرثیه حضرت علی اکبر (ع)(زجا خیز ای گُل لیلا ، امیدم بیشتر گردد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2425
+8
317 شعر شهادت امام سجاد(ع)( گـردن شیر کجا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
3301
+5
318 شعر شهادت امام سجاد(ع)(شهر شام و ملاء عام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2928
+4
319 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار غیِر شربتِ اشکِ روان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1802
+5
320 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گر بگرید ابر ، چشمِ اشکبار آرم به یاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2630
+3
321 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گرچه بیمارم و حالم ز دلم زار ترست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2075
+7
322 شعر شهادت امام سجاد(ع)(فراز اول: جذبه های عرفانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2021
+3
323 شعر شهادت امام سجاد(ع)(باز گریان غم هم نفسی باید شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2148
+3
324 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بعد از آن واقعه ی سرخ، بلا سهم تو شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1712
+3
325 شعر شهادت امام سجاد(ع)(یعقوب کربلا چه قدر گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2747
+8
326 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای جلوه ی آیات خدا حضرت سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1804
+3
327 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این ماه کیست همسفر کاروان شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1814
+5
328 شعر شهادت امام سجاد(ع)(با ما بگو ز تسویه ی بی مرام ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1952
+5
329 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار دشت کرب و بلا با اجازه ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2206
+4
330 شعر شهادت امام سجاد(ع)(در جسم جهان فیض بهارانم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2664
+1
331 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آفتاب لب بامم، پدرِ گریه منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2635
+2
332 شعر شهادت امام سجاد(ع)(امشب دوباره مرغ جانم پر كشیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2296
+2
333 شعر شهادت امام سجاد(ع)(از روزهای قافله دلگیر می شوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2429
+3
334 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آن کسی که همه اش گریه ی عاشورا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2069
+4
335 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این امامی که چنین سلسله بر پا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2205
+1
336 شعر شهادت امام سجاد(ع)(غم دل بر زبان جاری اگر سازم زبان سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2064
+4
337 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2142
+1
338 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بشیر! این جا که عقل و عشق مات ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1938
+3
339 زمینه شهادت امام زین العابدین (ع) به همراه با سبک-(چهل ساله که من - با حال بی قرار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل شبرنگ
4703
+10
340 شعری در مصیبت امام زین العابدین (ع) , (دل سوخته، شبیه دل خیمه ها شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2513
+8
341 شعر شهادت امام زین العابدین (ع) - (كاش ما هم كبوترت بودیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2602
+12
342 خاطره مدینه -(مدینه ازشماداردنشانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2208
343 شعر در مورد مصیبت های وارده به امام سجاد (ع) در کربلا و شام - (لاله سرخ شهادت تن تبدار من است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
6544
+5
344 زبانحال امام سجاد در اسارت - (من بر این ماه که بر نیزه نشسته پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3922
+3
345 قرآن پرپر...نوحه زمینه شهادت امام سجاد ع بهمراه سبک(باب الجته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3565
+1
346 شهادت امام سجاد علیه السلام -(شهادت حق الیقین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3848
+1
347 شعری در شهادت امام چهارم شیعیان سید سجاد (ع) -(ذکر مصيبت مي‌کند: الشام الشام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
6608
+3
348 شعری در رثای امام چهارم حضرت سجاد (ع) -(دل سودا زده ام ناله و فرياد كند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
9165
+5