مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (نوحه)آنچه من دیده ام کسی ندیده خدا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
14
2 (غزل)غارت گلیم/من چارمین سلاله ی پاک پیمبرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
6
3 شعر ترکی و فارسی شهادت امام سجاد(ع) -(واحسرتا که عالم شد غرق آه و فریاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد حسین کتابچی
8
4 زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -(سر تا به پا لبریز آهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
بهمن عظیمی
32
+1
5 شعر نوحه شهادت امام سجاد(ع) -(سینه زن در غم و سوگِ زین العابدینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
47
6 متن شعر حضرت امام سجاد(ع) -(کسی که مثل زهرا گریه می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
50
+1
7 یا سیدالساجدین (ع)_من آن بیمار دشت پر بلایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
121
8 نذر شهادت امام خیمه نشین حضرت زین العابدین علیه السلام -(در خیمه ماند و داغ دید و قسمتش تب شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرضیه عاطفی
146
9 متن شعر امام سجاد(ع) -(ای بازمانده از سفر کربلای اشک) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
عالیه رجبی
113
10 نوحه شهادت حضرت سجاد (ع)_من یادگار کرببلایم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
209
+2
11 سبک زمینه شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام و روضه ی کربلا -(کارم شده چهل سال/دعا و گریه زاری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
159
+1
12 زمزمه وزمینه شهادت حضرت سجاد _به کربلا بودم اسیر بیماری اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
اسماعیل تقوایی
108
13 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(تو زین العابدینی،امام چارمینی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
105
14 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(دلم افتاده یاد داغ سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
98
15 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(تو مظهر حی مبینی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
57
16 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(رحمت حق ساجدین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
56
17 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(نور حق الیقینی،حضرت ساجدینی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
47
18 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(امام چارم،زینت عباد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
35
19 متن شعر امام سجاد(ع) -(گشته شهید ظلم و بیداد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
42
20 متن شعر امام سجاد(ع) -(شام قتل ساجدین،شام زین العابدین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
53
21 متن شعر شهادت امام سجاد(ع) -(ای گلستان ولایت را امام چهارمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
32
22 متن شعر دوبیتی های شهادت امام سجاد(ع) -(قلوب شیعه از این غم غمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
40
23 شعر نوحه امام سجاد(ع) -(خون بگرید زِ غم چَشم اَنجُم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
74
24 نوحه سینه‌زنی شهادت امام سجاد(ع) سبک همه جا کربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
158
25 شعر شهادت امام سجاد (ع) -(من شمع داغدارم و شرح عزا شدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
جابر عابدی
75
+1
26 متن شعر و سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -(به ملجأ امام گریه ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
خادم زینب
274
+1
27 متن شعر و نوحه زبانحال امام سجاد(ع) -(گلی زگلشن دین من زین العابدینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
273
28 متن شعر و نوحه امام سجاد(ع) -(دوم علی عترت (چهارم گل دین هستی)۲) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
206
29 متن شعر امام سجاد(ع) -(ای گل باغ مصطفی سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
165
30 سبک واحد سنگین شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام و روضه ی کربلا و شام بلا -(ابرم و بارون میباره از تو چشام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
270
+1
31 سبک شور شهادت امام زین العابدین علیه السلام و روضه ی شام بلا -(بابامو کربلا کشتن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
203
32 سبک زمزمه یا واحد سنگین شهادت امام زین العابدین علیه السلام -(منم آلاله ی کرب و بلایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
286
+1
33 سبک زمینه یا شور شهادت امام زین العابدین علیه السلام -(با گریه،خو گرفتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیرحسین سلطانی
180
34 شهادت امام سجاد(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
166
35 نوحه‌ امام ‌سجاد(ع) -(ای وَلیّ خدا،رُکنِ اَرکانِ دین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
392
+1
36 نوحه امام سجاد(ع) -(سلام اهل آسمان و خَلقِ عالَمِین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
222
37 شعر واحد شهادت امام سجاد(ع) -(هستی در دو عالَم بی قرین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
152
38 نوحه شهادت امام سجاد(ع) -(مظلومِ شهرِ‌ پیغمبری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
165
+1
39 نوحه شهادت امام سجاد(ع) -(شده زین العِباد به ماهِ غم شهید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
134
40 دمِ نوحه سنتی امام سجاد(ع) -(روز عزای سَیّد الساجدین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
235
41 شعر نوحه امام سجاد(ع) -(زینت آسمان و زمینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
152
42 امام سجاد علیه السلام محرم 98 -(منی که اسمان خاک رهم بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
118
43 (نوحه)من ای مدینه از نفس فتادم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
189
44 (زمینه)هر آنچه دیدم چشمی ندیده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمود اسدی
149
+1
45 متن شعر امام سجاد (ع) سبک سنتی زنجیر زنی محرم 98 -(تازه شد در دل داغ عاشورا – می شود پرپر لاله¬ی زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج محمد نعیمی
0
46 نوحه شهادت امام سجاد(ع) -(چشمم از گریه شد همچو دریا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
بهمن عظیمی
175
+1
47 زمینه شهادت امام سجاد(ع) -(هنوزم از غصه میرم از حال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
بهمن عظیمی
130
48 زمینه یا شور شهادت حضرت امام سجاد -(بایاد غربتِ کربلا دلخونم روز و شب روضه قتلگاه می خونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
254
49 احیاگر -(به رنج و بلا مبتلایم عزادار کرببلایم من احیاگر راه خون خدایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم نعمتی
231
50 -(من کربلا را تیره و بس تار دیدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
251
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد