مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من از تبار باقرم مردم بدانيد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2226
152 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2284
153 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1684
+1
154 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1910
--1
155 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( زهر کینه زد شراره بر تمام پیکر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2159
+1
156 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2215
+2
157 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای نور چشم مصطفی یا امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2009
158 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1850
159 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من امام تمام دنیایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2338
+1
160 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2244
+1
161 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من زاده ی زین العابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سعید خرازی
2328
+1
162 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای که نسلت از تبار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد قدوسی
2242
+2
163 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بس که میان اهل مدینه زبان زدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2202
+1
164 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای راوی مصائب شبهای کاروان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1961
+1
165 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ماه جبین دوست چرا ناپدید شد؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1974
166 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در خون نشاند اشکِ یتیمانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1817
167 قصیده شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2458
+1
168 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( شیعه زند بر سر و سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2781
+2
169 شعر غزل مصیبت شهادت امام محمد باقر(ع) -( کوچکترين امام مصيبت کشيده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3189
+3
170 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( مي سوزه آقايي که هماي غمه آخرين جامونده ز غم حرمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1688
171 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( آسمانم بي ستاره غصه هايم بي شماره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2103
+1
172 دانلود سبک شهادت امام محمد باقر(ع) -( این شبا که همه حج اند بقیع روشن میشه تنها با نور چندتا ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1863
173 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( رسد ندای تفاخر زخاک بر افلاک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1665
+1
174 دانلود سبک زمینه امام محمد باقر(ع) -( توی آتیش زهر جفا داره می سوزه مرد خدا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1843
+1
175 شعر غزل مصیبت امام محمد باقر(ع) -( زخمی زهری بود و بر غم مبتلا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن حنیفی
3131
+2
176 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بسته ام عهد دیرینه با باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1802
+1
177 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام باقر مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2081
+1
178 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( از غم دیرینه ای ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2125
179 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( دلم در مدینه زائر شد عزای حضرت باقر شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2536
+2
180 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( آه به فدای آه باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1892
+1
181 شعر دودمه و ذکر شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام پنجم شیعه فدا شد (دو بار) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2027
182 دانلود سبک زمزمه-واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2121
183 دانلود سبک زمزمه-واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( غربت می باره از نگاش ، آروم نمی گیره چشاش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2663
+3
184 شعر مصیبت ها و زبان حال امام باقر - (خودم ديدم تو كربلا، خيمه ها رو آتيش زدن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4905
+6
185 شعر ولادت امام محمدباقر(ع)-(باران غریبی می‌کند در پشت پلکم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1984
186 روضه اندوه امام باقر و امام صادق(ع)(هر گاه بیماری تب بر امام باقر(ع) عارض می شد؛) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1748
187 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( وقت اندوه خلایق آمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2033
188 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( هستم در این زمانه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1710
189 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( حضرت باقر کُشته از زهر جفا شد 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1401
190 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( بـــــــــاقر آلِ رسولم 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1482
+1
191 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( در درون سینه می سوزد دل شیدای من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1579
+1
192 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( قبر باقر بی چراغ است نور بارانش کنید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1472
193 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( باقر آل رسولم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1653
--1
194 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( یادگار كربلامنم،عزادار كربلا منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1948
195 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( خسته در بند غمم،بال و پرم میسوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1561
+2
196 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( غریب عزیز زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1624
197 شعر سینه زنی شهادت امام محمد باقر( باقرعلوم عالم،عالم آل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1450
198 شعر مصیبت امام باقر(اي مدينه از دلم خون مي چکد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2465
199 شعر امام محمد باقر(مولاى من، يا مظلوم 4 اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2606
200 شعر شهادت امام محمد باقر(مسموم شد از زهر كين آه و واويلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1686