مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 دانلودمتن وسبک نوحه شهادت امام محمدباقرباصدای حاج امیرعباسی -( ای مسموم کینه امام ِ باقر غریب مدینه امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1665
--1
202 دانلود متن وسبک نوحه شهادت امام محمد باقرباصدای حاج امیرعباسی -( ای عزیز مصطفی امام ِ باقر مسموم زهر جفا امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1617
+4
203 دانلودمتن وسبک نوحه شهادت امام حمحمد باقر باصدای حاج امیر عباسی -( گشته مسموم ، از جفا امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1849
+1
204 دو دمه برای شهادت امام محمدباقر -( امام پنجم شیعه فدا شد مدینه کربلا شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2017
+1
205 دانلودسبک ومتن شهادت امام محمدباقرباصدای حاج امیرعباسی -( الا ای که نور خدایی ، ز رخسار تو گشته ظاهر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1971
+4
206 ترکیب بند شهادت امام باقر و گریز به روضه ی شام -( ما در بهشت مرغ غزلخوان باقریم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
3084
+7
207 نوحه سنگین واحد حضرت امام محمد باقر(ع) از عبداله باقری -( هرکسی که تو کودکی،ببینه کابوس بدی،تا عمر داره یادش نمیره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
عبدالله باقری
5036
+11
208 حضرت امام محمد باقر (ع) -(شروع زندگی اش طعم قتل و غارت داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد موحدی مهرآبادی
3099
+6
209 اشعار شور شهادت امام محمد باقر(ع) با سبک -( سلام کلّ افلاک به محضر تو مولا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2939
+8
210 شهادت امام باقر -( منم باقر (ع)امام پنجمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
اسماعیل تقوایی
2672
+2
211 نوحه شهادت امام محمد باقر به سبک سنتی -( باخون دل نوشته شدآه وواویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد خرم فر
4312
+6
212 زمینه شهادت امام باقر(ع) -( ﺭﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﻧﮕﺎﺭ ﻏﻢ ﺯﻣﻮﻧﻪ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یاسین زندی
4227
+6
213 شعر شهادت امام محمد باقر از حاج غلامرضا سازگار -( ای دوّمین محمد و ای پنجمین امام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
5139
+7
214 شعر حاج محمود ژولیده به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) -( من بر فلک امامم من بر ملک شهودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
3660
+7
215 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( دلی شکسته و چشمی ز گریه، تر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
3630
+4
216 شعر شهادت امام باقر(علیه السلام) -( روز محشر که هیچکس جز حق ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
3156
+7
217 شعر شهادت امام باقر(ع) -( امشب از آسمان چشمانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3588
+7
218 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4694
+9
219 شعر شهادت اما م باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2400
+1
220 شعر شهادت امام باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2854
+5
221 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2757
222 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( دشت بلا بود و دلم تنگ خدا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2956
+3
223 شعر شهادت امام باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2756
+2
224 شعر شهادت امام باقر(ع) -( انعکاس صدای عاشوراست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی اکبر لطیفیان
2991
+1
225 مجلس چهل و هشتم: شهادت امام محمد باقر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
110
226 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( با یاد خاطره هایم پر شده در شهر غربت ناله هایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2788
+3
227 دانلود سبک زمینه شهادت امام باقر(ع) -( با چش ترم سینه می زنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3408
+3
228 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بـــــــــاقر آلِ رسولم نــــــجل زهرای بتولم (2) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2394
+1
229 شعر شهادت امام باقر(ع) -( از گلو ناله ی مرغ سحری افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
2770
+1
230 شعر شهادت امام باقر(ع) -( صورتی زرد شده وقت سفر معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2618
+1
231 شعر شهادت امام باقر(ع) -( پنجمین شمس فروزنده عالم هستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا باقریان
2346
+1
232 شعر شهادت امام باقر(ع) -( تو که بر چشم خلق جا داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2460
+3
233 شعر شهادت امام باقر(ع) -( دلی شکسته وچشمی زگریه،تردارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2592
+1
234 شعر شهادت امام باقر(ع) -( بار بلا به شانه کشیدم به کودکی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
4616
+8
235 شعر شهادت امام باقر(ع) -( هستي ما همه در كرببلا رفته به باد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2483
+2
236 شعر مرثیه شهادت امام باقر(ع) -( او که ز نسل هم حسین و هم حسن بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2362
+1
237 شعر مدح و مصیبت امام باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
3035
+3
238 دانلود سبک شور شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا امام ِ باقر همیشه نوای منه ، نوای منه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2995
+3
239 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( هر چی شنیدید و گریه کردید ، من با چشمای خودم دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حمید رمی
3618
+4
240 شعر شهادت امام باقر(ع) -( ای عمر پر درد و بلا بار سفر بند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
3022
+3
241 شعر شهادت امام باقر(ع) -( باز روزی ما غم است آقا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
2745
+1
242 شعر مدح و شهادت امام باقر(ع) -( ای شیعۀ ثانی عشر حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2927
+1
243 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم که دل به غم و درد آشنا دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2755
+2
244 شعر شهادت امام باقر(ع) -( خـــاطراتش قشــنگ و زیبا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2852
245 شعر و سبک زمینه سینه زنی برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا باقر ِ آل عبا ، ای یادگار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
4961
+8
246 شعر و سبک نوحه برای شهادت حضرت باقرالعلوم -( ای مسموم کینه امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
3119
+3
247 نوحه شهادت امام محمد باقر به همراه فایل صوتی سبکنوحه -( ای عزیز مصطفی امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2937
+5
248 زمزمه و زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) با لینک دانلود س -( امام و رهبر ولایم ، به بی کسی ها مبتلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین رحمانی
4587
+4
249 دانلود زمینه برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( زظلم و جور اعدا ، شدی مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا رسولی
3660
+6
250 دانلود سبک نوحه امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3927
+5
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد