مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر شهادت امام باقر(ع) (بر باقر علم نبی ، جنّ و ملک گریان بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2036
252 شعر شهادت امام باقر(ع) (آن گل که غمش اخگر داغ علم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2216
+1
253 دو بیتی شهادت امام باقر(ع) (بقیع کعبه قدس چهار معصوم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3747
254 رباعی شهادت امام باقر(ع) (پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3501
+1
255 پيامک شهادت امام باقر(ع) (زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3609
+2
256 پيامک شهادت امام باقر(ع) (پنجمین حجّت و هفتم معصوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3197
257 پيامک شهادت امام باقر(ع) (ای باقر علم نبی، فرزند حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3020
258 رباعی زیبا برای شهادت امام باقر(ع) (زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2217
--1
259 شعر شهادت امام باقر(ع) (یاد دارم که کربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2249
260 شعر شهادت امام باقر(ع) (باقر علوم عا لم ، عا لم آ ل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2490
261 شعر شهادت امام باقر(ع) (تنها تر ین غر یب دیار مد ینه بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2206
262 پيامک شهادت امام باقر(ع) (یک عمر سوخت قلب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2112
263 پيامک شهادت امام باقر(ع) (انديده ديده ى گيتى) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2115
264 شعر شهادت امام باقر(ع) (یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1865
265 شعر شهادت امام باقر(ع) (گرچـه امشب پـیـکـرم می سوزد از زهـر جفا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2385
+3
266 شعر شهادت امام باقر(ع) (کسی که کودکی اش راس ساعت سر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2439
+1
267 شعر شهادت امام باقر(ع) (ياد دارم كه كربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2419
+3
268 شعر شهادت امام باقر(ع) -(دنیا تو را چگونه بفهمد؟ چه باوری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2052
+1
269 شعر شهادت امام باقر(ع) (مولا! نفس زدی و دوعالم درست شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1988
270 شعر شهادت امام باقر(ع) (عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1793
271 شعر شهادت امام باقر(ع) (دلم اسير دام تو ، نشسته ام به بام تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2402
+2
272 شعر شهادت امام باقر(ع) (لبم شهد و دهانم چشمه و فيض و کلامم جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2131
+2
273 شعر شهادت امام باقر(ع) (از روز ازل شور حسیني به سر افتاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2398
+6
274 شعر شهادت امام باقر(ع)-(مانده داغی عظیم بر جگرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
1972
275 شعر شهادت امام باقر(ع) (سوغات ما از کربلا درد و محن بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2686
+1
276 شعر شهادت امام باقر(ع) (هفتم ماه است و باید چشم ها گریه کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1503
277 اشعار شهادت امام محمدباقر (ع) (اى زمین و آسمان سوگوار غربتت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2234
+3
278 اشعار شهادت امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2220
+3
279 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( ای دومین محمد و ای پنچمین امام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1633
+1
280 اشعار شهادت امام باقر (ع) (باقر آل رسولم نجل زهرای بتولم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1672
+1
281 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( آسمان اشك غم از ديده ما بيرون كرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1620
+1
282 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( دلم پَر مى زند امشب براى حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1731
283 اشعار شهادت امام باقر (ع) (اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1764
284 اشعار شهادت امام باقر (ع) (فصل بهار آمد و عالم معطر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1663
285 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1774
+2
286 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( قوام هستى محيط امكان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1892
+1
287 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( قوام هستى محيط امكان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1665
+1
288 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بسر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1560
289 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى به تو از خالق داور سلام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1619
290 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اى شمع بزم دين، يا باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1609
291 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( يادگار عشق و جنون ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1828
292 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2861
+2
293 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( پنجمین گوهر پاک نبوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1601
294 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( اختر پنجم ز برج آسمان چارمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1852
295 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( من غصه دار غصه های بی قرینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1879
296 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بار دگر مدینه غمی تازه دیده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1800
+2
297 اشعار شهادت امام باقر (ع) ( بين نماز ، وقت دعا گريه مي كني) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2659
+6
298 اشعار شهادت امام باقر (ع) (خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2045
299 غزل شهادت امام باقرعلیه السلام (ای جلوه حق در تو عیان حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2874
+3
300 غزل شهادت امام باقرعلیه السلام ( من که عمری ستم از خصم ستمگر دیدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2789