مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 اشك غم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2103
352 پیامک تسلیت به مناسبت شهادت امام باقر ع اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4665
+12
353 مـرا زدنـــد ، ولی نیـسـت گــوش مـن پـاره اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2578
+5
354 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای به آه تو سوز جگر، همراه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3227
+4
355 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای ولــیّ‌الله داور، السـلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2982
+2
356 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (دل دیوانه من گشته گریزان امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4189
+4
357 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (من ذاکر انا الیه راجعونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3619
+2
358 متن روضه شهادت امام باقر(ع) (از کرببلا تو یادگاری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3764
+2
359 متن روضه شهادت امام باقر علیه السلام با صدای حاج حسن خلج -( از خرابه می گذشتم منزلم آمد به یاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
8454
+5
360 شعر شهادت امام باقر(ع) (سلام مــــــــــــا به بقیع و بُـــقاع ویرانش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2621
+3
361 شعر شهادت امام باقر(ع) (نشسته بر رُخ غبار عز) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2364
362 شعر شهادت امام باقر(ع) (سر تا سر مدینه را ماتم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2483
363 شعر شهادت امام باقر(ع) (بسرمی پرورانم من هوای حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2741
+3
364 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای نعمت ولایت تو بهترین نِعَم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2896
+1
365 شعر شهادت امام باقر(ع) (به دوران هشام کفر آیین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2947
+1
366 شعر شهادت امام باقر(ع) (یارب به شکافنده علمت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2421
+1
367 شعر شهادت امام باقر(ع) (من ذاکر انا الیه الراجعونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2698
+6
368 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای فروزان گوهر پاک بقیع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2350
369 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای نور خدایی از جبینت ظاهر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2704
+1
370 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای امامی که به حق ، پنجم انوار هدایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2816
371 شعر شهادت امام باقر(ع) (امام با قرآن محبوب داور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2382
372 شعر شهادت امام باقر(ع) (ای دل ار خواهی سعادت را ز خلّاق جهان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2222
373 شعر شهادت امام محمدباقر(ع)-(نمی‌دانم چرا افسرده دل‌هاست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2792
+1
374 نوحه دو دمه برای شهادت امام باقر و حضرت مسلم بن عقیل ,(حضرت باقر کُشته از زهر جفا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2955
+5
375 نوحه سبک سنتی برای شهادت حضرت امام باقرالعلوم و شهادت حضرت مسلم , (کشته شد از تیغ دشمن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2482
376 نوحه شور برای شهادت امام محمد باقر (ع) , (شهید اشقیا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2701
+5
377 نوحه سینه زنی شهادت امام محمد باقر با سبک فاطمه یا فاطمه (س),(در درون سینه می سوزد دل شیدای من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2671
+8
378 نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) ,(قبر باقر بی چراغ است نور بارانش کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2516
+2
379 شعر شهادت امام باقر(ع) (بر باقر علم نبی ، جنّ و ملک گریان بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2188
380 شعر شهادت امام باقر(ع) (آن گل که غمش اخگر داغ علم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2355
+1
381 دو بیتی شهادت امام باقر(ع) (بقیع کعبه قدس چهار معصوم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4085
382 رباعی شهادت امام باقر(ع) (پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3632
+1
383 پيامک شهادت امام باقر(ع) (زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3730
+2
384 پيامک شهادت امام باقر(ع) (پنجمین حجّت و هفتم معصوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3311
385 پيامک شهادت امام باقر(ع) (ای باقر علم نبی، فرزند حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3160
386 رباعی زیبا برای شهادت امام باقر(ع) (زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2361
--1
387 شعر شهادت امام باقر(ع) (یاد دارم که کربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2411
388 شعر شهادت امام باقر(ع) (باقر علوم عا لم ، عا لم آ ل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2737
389 شعر شهادت امام باقر(ع) (تنها تر ین غر یب دیار مد ینه بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2325
390 پيامک شهادت امام باقر(ع) (یک عمر سوخت قلب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2242
391 پيامک شهادت امام باقر(ع) (انديده ديده ى گيتى) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2230
392 شعر شهادت امام باقر(ع) (یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1985
393 شعر شهادت امام باقر(ع) (گرچـه امشب پـیـکـرم می سوزد از زهـر جفا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2538
+3
394 شعر شهادت امام باقر(ع) (کسی که کودکی اش راس ساعت سر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2609
+1
395 شعر شهادت امام باقر(ع) (ياد دارم كه كربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2570
+4
396 شعر شهادت امام باقر(ع) -(دنیا تو را چگونه بفهمد؟ چه باوری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
2178
+1
397 شعر شهادت امام باقر(ع) (مولا! نفس زدی و دوعالم درست شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2139
398 شعر شهادت امام باقر(ع) (عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1940
399 شعر شهادت امام باقر(ع) (دلم اسير دام تو ، نشسته ام به بام تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2668
+2
400 شعر شهادت امام باقر(ع) (لبم شهد و دهانم چشمه و فيض و کلامم جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2270
+2
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد