مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 نوحه سنگین واحد حضرت امام محمد باقر(ع) از عبداله باقری -( هرکسی که تو کودکی،ببینه کابوس بدی،تا عمر داره یادش نمیره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
عبدالله باقری
4758
+9
102 حضرت امام محمد باقر (ع) -(شروع زندگی اش طعم قتل و غارت داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد موحدی مهرآبادی
3006
+6
103 اشعار شور شهادت امام محمد باقر(ع) با سبک -( سلام کلّ افلاک به محضر تو مولا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2804
+8
104 شهادت امام باقر -( منم باقر (ع)امام پنجمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
اسماعیل تقوایی
2610
+2
105 نوحه شهادت امام محمد باقر به سبک سنتی -( باخون دل نوشته شدآه وواویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد خرم فر
4081
+6
106 زمینه شهادت امام باقر(ع) -( ﺭﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﻧﮕﺎﺭ ﻏﻢ ﺯﻣﻮﻧﻪ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یاسین زندی
4058
+6
107 شعر شهادت امام محمد باقر از حاج غلامرضا سازگار -( ای دوّمین محمد و ای پنجمین امام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4823
+7
108 شعر حاج محمود ژولیده به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) -( من بر فلک امامم من بر ملک شهودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
3474
+7
109 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( دلی شکسته و چشمی ز گریه، تر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
3476
+4
110 شعر شهادت امام باقر(علیه السلام) -( روز محشر که هیچکس جز حق ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
3062
+7
111 شعر شهادت امام باقر(ع) -( امشب از آسمان چشمانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3459
+7
112 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4329
+9
113 شعر شهادت اما م باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2341
+1
114 شعر شهادت امام باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2807
+5
115 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2708
116 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( دشت بلا بود و دلم تنگ خدا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2904
+3
117 شعر شهادت امام باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2714
+2
118 شعر شهادت امام باقر(ع) -( انعکاس صدای عاشوراست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی اکبر لطیفیان
2863
+1
119 مجلس چهل و هشتم: شهادت امام محمد باقر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
99
120 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( با یاد خاطره هایم پر شده در شهر غربت ناله هایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2719
+2
121 دانلود سبک زمینه شهادت امام باقر(ع) -( با چش ترم سینه می زنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3329
+3
122 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بـــــــــاقر آلِ رسولم نــــــجل زهرای بتولم (2) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2331
+1
123 شعر شهادت امام باقر(ع) -( از گلو ناله ی مرغ سحری افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عظیمی
2700
+1
124 شعر شهادت امام باقر(ع) -( صورتی زرد شده وقت سفر معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2556
+1
125 شعر شهادت امام باقر(ع) -( پنجمین شمس فروزنده عالم هستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا باقریان
2292
+1
126 شعر شهادت امام باقر(ع) -( تو که بر چشم خلق جا داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2389
+3
127 شعر شهادت امام باقر(ع) -( دلی شکسته وچشمی زگریه،تردارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2525
+1
128 شعر شهادت امام باقر(ع) -( بار بلا به شانه کشیدم به کودکی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
4255
+7
129 شعر شهادت امام باقر(ع) -( هستي ما همه در كرببلا رفته به باد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2430
+2
130 شعر مرثیه شهادت امام باقر(ع) -( او که ز نسل هم حسین و هم حسن بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2305
+1
131 شعر مدح و مصیبت امام باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
2969
+3
132 دانلود سبک شور شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا امام ِ باقر همیشه نوای منه ، نوای منه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2932
+3
133 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( هر چی شنیدید و گریه کردید ، من با چشمای خودم دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حمید رمی
3430
+4
134 شعر شهادت امام باقر(ع) -( ای عمر پر درد و بلا بار سفر بند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2965
+3
135 شعر شهادت امام باقر(ع) -( باز روزی ما غم است آقا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
2676
+1
136 شعر مدح و شهادت امام باقر(ع) -( ای شیعۀ ثانی عشر حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2848
+1
137 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم که دل به غم و درد آشنا دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2685
+1
138 شعر شهادت امام باقر(ع) -( خـــاطراتش قشــنگ و زیبا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2785
139 شعر و سبک زمینه سینه زنی برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا باقر ِ آل عبا ، ای یادگار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
4385
+7
140 شعر و سبک نوحه برای شهادت حضرت باقرالعلوم -( ای مسموم کینه امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
3005
+3
141 نوحه شهادت امام محمد باقر به همراه فایل صوتی سبکنوحه -( ای عزیز مصطفی امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2874
+5
142 زمزمه و زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) با لینک دانلود س -( امام و رهبر ولایم ، به بی کسی ها مبتلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین رحمانی
4289
+4
143 دانلود زمینه برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( زظلم و جور اعدا ، شدی مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا رسولی
3613
+6
144 دانلود سبک نوحه امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3764
+4
145 شعر مصیبت امام محمد باقر(ع) -( بقيع ! اين تنِ مولاي سالخورده‌ي ماست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2585
+3
146 شعر مرثیه امام محمد باقر(ع) -( من امشب شربتى نوشم كه شويَد زَهرِ اعدا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2272
+3
147 شعر مدح و مرثیه حضرت امام محمد باقر(ع) -( تشبیه و استعاره به وصفت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مجید خضرائی
3561
+3
148 شعر مدح و مرثیه امام محمد باقر(ع) -( ای به سینه ات پنهان گنج های قرآنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3247
+3
149 دانلود متن و سبک زمینه شهادت امام محمد باقر (ع) -( قسم به علم حضرت باقر مارو اهل دانش و تقوی کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2789
+3
150 دانلود نوحه و واحد سینه زنی شهادت امام محمد باقر (ع) -( گشته مسموم از جفا امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
3027
+5