مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر مصائب امام محمد باقر(ع) -( کی‌ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2341
+1
152 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای طایران آسمان، وقت عزای باقر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
3018
+5
153 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( حریم سینه ی من در شراره افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2131
+1
154 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( وقت جان دادن لبانش یاد بابا می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2614
+2
155 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من بمیرم چهره ات گشته کبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2584
+3
156 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( با سرشک شما شروع شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رحمان نوازنی
2341
157 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( تو مثل رأس جد خود اعجاز کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد حیدری
2445
+2
158 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( درد عشقی کشیده ام، که مپرس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2727
--1
159 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باز از دل ندای غم آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2597
160 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه کودکی ات دیده بود قافله را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سید حمید رضا برقعی
2294
+4
161 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در میان قنوت چشمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد فردوسی
2172
162 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( سینه ام چون تلاطم دریا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مسعود اصلاني
2261
+1
163 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2428
+4
164 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ی ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2374
165 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( کشته شد از تیغ دشمن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2091
+3
166 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در مصیبت امام محمد باقر ع گریز به کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
3292
167 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2359
+1
168 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه چشم ترم کل صحنه هارا دید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2545
+1
169 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( شيعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1919
--1
170 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اى كه احمد مبتلاى روى توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2229
+1
171 مدح و شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای جان‌ِ جهان امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2139
--1
172 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( صدای صاعقه آمد که در هوا زده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
پیمان طالبی
1998
+1
173 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1950
+3
174 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من از تبار باقرم مردم بدانيد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2310
175 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2542
176 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1801
+1
177 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1993
--1
178 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( زهر کینه زد شراره بر تمام پیکر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2295
+1
179 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2325
+2
180 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای نور چشم مصطفی یا امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2119
+1
181 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2009
182 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من امام تمام دنیایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2458
+1
183 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2354
+1
184 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من زاده ی زین العابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سعید خرازی
2441
+1
185 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای که نسلت از تبار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد قدوسی
2347
+2
186 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بس که میان اهل مدینه زبان زدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2300
+1
187 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای راوی مصائب شبهای کاروان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2063
+1
188 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ماه جبین دوست چرا ناپدید شد؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2057
189 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در خون نشاند اشکِ یتیمانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1882
190 قصیده شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2604
+1
191 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( شیعه زند بر سر و سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3004
+2
192 شعر غزل مصیبت شهادت امام محمد باقر(ع) -( کوچکترين امام مصيبت کشيده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3325
+3
193 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( مي سوزه آقايي که هماي غمه آخرين جامونده ز غم حرمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1788
194 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( آسمانم بي ستاره غصه هايم بي شماره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2179
+1
195 دانلود سبک شهادت امام محمد باقر(ع) -( این شبا که همه حج اند بقیع روشن میشه تنها با نور چندتا ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1963
196 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( رسد ندای تفاخر زخاک بر افلاک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1751
+1
197 دانلود سبک زمینه امام محمد باقر(ع) -( توی آتیش زهر جفا داره می سوزه مرد خدا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1936
+1
198 شعر غزل مصیبت امام محمد باقر(ع) -( زخمی زهری بود و بر غم مبتلا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن حنیفی
3254
+2
199 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بسته ام عهد دیرینه با باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1899
+1
200 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام باقر مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2203
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد