مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر مصائب امام محمد باقر(ع) -( کی‌ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2310
+1
152 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای طایران آسمان، وقت عزای باقر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2978
+5
153 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( حریم سینه ی من در شراره افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2103
+1
154 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( وقت جان دادن لبانش یاد بابا می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2588
+2
155 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من بمیرم چهره ات گشته کبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2562
+3
156 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( با سرشک شما شروع شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رحمان نوازنی
2310
157 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( تو مثل رأس جد خود اعجاز کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد حیدری
2404
+2
158 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( درد عشقی کشیده ام، که مپرس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2687
--1
159 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باز از دل ندای غم آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2567
160 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه کودکی ات دیده بود قافله را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سید حمید رضا برقعی
2244
+4
161 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در میان قنوت چشمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد فردوسی
2127
162 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( سینه ام چون تلاطم دریا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مسعود اصلاني
2219
+1
163 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2400
+4
164 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ی ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2348
165 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( کشته شد از تیغ دشمن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2071
+3
166 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در مصیبت امام محمد باقر ع گریز به کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
3183
167 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2323
+1
168 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه چشم ترم کل صحنه هارا دید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2489
+1
169 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( شيعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1879
--1
170 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اى كه احمد مبتلاى روى توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2199
171 مدح و شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای جان‌ِ جهان امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2105
--1
172 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( صدای صاعقه آمد که در هوا زده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
پیمان طالبی
1971
+1
173 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1921
+3
174 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من از تبار باقرم مردم بدانيد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2279
175 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من یادگار آخرین کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2488
176 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از آن جفا که به من داشت خصم کین پرور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1763
+1
177 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من پنجمین شقایق باغ ولایتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1958
--1
178 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( زهر کینه زد شراره بر تمام پیکر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2256
+1
179 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باقر آل پیمبر می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2297
+2
180 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای نور چشم مصطفی یا امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2066
+1
181 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اگر چه از اثر زهر جسم و جانم سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1970
182 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من امام تمام دنیایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2415
+1
183 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2313
+1
184 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من زاده ی زین العابدینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سعید خرازی
2408
+1
185 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای که نسلت از تبار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد قدوسی
2316
+2
186 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( بس که میان اهل مدینه زبان زدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2264
+1
187 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای راوی مصائب شبهای کاروان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2025
+1
188 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ماه جبین دوست چرا ناپدید شد؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2017
189 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در خون نشاند اشکِ یتیمانش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1858
190 قصیده شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2551
+1
191 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( شیعه زند بر سر و سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2929
+2
192 شعر غزل مصیبت شهادت امام محمد باقر(ع) -( کوچکترين امام مصيبت کشيده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3264
+3
193 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( مي سوزه آقايي که هماي غمه آخرين جامونده ز غم حرمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1756
194 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( آسمانم بي ستاره غصه هايم بي شماره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
2150
+1
195 دانلود سبک شهادت امام محمد باقر(ع) -( این شبا که همه حج اند بقیع روشن میشه تنها با نور چندتا ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1916
196 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( رسد ندای تفاخر زخاک بر افلاک ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1714
+1
197 دانلود سبک زمینه امام محمد باقر(ع) -( توی آتیش زهر جفا داره می سوزه مرد خدا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
1897
+1
198 شعر غزل مصیبت امام محمد باقر(ع) -( زخمی زهری بود و بر غم مبتلا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن حنیفی
3207
+2
199 دانلود سبک واحد شهادت امام محمد باقر(ع) -( بسته ام عهد دیرینه با باقرالعلوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
1867
+1
200 دانلود سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( امام باقر مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2166
+1