مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (غزل)گریه اگر که من،به شب تار می کنم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
48
+1
2 (نوحه)موسی بن جعفر شد از غصه آزاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
41
3 (زمزمه)مادر بیا به دیدنم امشب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
51
4 شهادت امام کاظم علیه السلام -(امشب شب شهادت موسی ابن جعفر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا ماه پری زنجانی
54
+2
5 زمینه شور یا زبانحال شهادت موسی بن جعفر علیهم السلام -(بابا امشب میدهد جان کنج زندان کنج زندان 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسین رئوفی
45
6 سبک زمینه شهادت موسی بن جعفر ع -(غریبمو توی زندونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
طاها تحقیقی
58
7 سبک شهادت امام کاظم ع -(امان از زندون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
طاها تحقیقی
50
8 سبک زمینه شهادت اما _کاظم ع -(من اسیره غل و زنجیرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
طاها تحقیقی
36
9 سبک زمینه شهادت امام کاظم ع -(کنجِ زندانِ بلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
طاها تحقیقی
53
10 السلام علیک یا موسی ابن جعفر -(او که باران به دلِ ابر بهاران می داد...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
منصوره محمدی مزینان
36
+2
11 نوحه امام کاظم علیه السلام -(مولانا یابن حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عباسی
29
12 نوحه امام کاظم علیه السلام -(آرزوی دلها ای شفیعِ محشر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عباسی
42
13 متن شعر نوحه امام کاظم علیه السلام -(ای نور چشمِ آل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عباسی
33
14 دو دمه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(ما جان به کف در راه عشق توایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
25
15 نوحه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(شد دیده گریان موسی ابن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
27
16 واحد ، نوحه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(بسکه در کنج زندان بلا پر بسته ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
40
17 نوحه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(شد دیده گریان موسی ابن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
19
18 واحد ، نوحه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(بسکه در کنج زندان بلا پر بسته ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
18
19 زمزمه ، نوحه ، واحد سنتی شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -( زندان شده نورانی از مـــــاه جمال تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رسول میثمی
47
20 یاامام کاظم علیه السلام -(چند خطي دارم از زندان سخن خاكم به سر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محسن صرامی
33
21 زمینه‌یاشور حضرت زینب سلام‌الله‌علیها -(خیر الانامه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
بابک امامی
35
22 زمینه‌شهادت‌امام‌کاظم‌سلام‌الله‌علیه -(سلسله‌وزنجیرروی‌دست‌وپاته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
بابک امامی
37
23 شهادت امام کاظم علیه السلام -(صدای روضه می آید مهیّا می شود چشمم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محسن ناصحی
48
+1
24 مرثیه امام کاظم علیه السّلام -( آقای من به گوشه ی زندان چه می کنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عادل لاله چینی
136
+2
25 شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام -( پوشانده کاظمین را ابر سیاه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مریم موسوی
118
+1
26 زمینه امام کاظم علیه السلام -(تازيونه به هم ميزنه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
میلاد حسنی
100
+1
27 شهادت امام کاظم ع -(دو چشم آل الله دوباره گریان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی مقیمی
89
+1
28 شهادت امام موسی کاظم ع -(از ماتم اولاد علی بود ،کز اول) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی مقیمی
75
29 شهادت امام کاظم ع -(قلب تو در این گوشۀ دلگیر گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی مقیمی
78
+1
30 روضه امام کاظم ع -(در این قفس بعد از حدودِ چارده سال) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی مقیمی
83
31 امام موسی کاظم(ع)-شهادت -(با روضه خوان و سینه زن و خادم آمدیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مهدی مقیمی
68
32 زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) -(من اهل دردم از بلا باکی ندارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد هدایتی
68
+1
33 زمینه شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام -(یه عمره_رفته قلبم به زیر دینت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن کردی
51
34 مرثیه‌ی موسی‌بن جعفر(ع) -(دست و پایم بسته بر زنجیر کین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
55
35 زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام -(بارالها من در این غربت غریب افتاده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
کربلایی حسن آخوندی
62
36 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(شیعیان وقت عزا شد٬ مصطفیٰ نالان شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رحیم فیضی
77
37 شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(بسوز ای دل پریشان شد پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
یوسف حق پرست
56
38 یا موسی بن جعفر علیه السلام -(حدیث غربت او کرده خون جگرها را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد حسین رحیمیان
43
39 شهادت موسی بن جعفر ع -(ما خاک پای حضرت موسی ابن جعفریم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن کردی
112
40 سینه زنی زمینه تقدیم به اباالرضا (ع) -(دل شکسته و دل مضطرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا آهی
57
41 متن شعر نوحه امام کاظم علیه السلام -(گرچه تو بر شجرِ ظلم و سِتَم تیشه ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیر عباسی
45
42 شهادت امام کاظم(ع) -(گوشه ی زندان کین آقا چو گل پر پر شدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
وحید زحمتکش شهری
47
43 شهادت امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عبدالحسین میرزایی
63
44 شهدت امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عبدالحسین میرزایی
57
45 شهادت امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عبدالحسین میرزایی
64
46 شهادت امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عبدالحسین میرزایی
53
47 شهادت امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
عبدالحسین میرزایی
41
48 (نوحه)در کنج زندان گر چه فرسوده گشتم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
54
49 (زمزمه)بابا بیا ببین افتاده ام ز پا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
65
50 عزای حضرت موسی بن جعفر(ع) -(این پرچم سیاه که بر بام و بر دَرَست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
ولی الله کلامی زنجانی
84