مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شهادت امام کاظم -( گوشه ی زندان کین آقا چو گل پر پر شدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
وحید زحمتکش شهری
9
2 شعری به یاد ماندنی از علیرضا خاکساری در مورد شهادت امام کاظم (ع) -(در آغوش پدر بودم نگاهم بر علم می خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
علیرضا خاکساری
14
+1
3 متن شعر شهادت امام کاظم علیه السلام -(سیاه چالِ بلا سایه بر پرم انداخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
8
4 غزل مصیبت حضرت موسی بن جعفر (ع) -(كنج زندان بلا تا كه ز پا افتادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
7
5 شعر مصیبت آقا موسی بن جعفر علیه السلام -(باب الحوائج هر کجا کار خودش را کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
10
6 زمزمه شهادت موسى ابن جعفر به سبك : هواى اين روزاى من هواى سنگره -(رو خاك زدون بلا ، بلا اومد سرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اصغر چرمی
23
+2
7 امام محبوس -(چارده سال به زندان عدو جایش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
39
8 شهادت امام موسی کاظم ع -(امشب پرستوی دلم پَر می کشد پَر، بر آسمانِ گنبدِ موسی ابنِ جعفر(ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
هستی محرابی
86
+1
9 شعر مصیبت حضرت موسی بن جعفر (ع) -(بر روی خاک بس که تنش را کشیده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حمیدرضا محسنات
98
+3
10 شعر شب شهادت امام کاظم از دکتر حسن لطفی -(انیسِ این شب ممتد چهارده سالم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
38
11 یا موسی ابن جعفر علیه السلام -(کُنج سیاه چال غریبی عزیز داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
46
12 شهادت امام موسی کاظم ع -(می رسد به گوشِ دل، ناله های احزانت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
هستی محرابی
31
13 شعر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام -(با دستهای بسته مناجات می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
احمد شاکری
27
14 شعر در مدح و شهادت موسی بن جعفر علیه السلام -(بازو،کمر،سر ،هرکجایم ضربه دیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
42
15 رباعی توسل به حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) -(تا خداوند به شان کرمت خط بنوشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
30
16 مللب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام -(محبوس کرده در وسط سینه آه را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محسن حنیفی
28
17 شهادت حضرت موسی بن جعفر الکاظم -(اسیر زندونم و از زمونه سیرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیرحسین سلطانی
63
+1
18 واحد سنگین شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -(خزون شده بهار من سیاهه روزگار من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
گروه شاعرانه ها سبک
41
+2
19 غزل شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(خاک شهر کاظمینت برتر از زر میشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمدرضا نادعلیان
56
+1
20 یا امام کاظم (ع) -(طاقتش نیست زدرد جگرش خم شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
63
21 ذکر سینه زنی شهادت حضرت امام جعفر کاظم(ع) + سبک -(مردِ غريبي تنهاي تنها سر را نهاده بر خاكِ غمها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
83
22 شور / تک ویژه شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم(ع) + سبک -(حال و هوای کاظمین حال و هوای جنته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
53
23 شعر شهادت امام موسی الکاظم علیه السلام -(افتاده است روی زمین درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد حسن بیات لو
50
24 َعر مصیبت امام موسی کاظم علیه السلام -(موسای آل احمدم و برگزیده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد جواد شیرازی
28
25 نوحه زمزمه و واحد شهادت امام کاظم -(باب الحوائج یعنی – غریبه ای میون زندون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد مهدی روحی
52
26 زمینه شهادت امام موسی کاظم -(تو دلم غوغاست - قلب من شيداست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد مهدی روحی
36
27 شعر موسی بن جعفر -(سبزی جسم تو تاراج زمستان میشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن کردی
13
28 نوحه شهادت حضرت موسی الکاظم(ع) -(کنج زندان غم ناله ها میزنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
58
+1
29 روضه‌ی متنی حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
34
30 زمینه شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام -(کنج زندونمو بی تاب و مضطرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
گروه شاعرانه ها سبک
37
+1
31 روضه‌ی متنی موسی بن جعفر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
23
32 سبک زمینه شهادت حضرت امام موسی ابن جعفر علیه السلام -( من و رنج فراوون،تو سیه چالِ زندون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیرحسین سلطانی
69
+2
33 مطلب برای شهادت موسی بن جعفر علیه السلام -( کیست این مرد که اوصاف پیمبر دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
وحید محمدی
52
+1
34 زمینه شهادت موسی بن جعفر -(بیقرارم ناله دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
جعفر خدری
37
35 مرثیه حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه -(ز دود آه من خیزد شراره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
24
+2
36 شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام -(منم آن گل که در گلشن حزین و پرپر افتادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
28
+2
37 ذکر سنتی ـ ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) + سبک -(سوختم از زهرِ جفا ای خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
45
38 ذکر سینه زنی ـ ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) + سبک -(لحظه‌ي پر كشيدنت دلم شده دريايِ خون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
20
39 شور / تک ـ ویژه شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) + سبک -(لحظه‌ي آخرم شده، تو كُنجِ زندانِ مهيب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
17
40 شعر شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) -(قسم بر ناله‌‌هاي زخم و زنجير) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
21
41 غزلی ویژه شهادت امام کاظم(ع) -(از جفاي تو فلك شكوه شد آغاز، مرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
13
42 دوبیتی شهادت حضرت امام کاظم(ع) -(بدان معصومه جان بابا غريب است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
23
43 دوبیتی شهادت امام کاظم(ع) -(همه عمرم به زندان‌ها سپر شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
23
44 دوبیتی شهادت امام کاظم(ع) -(كاش رضايم برسد در برم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
19
45 دوبیتی شهادت حضرت امام کاظم(ع) -(خدا! زندانیِ ظلم و تخاصم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
20
46 دوبیتی شهادت حضرت امام کاظم(ع) -(غمت دانم هزاران دسته بوده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
13
47 زمزمه‌ی شهادت موسی‌بن‌جعفر(ع) -(باد صبا بوی من بر در یارم رسان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
33
+1
48 یاموسی بن جعفر -(بیا بیا، علی که من، در احتضارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
55
49 متن شعر زمینه شهادت امام کاظم علیه السلام -(عمری کنج این زندونم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
ابوالفضل آلوئیان
24
50 شهادت امام کاظم علیه السلام -(زندان مکانی هست که موسی ابن جعفر نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
علی اصغر یزدی
29