مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شهادت و مناجات امام رضا ع -( غرق عصیانم ولی پای تو گیرم لااقل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی مقیمی
870
+1
52 شهادت و مناجات امام رضا ع -( در خواب من آشفته بازاری بپا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
645
53 شهادت و مناجات امام رضا ع -( کم کم مسافران سحر را خبر کنید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید پوریا هاشمی
745
54 شهادت و مناجات امام رضا ع -( به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
786
+1
55 شهادت و مناجات امام رضا ع -( مردغریبِ بُرده عبا روی سر،نیافت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
716
+2
56 شهادت و مناجات امام رضا ع -( حرم جهان من و اسمان مردم بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن کردی
627
57 شهادت و مناجات امام رضا ع -( دوباره قسمت من شد مسافرت باشم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
613
58 شهادت و مناجات امام رضا ع -( خیرت رسید و عبد معاصی عطا گرفت، ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
586
59 شهادت و مناجات امام رضا ع -( شمعی شدم که بی تو به سوسو درآمده ست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
587
--1
60 شهادت و مناجات امام رضا ع -( گنبدت مال خودت من فکر راهی دیگرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
829
+2
61 مناجاتی امام رضا (ع) -( هرگز نرود از یادم آندم که به تو دل دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2334
62 اشعار شهادت امام رضا (ع)-زمینه-(به سبک ای عشق حیدر) -( عمری گداتم ، جلده هواتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
ابوالفضل آلوئیان
2096
+3
63 اشعار روز شهادت امام رضا (ع)-نوحه -( از این مصیبت هر دلی پر شرر شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
1889
+1
64 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع) زمینه -( ما که محبین آل عبا هستیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
1857
+2
65 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-واحد -( ای گل خشبو ، یا ضامن آهو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
2161
+1
66 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-واحد -( سلام ما سلام ما به روی تو ای نور هل اتی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
1626
67 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-شور -( من که با یاد حریم دلبرم هوایی ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عباسی
1690
68 اشعار شهادت امام رضا (ع)-زمینه -( یا علی موسی الرضا کشتۀ نگاتم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
ایمان مقدم
1693
+1
69 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( آهسته می آمد ولی بی بال و پر بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1726
+2
70 اشعار امام رضا(ع)-مدح و شهادت -( با دل خویش گفتم اگر بیقراری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1378
71 اشعار امام رضا(ع)-مدح -( دل شود گاهی گدای کوی سلطان بهتر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب باقرزاده
1664
+2
72 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( عبا کشیده به سر غربتی نهان دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید پوریا هاشمی
1668
73 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( مرد مردان مرد امام رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
1303
74 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( وقتی عبا را بر سر خود می کشیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1967
75 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( افتاده ای بر روی خاك و پر نداری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1562
+2
76 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( دعا كنید شب گریه آورش نرسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1387
77 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( زِ درد بال و پری زد ولی پرش اُفتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1433
+1
78 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( از دل کفر تا که بیرون زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی شکریان همدانی
1218
79 امام رضا(ع)-شهادت -( با کار و دل و پای فلج رو کردیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1044
80 اشعار امام رضا(ع)-مدح -( وقتی که آوردند قرآن را به مشهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
1346
81 اشعار امام رضا(ع)-مدح و مناجات -( خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی ذوالقدر
2733
+4
82 مناجات امام رضا (ع) -( تمام عمر دلم سمت و سوی هرجا رفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
1876
+10
83 در سوگ شهادت حضرت رضا(ع) با عنوان چون مقتل الحسین شما جور دیگری است -( من در هوای مشهد تو گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1310
+3
84 اشعار شهادت امام رضا (ع) نوحه - واحد (به سبك بر غم عشقت آقا) -( خاک حجره شده قتلگاهت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد مبشری
2167
+9
85 شهادت امام رضا (علیه سلام) -( سلام و درود خدا ای رئوف ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عظیمی
1844
+3
86 شعر الفبایی امام رضا علیه السلام -( (ا) اى حرمت جنت الاعلاى ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سیروس بداغی
1492
+1
87 پایان صفر -( پایان صفر آمده دل زار وغمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2281
+3
88 دانلودمتن وسبک شورامام رضاباصدای جوادمقدم -( خدا روی قلب عاشقا نوشته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1348
+4
89 اشعار امام رضا به همراه دانلود سبک-زمینه -( امشب زیارت بر این دل نصیب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1003
+1
90 دانلودمتن وسبک زمینه شهادت امام رضا -( رسد از گوشه ی حجره صدایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1369
+2
91 دانلودمتن وسبک واحدسنگین شهادت امام رضا باصدای یوسف رحیمی -( پر می‌گیره دلم به هوات ، با شوق مرقد با صفات ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1391
--1
92 دانلود متن وسبک شهدت امام رضاباصدای سیدمحسن حسینی -( به روی دامن اجل سر می گذارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1239
93 مناجاتی امام رضا (ع) -( اگر شوری به سر دارم ، وگر چشمان تر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
1491
+2
94 مصیبت های جوادالائمه در شهادت امام رضا (ع) -( بیت در بیت واژه در واژه می کشم آه و می خورم افسوس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید حمید رضا برقعی
1225
95 یا غریب الغربا -( پایان صفر دلم غمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2186
+3
96 زمینه شهادت امام رضا (ع) با صدای حاج محمود کریمی -( در غربت تک و تنها برس به دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4080
+23
97 واحد شهادت امام رضا با صدای حاج محمود کریمی -( کی میدونه درد غربت چه جوری آروم می گیره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3959
+5
98 زمینه شهادت امام رضا(ع) از یاسین زندی -( اﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻦ اﻱ ﺳﺎﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺿﺎ همه ﻛﺲ و ﻛﺎﺭ ﻣﻦ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یاسین زندی
2523
+1
99 مناجات و روضه -( با دیده های خیس و دلی بی شکیب و مست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2059
+9
100 مناجات با امام رضا (ع) -( ای آشنای رسم کرم رسم دلبری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2540
+5