مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 اشعار شهادت امام رضا(ع)-پرچم مشکی عزای حسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4279
+10
102 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( فــراق پــارۀ تــن، میــوۀ دل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2931
+5
103 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( بیا دلم که همینک به مشهدت ببرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2323
+3
104 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( ای بـه تولای تـو کمال ایمان رضا! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2451
+3
105 غریب خراسان -( مولا رضا آید زیک مهمانی شوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2162
+3
106 غریب الغربا -( مردی غریب، یکه وتنها به شهر مرو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
1755
+2
107 اشعار شهادت امام رضا(ع) -( از کوچه میای و داری عبا به سر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
2299
+2
108 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( صد پاره شد جگر من ، ای جگر گوشه بیا برس به دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2951
109 زمزمه شهادت امام رضا (ع) -( وقتی شبیه گل پژمردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
110 اشعار شور امام رضا (ع) -( موسی الرضا ای پادشاه بی قرینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
23
111 اشعار شور امام رضا (ع) -( ای غریب فاطمه و آشنای دل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
30
112 اشعار واحد امام رضا (ع) -( علی بن موسی، امام دل ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
21
113 اشعار واحد امام رضا (ع) -( غریب شهر توسم، که دیگه رهسپارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
22
114 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آسمان است و خسوف قمرش معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
2794
+18
115 زمینه شهادت امام رضا (ع) با صدای بنی فاطمه -( خدایا ببین،تو حجره قلبم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1792
+6
116 شعر ترکیب بند ولادت امام رضا(ع) -( سائل، اگر کنار کریمی رصد شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2175
+2
117 شعر شهادت امام رضا(ع) -( هرکه را کم ميدهي سلطان خوبي ميشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1563
+1
118 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( مثل کبوتـرم سر بـامت نشستـه ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احمد ایرانی نسب
1683
+4
119 شعر شهادت امام رضا(ع) -( تو آن هفتمین قبله ی باوری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1816
+3
120 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( به چشم و دست و قلب طاهر بستگی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1427
+2
121 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( هر خانه‌ای حالش به مادر بستگی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2573
+4
122 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ای دیده ها به سوی تو یا صاحب الزمان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1951
+3
123 شعر نوحه حضرت رضا(ع) -( از داغ بود بر دل افلاك نشانه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی عظیمی
1492
+1
124 دانلود سبک زمینه امام رضا(ع) -( آقا روبرو پنجره فولاد گدایی تو عالمی داره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
3318
+4
125 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( آقا صدایم کن که برگردم به سویت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مصطفی کارگر
1611
+3
126 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ناله اي بر لبم از فرط تقلا مانده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1380
+4
127 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( پیش طبیب هستم و درمان نوشته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید پوریا هاشمی
1643
+3
128 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در جوار حضرتت سروده شد غزل به نام تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا دین پرور
1402
129 شعر شهادت امام رضا(ع) -( تشبیه و وصف روی تو کار خیال نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محسن حنیفی
1279
+1
130 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آمد از راه و کشیده است عبا را به سرش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1561
+3
131 شعر شهادت امام رضا(ع) -( پرچم مشکی عزای حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
داود رحیمی
1708
+1
132 شعر شهادت امام رضا(ع) -( آقایمان آمد عبا روی سرش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب باقرزاده
1595
+8
133 شعر امام رضا(ع)-شهادت- از زبان حضرت معصومه(س) -( یک دلم رو بسوی قبله ی هشتم دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عظیمی
2141
+2
134 شعر شهادت امام رضا(ع) -( وای مادر مددی کن جگرم می‌سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1902
+9
135 شعر شهادت امام رضا(ع) -( پر اشک است دو چشم تر تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی شگریان همدانی
1258
+1
136 شعر مدح و مناجات امام رضا(ع) -( ای که مرآت خدایی مددی حضرت سلطان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1608
+2
137 شعر مدح و شهادت امام رضا(ع) -( ای جلوۀ جلال خدا یا اباالحسن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1910
+2
138 شعر شهادت امام رضا(ع) -( خورشید سر زد از سحرت أیها الغریب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
1463
+1
139 شعر شهادت امام رضا(ع) -( ساکت و بی صدا زمین خوردن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مسعود اصلاني
1696
+1
140 رباعي هاي شهادت امام رضا عليه السلام اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اصغر چرمی
1315
+2
141 نوحه‌ی زمینه امام رضا(ع) به همراه سبک-خوش به حال ، زائرای تو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
4284
+16
142 نوحه‌ی زمزمه‌ی شهادت امام رضا(ع)-شب شهادتت به مشهد ، برای پابوسی رسیدم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سعید پاشازاده
4148
+3
143 شعر امام رضا(ع)-شهادت-خروج از مدینه -( آسمان مدینه در سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
1544
+2
144 شعر شهادت امام رضا(ع) -( بر آه آهِ من جگر سخت خاره سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1697
+4
145 شعر شهادت امام رضا(ع) -( از داغ زهر پیکرم آتش گرفته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
2079
+8
146 شعر شهادت امام رضا(ع) -( امان نداد مرا این غم و به جان افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1993
+2
147 شعر مرثیه امام رضا(ع) -( سلام ما به امامی که کعبه دلهاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2361
+4
148 شعر مرثیه امام رضا(ع) -( راهم بده دگر شفاعت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر فرخنده
2200
+5
149 بحر طویل امام رضا(ع) -( چون¬که در طوس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مرحوم هاشم کاشانی
9
150 نوحه امام رضا(ع) -( حجرۀ دربسته گشته قتلگاهم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
میثم مومنی نژاد
20