مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 نوحه امام رضا(ع) -( الهی الهی- دور از وطن میمیرم- باشد چنین تقدیرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1454
--1
152 نوحه‌ی شهادت امام رضا(ع) به همراه سبک-می‌سوزد از پا تا سرم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1731
153 نوحه‌ی امام رضا(ع) به همراه سبک-چون آهوی سرگشته‌ام ای ضامن آهو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2412
+6
154 شور ششم / قبله ی هفتم -( گوشه چشم تو برامون بسّه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
155 واحد چهارم / مطاف بهشت -( مطاف آسمونا مرقد تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
1
156 نوحه‌ی زمینه شهادت امام رضا(ع) به همراه سبک-دل شکسته‌ی من ، گرفته باز عزای تو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
1454
157 نوحه‌ي زمزمه‌ي شهادت امام رضا(ع)-یا امام رضا - می بینم حالا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
1308
+1
158 شعر امام رضا (ع) -( وقتی که از حریم خدا حرف می زنند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
159 شعر عاشورایی برای امام رضا (ع) -( برلبم نام شما می شکفد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
160 شعر امام رضا (ع) -( در میان حرمت بود ... خدا را دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل شبرنگ
10
161 مجلس سی ام شهادت امام رضا ( ع ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
32
162 مجلس پنجاه و یکم: شهادت امام رضا ( ع ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
37
163 نوحه‌ي زبانحال امام رضا(ع)-دوباره دل داره حال و هوایی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عابدین کاظمی
1160
+2
164 نوحه شهادت امام رضا (ع) -( منم غریب الغربا منم معین الضعفا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عابدین کاظمی
17
165 غزل مدح ومصیبت امام رضا (ع) -( هیچی جز عشق تو در این دل من جا نمی شه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
عابدین کاظمی
13
166 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( اجابت کن گدایی را بر احوالات بارانی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
فرشیدیار محمدی
1496
+2
167 شعر شهادت و روضه جانسوز امام رضا(ع) با گریز به کربلا-( بس كه اين زهر جفا با جگرم غوغا داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5008
+13
168 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در كنار تو وجودم بخدا نزديك است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی ذوالقدر
1654
+5
169 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( آخر محرم و صفر دوباره دِلَمو تا مشهدُ الرضا آوردم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سعید پاشازاده
6126
+23
170 دانلود سبک زمزمه شهادت امام رضا(ع) -( من دگر از پا فتــــادم كس نمی‌باشد بیادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2115
+3
171 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( وای وای ، كسی نمی‌ باشد به یادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
2082
+3
172 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( دور از وطن بـستم (دو چشم تر خود)(3) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1812
+1
173 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( آسمان چشم من پر از ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رحیم ابراهیمی
2072
+1
174 شعر دودمه شهادت امام رضا(ع) -( در حجره غریبانه بسوزد جگر من کجایی پسر من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
5006
+7
175 شعر شهادت امام رضا(ع) -( لب خشک و داغی که در سینه دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم صرافان
1862
176 شعر مناجات امام رضا(ع) -( ابری سیاه، چشم ترش را گرفته بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
2947
+4
177 تک بیتی -(من حاضرم از بهشت غیبت بخورم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر فرخنده
1598
+5
178 دانلود سبک نوحه شهادت امام کاظم(ع) -( کشته از زهر ، کینه شد مولا آه و واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد حسن قمی
1851
--1
179 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( یک جذبه ریسمان شد و پای مرا گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حجه الاسلام رضا جعفری
1316
180 شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( در یقین استاد گشتم تا گمان آموختم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد سهرابی
1557
+2
181 دو تا دوبیتی زیبا و یک شعر شهادت و مناجات امام رضا(ع) -( ما خسته و دلشکسته ایم و مضطر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محسن ناصحی
6684
+7
182 شعر مناجات و شهادت امام رضا(ع) -( به ظاهر زائرم اما زیارت را نمی فهمم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسین عباسپور
1788
+1
183 سفـــرنامه رضــــوی (کرامت امام رضا علیه السلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1300
+2
184 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( دوباره بين دفتر خاطراتم نوشته ام که مهمون صحن و سراتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1486
--1
185 دانلود سبک زبانحال شهادت امام رضا(ع) -( هستم علي موسي ا لرضا درحجره ا فتادم زپا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1427
186 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( قربان روی چون ماه تو چشم من مانده بر راه تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1550
187 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( به دیداررضا بیا ابن ا لرضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1427
+1
188 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( یه سلطان چه نالان فتاده روی زمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1757
189 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام رضا(ع) -( ای امیر هشتمینم اعتقاد و ای یقینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1522
+1
190 دانلود سبک شهادت امام رضا(ع) -( آتشي در نهـادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
میثم مومنی نژاد
1449
+1
191 دانلود سبک زبانحال شهادت امام رضا(ع) -( ز اشگ خود شسته ام حجره در بسته را اجل تماشا کند حال من خسته را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1255
192 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید محسن حسینی
1373
193 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( من مهربان بي حبيب و آشنايم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1457
+1
194 دانلود سبک واحد آخر ماه صفر امام رضا(ع) -( هیئتیا پرچما رو جمع میکنن یواش یواش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2902
+9
195 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( مثه یک چشم به هم زدن شبای محرم رفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1655
196 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( صفای لیله قدرعاشقایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1195
--1
197 دانلود سبک نوحه شهادت امام رضا(ع) -( آه اي جوادم راحت جانم كجايي؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
1942
198 دانلود سبک زمزمه-زمینه شهادت امام رضا(ع) -( با کوله بار کرمت دارم میرم از حرمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2322
+2
199 دانلود سبک زمزمه-زمینه شهادت امام رضا(ع) -( خوب می دونی گداتم از بچگی تو زائراتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1453
200 دانلود سبک زمینه-شور شهادت امام رضا(ع) -( دلم دوباره غصه دار و تنگه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
1456
--1