مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 نوحه با سبک برای امام رضا (ع) (مشهدت ای دلبر کربلای دیگر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رضا تاجیک
2008
+6
252 نوحه زمینه شهادت امام رضا (ع) ( مسافر مشهدتم آقا کبوتر گنبدتم آقا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر حسین الفت
2446
+5
253 رباعی مدح امام رضا (ع) ( مه برج ایمان، علی ابن موسی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2193
+6
254 اشعار مدح امام رضا (ع) ( ‏بي كس ميان حجره و كس جز خدا نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1392
+3
255 اشعارمدح و گریزی به شهادت امام رضا (ع) ( ای ضامن آهو همۀ بود و نبودم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2403
+7
256 اشعار شهادت امام رضا( ع)(در خاک می پیچد تنش را مرد غربت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1407
+6
257 اشعار مدح امام رضا (ع) (‏در گناه هر که عفوت خویش را بانی کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1437
+4
258 اشعار شهادت امام رضا (ع) (آقا دوباره مشهدت شد قبله گاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1271
+2
259 شعر امام رضا ( ع) ( مرد سماوات زمین خورده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد سهرابی
1434
+1
260 شعر امام رضا ( ع) ( یک نفر عاشقانه می آمد، نفس کوچه ها معطر بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید مهدی نژاد هاشمی
1121
261 شعرشهادت امام رضا (ع) (طرحی زده تبسم تلخش را از منتهی الیه دو چشم شور ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1368
262 شعر شهادت امام رضا ( ع) ( به خاک حُجره رُخش را چو آشنا می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1209
+3
263 شعر شهادت امام رضا ( ع) ( آخرین پاره سرخ جگرم را سوزاند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1698
+1
264 اشعار سینه زتی امام رضا ( ع) ( از زهر تو ای مأمون ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1049
+1
265 اشعار سینه زتی امام رضا ( ع) ( یـــــــــــــــا ثامن الائمه، روز شهادت تو (2) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید رضا موید
1538
+4
266 اشعار سینه زتی امام رضا ( ع) ( از خراسان رسد، نالۀ یا رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1433
+4
267 اشعار سینه زتی امام رضا ( ع) ( کشته شد هشتمین شمع ولایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1010
+1
268 اشعار سینه زتی امام رضا ( ع) ( در میان این حجره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1030
+1
269 اشعار سینه زنی امام رضا ( ع) ( یا امام هشتم / ضامن غریبان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1748
+2
270 اشعار سینه زنی امام رضا ( ع) ( از زهر کینه امشب رنگ از رخم پریده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1879
+2
271 شعر امام رضا ( ع) ( خـــــــــــراسان در عزای میهمانت سوگواری کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1202
+1
272 شعر امام رضا ( ع) ( باز از طوس دریغا که ندا آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
950
+1
273 شعر امام رضا ( ع) ( فلک ویران نمودی هشتمین ارکان ایمان را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
941
+1
274 شعر امام رضا ( ع) ( کشتند غریبانه غریب الغربا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1384
+3
275 شعر امام رضا ( ع) ( باز ای عزاداران ز نو ، هنگام افغان آمده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1139
+2
276 رباعی برای امام رضا ( ع) (رضا ای هشتمین ماه امامت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1275
+4
277 شعر امام رضا ( ع) ( ای وای که کشتند ولی نعمت ما را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مرحوم محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری
1602
+8
278 شعر امام رضا ( ع) (خداوندا ندارم راه چاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1763
+3
279 شعر امام رضا ( ع) ( درون حجــــره غربـــــت خـــدا خــــدا می کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1177
+3
280 شعر امام رضا ( ع) با گریز به روضه امام حسین (ع) -( تمام حاجت ما را به ما خدا داده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
روح اله گائینی
1675
+1
281 رباعی برای شهادت امام رضا ( ع) ( لرزیددل زمانه وعرش خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
هدیه ارجمند
1299
+1
282 شعر امام رضا ( ع)- ( انگور می خرند پذیرایی ات کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
2089
--2
283 شعر شهادت امام رضا ( ع)- ( نیلی ترین رنگ ها بر پیکرش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
 علی اکبر لطیفیان
2022
284 شعر امام رضا ( ع) -( مانند مادرت شده ای، قد خمیده ای! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
وحید قاسمی
2114
285 با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1116
+5
286 آمد از راه و کشید آرام عبا رویِ سرش اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد فردوسی
1082
+3
287 روضه امام رضا(ع),(ای آنکه هست بر همه عالم عطای تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2317
+6
288 روضه علی بن موسی الرضا(ع),(دلم برای غریبان همیشه سوزان است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2268
+4
289 روضه امام رضا(ع),(ی رخت چشمۀ خورشید رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1811
+2
290 روضه امام رضا(ع),(نمی دانم چرا امشب دلم بهانه می گیرد؟ دلم می گوید:) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1797
+2
291 متن روضه امام رضه(ع),(شب آخریه ببین می خوان سفره و جمع كنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2191
+3
292 شعر شهادت امام رضا(ع),(شب هم به قدر دیدۀ تو، پر ستاره نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد امین سبکبار
2223
+9
293 روضه شهادت امام رضا با سبک خداحافظ ای غریب مدینه - (رضا جانم عاشقم به سرايت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4609
+21
294 یا غریب ابن الغریب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4312
+12
295 جدیدترین شعر شهادت غریب الغربا از یوسف رحیمی (بوي باران و بوي دلتنگي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یوسف رحیمی
6637
+4
296 وقتِ غروب خورشیـد تـوس است به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
5239
+1
297 شعر شهادت امام موسی الرضا ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید رضا موید
5229
+4
298 سیدی مولا رضا ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5032
+1
299 ای خدا مظلومم به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
5118
+1
300 من رضایم -(می‌دهد بوی حسین کربلای مشهدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید رضا موید
3970
+4