مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شهادت امام رضا به همراه دانلود فایل صوتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
6216
+3
302 ای مراد من ای جواد من به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4219
+2
303 کو جوادم به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید مجتبی شجاع
4338
+1
304 غریب الغربایی- معین الضّعفایی به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد جواد غفورزاده
5020
+1
305 یا رضاجان(شهادت امام رضا) -(پــارۀ پیکــر رســول اکــرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
5428
+3
306 شعر شهادت امام رضا -(بیا ای زهر کین کم کم، مداوای جراحت کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
9382
+12
307 شهادت امام رضا -(ای چــراغ محفــل دلخستـه‌گان آشنــا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4262
+1
308 السّلام ای پــارۀ قــلب پیغمبر(شهادت امام رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3603
+1
309 نوحه امام رضا علیه السلام -(ای غریب خراسان سیدی یا رضاجان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
12225
+51
310 دل ما زائر توست -(کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4491
+2
311 در انتظار پسر -(بانگِ وا اماما آید از خراسان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3209
+2
312 نوحه شهادت حضرت رضا علیه السلام -(می دهد بوی حسین کربلای مشهدم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3633
+3
313 نوحه امام هشتم علیه السلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4390
+1
314 خطبه شهادت حضرت رضا علیه السلام- (داغ امشب دست و دامانم شدست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3333
+1
315 متن شعر از شهادت امام رئوف(من که چون غنچه ز غم سر به گریبان دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4442
316 شعر شب شهادت امام رضا-(شب شهادت مولای مهرپرور ماست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5242
+2
317 شهادت حضرت رضا علیه السلام -(تو غریب الغربایی، تو معین الضعفایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5110
+12
318 نوحه حضرت رضا علیه السلام -(سیدنا ابا الحسن، یا رضا، یارضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
5153
+4
319 شعر برای شهادت حضرت رضا علیه السلام -(سزد جاری شود از دیده ام خون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3939
+1
320 شعر مدح و مصیبت حضرت رضا (ع)- (مسیح می دمد از تربت مطهر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
3012
+1
321 مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
4837
+3
322 شهادت امام رضا(ع) (آه اي جوادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
احسان جاودان
3614
+1
323 توسّل به امام رضا علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک(السَّلام ای شهید خراسان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
6426
+12
324 توسّل و مصیبت امام هشتم علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک(کشته ی زهر جفا یا غریب الغربا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
6123
+1
325 توسل به امام هشتم علیه السَّلام به همراه دانلود فایل صوتی سبک - (ای یادگار زهرا یا ثامن الائمه (3)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
4575
+2
326 نوحه امام هشتم ع به همراه دانلود فایل صوتی سبک-(آن گل سرخ زندانی بغداد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج مهدی خرازی
5082
+3
327 متن شعر و نوحه شهادت امام رضا (ع) به همراه سبک -(من غریبم، من شهیدم، من رضایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
34592
+113
328 شعر برای شهادت امام غریبان (خراسان می‎دهد بوی مدینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
7083
+3
329 شعر شهادت امام رضا(ع)-(من كه اين صحن و سرايم را نمايان كرده‌ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
6358
+2
330 اشعار شهادت امام هشتم- (در گوشه‌ي اين حجره چون مرغِ پريشانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
4359
+2
331 شعر مصیبت امام رضا (ع)-(حجره را با تارِ مژگان آب و جارو مي‌كنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
8795
+1
332 چند رباعی شهادت امام رضا(ع) (خدا در حجره‌اي در بسته‌ام من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن ثابت جو
5975
+3
333 شعر زبانحال امام رضا (ع) (غزیب شهر خراسان عزیز زهرایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جواد حیدری
6596
+11