مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
451 «لب تشنه»-(من جوادم که خدا خوانده جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5345
+11
452 «قبله گاه کاظمین»-(این منم سرمست عطر بوى سیب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4074
--1
453 «غم زده»-(رفتى ودر به روى من بستى) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4096
+1
454 «زلال اشک» -( آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3776
+1
455 «ادرکنى»-(سینه‏ اى پر شرار دارم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3255
+1
456 «مصیبت امام جواد»-(در دل با کردگار حى سبحان مى‏ کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4224
+3
457 «قلب بى پناه»-(عشق تو کرد زنده باز مرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4074
+1
458 «خورشید هدایت»-(چه پیش آمد که جان را غم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3149
+1
459 «پسر امام رضا»-( دل من که بى قراره، به بیابون سر میذاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5040
+1
460 «حجره‏ ى در بسته»-(دل مى‏ تپد به سینه چو مرغ قفس مرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3334
+1
461 «نهمین حجت»-(اى پسر شیر خدا یا جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3943
+3
462 «غم بیکران»-(زهر آن چنان شرر زده بر جسم و جان من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3406
+1
463 «مظهر جود خدا»-(آى رحمت گل خیر النساء ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4484
+1
464 «گل مژگان»-(کشتند بیگنه، خلف بوتراب را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3399
+1
465 در ماتم ابن رضا-(شام عزاى نهمین امام است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3201
+1
466 «مادر جان» -(سوخت از زهر هلاهل جگرم مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4729
+2
467 «مصیبت امام جوادالائمه»-(از جفاى همسر بى مهر فریاد اى پدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3890
+1
468 «وادى غم»-(سلام ما به رخ انور امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3930
+2
469 « السلام عليك يا جواد بن الرضا (ع) » اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3947
+2
470 يا جوادالائمه ادرکني-(دل من را اسير تو کرده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5225
+5
471 شعر شهادت امام محمد تقی (وادی غم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
7520
+6
472 شعر شهادت امام جواد-(سلام ما به رخ انور امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
5848
+1