مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 زمزمه شهادت امام جواد (ع) -( هلهله بود دوروبرش، انگاری میسوخت جگرش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی نظری
210
52 زمزمه شهادت امام جواد(ع) -( توو صحن نگاهت غم و غصه داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
روح اله نوروزی
170
53 واحد شهادت امام جواد(ع) -( ميام توی روضه سينه ميزنم به يادش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
میلاد قبایی
201
54 زمینه شهادت امام جواد (ع) -( قلبش پر از ناله و چشماش پر از بارشه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
157
55 شعر شهادت امام جواد (ع) -( رسیده جان به لب اطهرت ؛ اَباالهادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
166
56 شعر شهادت امام جواد (ع) -( یکی بخیل میشود یکی جواد میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
160
57 امام جواد(ع)شهادت -( چقدر لطف و سخاوت برای ما داری؟! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عظیمی
180
58 امام جواد(ع)شهادت -( لب تشنه ز عمق جگرش می گفت : آه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد مبشری
163
59 امام جواد(ع)مدح و شهادت -( هم آسمان قصیده ای از بی کرانی اش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن لطفی
159
60 امام جواد(ع)مدح و شهادت -( تو آن همیشه امامی، من آن همیشه غلامم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
میلاد حسنی
165
61 امام جواد(ع)شهادت -( سوختی آتش گرفت از سوز آهت عالمی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
154
62 امام جواد0ع)شهادت -( کبود شد همه ی پیکرت ؛ اَبَالهادی! ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
164
63 امام جواد(ع)شهادت -( در کوچه بود جسم امام جوان، جواد؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج علی انسانی
195
64 امام جواد(ع)شهادت -( بر آل عـــلی عــزیــز جـــان است جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
159
65 امام جواد(ع)شهادت -( در سایه سار اسم تو کم می شود زیاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
157
66 امام جواد(ع)شهادت -( در قتلگاهت.... آه... کسی نیست روضه خوان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد علی بیابانی
137
67 امام جواد(ع)شهادت -( شبیه مادر خود حال رو به راه نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حنیفی
157
68 امام جواد(ع)مناجات و شهادت -( تو عادتت کرم است ای جواد اهل البیت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
155
69 امام جواد(ع)شهادت -( وقتش رسیده حال بکایی طلب کنیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی سپهری
188
70 امام جواد(ع)مدح -( بین تمام صحن و سراها طلوع صبح ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم نعمتی
167
71 امام جواد(ع)شهادت -( در زیر آفتاب تو ماندی حسین هم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن ناصحی
142
72 امام جواد(ع)شهادت -( ین بیست و پنج سال که سنی نمی شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن ناصحی
156
73 امام جواد(ع)شهادت -( چون خلد برین محفل خود باید ساخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سید مجتبی شجاع
157
74 امام جواد(ع)شهادت -( دل های شکسته کاظمینی شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
242
75 امام جواد(ع)شهادت -( دست و پا میزند و هادی خود را خواند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
217
+1
76 امام جواد(ع)شهادت -( فکری برای غربت یوسف نمی کنند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد جواد شیرازی
184
77 امام جواد(ع)شهادت -( چشم هایم می زند بارانِ نم نم بیشتر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید محمدی
197
78 امام جواد(ع)شهادت -( زشت است پیش چشمها افتاده باشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سید پوریا هاشمی
191
79 امام جواد(ع)مدح -( هرکسی پشت درت تا به سحر بیدار نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سید پوریا هاشمی
206
80 امام جواد(ع)شهادت -( لبخند می زند به تقلاش همسرش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن لطفی
198
81 امام جواد(ع)شهادت -( جگرم سوخت مرا آب بده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
شهید غلامعلی رجبی
227
82 سوگ جوانترین امام -( مه ذیقعده بود وآخرین روز ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
اسماعیل تقوایی
272
+2
83 دوبیتی شهادت امام جواد (ع) -( این زهر سینه سوز، ز من پر گرفته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
661
84 دوبیتی شهادت امام جواد (ع) -( زهر جفا اگرچه تو را کرد پرپرت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
733
85 دوبیتی شهادت جواد ابن الرضا (ع) -( گوشه هجره یکی بال و پرش می سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
782
86 دوبیتی شهادت حضرت جواد الائمه (ع) -( انگار بنا نیست که آبم بدهی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
792
+1
87 دوبیتی شهادت امام جواد (ع) -( نوای رفتنش آوازه می شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
633
88 دوبیتی شهادت امام جواد (ع) از رضا باقریان -( کبودی از رخ او داد می زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
792
89 چقدر بهتر بود... -( گدا فقط گدای تو و آستان شما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین کریمی
1232
+3
90 آخر ذیقعده -( آخر ذیقعده سوگی شد بپا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
اسماعیل تقوایی
1309
+1
91 کبوتر کاظمین -( با دلی پرغم سیه پوش عزایت میشوم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
نوید طاهری
1664
+1
92 غزل شهادت حضرت جواد الائمه -( در آسمان جود، اختر می درخشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
2770
93 یاجواد الائمه -( از فراقت روز و شب دائم غمینم یا جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سیروس بداغی
1424
+2
94 دانلودمتن وسبک واحد باصدای میثم مطیعی -( دوباره اومد شبای سینه زنا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
جواد شیخ الاسلامی
2524
+2
95 شهادت امام جوادع ،زمزمه به همراه سبک -( زَنَد گلِ امام رضا ، میان حجره دست و پا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2182
+3
96 امیر عباسی شهادت امام جوادع-زمینه-به همراه سبک - اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2023
+1
97 امیر عباسی-شهادت امام جواد(ع)-زمینه-شور-به همراه سبک -( جوون امام رضایی ، معدنِ جود و سخایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1266
+1
98 امیر عباسی-شهادت امام جواد(ع)-نوحه-به همراه سبک -( نور الهدایی ، ابن الرّضایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1533
+3
99 دانلود دم زمینه یانوحه ی سنتی امام جواد باصدای حاج امیرعباسی -( مسموم زهر ظلم و جفایم/غریب بغدا،ابن الرضایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1162
+1
100 امیر عباسی-شهادت امام جواد(ع)-واحد-به همراه سبک -( ما همه عبدِ تو یا جوادیم ، نشسته پشتِ باب المرادیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
930
+1