مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 دانلودمتن وسبک شور امام جواد باصدای حاج امیرعباسی -( بارم ای سبط طاها/افتاده در رَه ِ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
843
+1
102 صادق اویسی-شهادت امام جواد(ع)-زمینه-به همراه سبک -( دارم آتیش میگیرم ، از غمُ و غُربتِ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1381
103 دانلود متن وسبک نوحه شهادت امام صادق باصدای حاج امیرعباسی -( غریب و تنها امام ِ صادق ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1016
--1
104 امیر عباسی-شهات امام جواد(ع)-شور-به همراه سبک -( جود و لطف تو بی کران ، فرش راه تو آسمان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1245
+1
105 حسین رضائیان-شهادت امام جواد(ع)-زمزمه-واحد-به همراه سبک -( در میان حجره به شور عاشقانه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1776
106 دانلود متن وسبک زمینه شهادت امام جوادیاصدای حسین رضائیان -( یک نفر بین حجره ، ناله زند ای وای ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1285
+2
107 دانلودمتن وسبک نوحه امام جواد باصدای حسین رضائیان -( در بین حجره ناله ای ، بر گوش عالم می رسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1490
+1
108 دانلود سبک ومتن نوحه شهادت امام جوادباصدای محمد مبشری -( در حجره ایی غریب و تنها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1238
+2
109 دانلود سبک ومتن مداحی زمینه شهادت امام جواد اثر علی صمدی -( روضه های تو دارد رنگ بوی غریبی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی صمدی
1991
+7
110 دانلودسبک ومتن شهادت امام جواد _ ایمان مقدم -( پرپرنزن جلوی این کنیزاجوادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
ایمان مقدم
1534
111 شعر شهادت حضرت جواد الائمه (ع) -( آشفتگی همیشه به دستان باد نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مرضیه فرمانی
1319
+2
112 غزل شهادت حضرت جواد الائمه (ع) -( برخیز ای جوان سر خود بر زمین مکش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم نعمتی
1660
+3
113 ترکیب بند مدح و شهادت امام جواد ع -( دستش همیشه باز و خداوند جود ، بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
جعفر ابوالفتحی
1429
+2
114 دالودسبک ومتن واحد امام جوادباصدای حاج امیرعباسی -( زمین وزمان بادلی سوزان بی قرار ابن الرضاشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1497
+3
115 دانلودمتن زمینه امام جوادباصدای حاج امیرعباسی -( جوادالائمه عزیز فاطمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1221
+4
116 دانلود سبک ومتن زمینه امام جواد باصدای حاج امیرعباسی -( جوادالائمه عزیز فاطمه ... ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1064
+1
117 دانلودسبک ومتن شورشهادت امام جوادباصدای حاج امیرعباسی -( الا کرم ز تو مشهوریاامام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1319
--1
118 دالودسبک ومتن واحد امام جوادباصدای حاج امیرعباسی -( اگرچه اسیرم به غفلت رسدلطف مولا به دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1130
119 دانلودسبک ومتن شور امام جوادباصدای حاج امیرعباسی -( ای فلک به تومتکی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1102
120 شورشهادت امام جوادالئمه باصدای حاج امیرعباسی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا حاج حسینی
1282
121 زمینه -( مداحی شهادت امام جوادباصدای ایمان مقدم - پرپرنزن جلوی این کنیزاجوادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1624
+1
122 متن روضه جوادالئمه باصدای مهدی اکبری -( یکی بودیکی نبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1569
+2
123 متن روضه -شهادت امام جوادالئمه باصدای مهدی سلحشور -( لب تشنه بود تشنه ی یک جرعه اب بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1833
+2
124 متن روضه -( مداحی جوادالئمه باصدای مهدی میرداماد - دل من رااسیرتوکرده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1891
+2
125 متن روضه -( مداحی جوادالئمه باصدای حاج محمودکریمی - مادرببین که دخترمامون چه کارکرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1679
+3
126 متن روضه -( نوحه حضرت امام محمدتقی باصدای حاج میثم مطیعی - مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2450
+4
127 سوگ جواد امامان -( ذیقعده به آخر شد وعمر تو به آخر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
اسماعیل تقوایی
1669
128 اشعار شهادت امام هادی (ع) -( هنوز پرده نيانداختيم امير شديم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1641
129 شعر مدح و توسل به جوادالائمه -( نفس سوخته را مرهم و درمانی نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سید پوریا هاشمی
1680
130 در مدح و شهادت آقا جواد الائمه (ع) -( "سائل" آن کس که به خاک کف پایت نرسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی آمره
2148
--1
131 شعر شهادت حضرت امام جواد (ع) -( دشمنانت یک طرف، آن آشنا از یک طرف ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد جواد شیرازی
1650
+4
132 غزل شهادت امام جواد (ع) از ایمان کریمی -( اول راه، غزل داغ و پریشان بشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
ایمان کریمی
1707
133 زمینه شهادت امام جواد (ع) از امیر حسن سالاروند -( وای یارب، وای بابا، وای جیگرم، وا امّاه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر حسن سالاروند
2322
+5
134 دوبیتی توسل به امام جواد(ع) -( ای جود خدا سلام بر احسانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
اصغر چرمی
2593
+5
135 دوبیتی برای شهادت امام جواد -( هر چند که بر روی زمین افتادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
اصغر چرمی
2570
+9
136 زمینه شهادت حضرت جواد الائمه -( حال و روز منو کی میدونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2722
+4
137 دانلود سبک نوحه سنتی شهادت جواد الائمه (ع) با سبک و شعر محمد مبشری -( در حجره ای غریب و تنها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد مبشری
2491
+3
138 زمینه شهادت امام جواد (ع) از محمد مبشری -( آسمان دلم ، مانده در ماتم و عزا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد مبشری
2280
+1
139 واحد شهادت امام جواد (ع) -( من که ندونستم آقا ، قدر زیارت تو رو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
منصور عرب
2442
+3
140 واحد شهادت امام جواد (ع) -( در بین حجره ناله ای بر گش عالم می رسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین رضائیان
2296
+1
141 زمینه شهادت امام جواد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین رضائیان
2265
+2
142 شعر شهادت امام جواد (ع) -( به تنگنای قفس میزبانی اش کردند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2478
+3
143 شور امام جواد از محمد خرم فر -( دل من اسیر گنبد طلای حرمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد خرم فر
2929
+1
144 ترکیب بند مدح و شهادت امام جوادالائمه (ع) با گریز روضه حضرت رقیه (س) -( مجنون و مبتلای جواد الائمه ایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
جعفر ابوالفتحی
2850
+5
145 شعر شهادت امام جواد (علیه السلام) -( ای که بر جود تو جبرییل امین رو می زند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عظیمی
3107
+11
146 شور توسل و شهادت امام جواد (ع) از محمد خرم فر -( جان فدای جوادالائمه دل سرای جوادالائمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد خرم فر
1888
+1
147 دو بیتی امام جواد(ع) -( مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
عباس فلاحتی
1396
+2
148 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از دل چاهِ سينه ي بي تاب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مسعود اصلاني
2178
--1
149 شعر شهادت امام جواد(ع) -( سوزد از زهر ز پا، تا به سَرم یا زهرا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1961
150 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در حقیقت رنگ غم تغییر کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
2220
--1