مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
401 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( سر را ز خاك حجره اگر بر نداشتي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1443
+3
402 اشعار شهادت امام جواد (ع) (کسی خبر نشد از غربت نهانی من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم نعمتی
1574
403 اشعار شهادت امام جواد (ع) (لب می زند كه مادر خود را صدا كند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1557
+1
404 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( این پسر محتضری که پدرش نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1552
405 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( به زمین خوردی و آهت دل ما را سوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1594
406 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از دل چاهِ سینه ی بی تاب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1379
407 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( آنکه عمری داغ زهرا شعله زد بر پیکرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1389
408 اشعار شهادت امام جواد (ع) (غربت هیچ کسی مثل تو مولا نشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2953
+3
409 اشعار شهادت امام جواد (ع) (نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1219
410 اشعار شهادت امام جواد (ع) (ايّام سوگوارى ابن الرضا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1459
411 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خونین تر است از همه لاله ها دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1268
412 اشعار زيباي شهادت امام جواد (ع) (گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1505
413 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خونین تر است از همه لاله ها دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1674
+1
414 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1361
415 اشعار شهادت امام جواد (ع) (طائر عرشم ولى پر بسته‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1466
+1
416 اشعار شهادت امام جواد (ع) (هرگاه قصد روى تو ابن الرضا كنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1784
+1
417 اشعار شهادت امام رضا(ع) (تا مرا از تو ياد مى‏آيد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1578
418 اشعارشهادت امام جود(ع)(من ان زينــــــت ده عــــرش برينـــــم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1635
419 اشعارشهادت امام جود(ع)(دل افســــرده ام با غــم قــــرين اســــت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1473
420 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(اهل عالم ، از چه رو محزون ، پريشان خاطرنـــــــــد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1557
421 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(دارم دلي درياي خون از ظلــــــم و عــــــدوان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2408
+1
422 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(بار الها ، جان من ، جانـــــان مــــــن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1544
+1
423 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام (مظهــــــــر اسمــــاء رب العالميـــــــن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1610
+1
424 اشعارشهادت امام جواد(ع) (بعد سلطـــان ســـــــرير عــــــــــدل و داد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1726
+1
425 (بحر جود و احسان در جهان جواد اســت صاحـــــــب لـوا و حكم عدل و داد اســــت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1450
+1
426 (بابا بیا جان کندن من را نظر کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1757
+1
427 (از پشت درب بسته کسی آه می کشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2279
+1
428 شعر مدح امام جواد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2134
+5
429 شعر شهادت امام جواد الائمه و (اگرچه ديده در خون نشسته اش تر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1691
+2
430 شعر شهادت امام جواد ع -(بار ديگر عالمــــي غمخــــــــانه شـــــــــد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2681
+4
431 غزل شهادت امام جواد علیه السلام ( آتش زهر اگر شعله به پیکر میزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2680
+2
432 غزل شهادت امام جواد ( منکه از سوز عطش در تب تابم مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2916
+2
433 غزل شهادت امام جواد (گلچین به باغ پرپر من خنده میکند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2392
+2
434 نوحه واحد شهادت حضرت جواد (ع)- (بسوزد از عطش، لب خشكيده ‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3350
+2
435 شعر و روضه شهادت امام جواد (ع) - (لب تشنه بود ، تشنة يك جرعه آب بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2422
+1
436 روضه امام جواد به زبان شعر - (سوخت از زهر هلاهل جگرم مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3896
+6
437 مددی یا جواد...سروده محمدسهرابی- (پاى عشقى فتاده از نفسم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3337
+3
438 همه با بالهای خود کاری از استاد لطیفیان(این­ها به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3624
+4
439 شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد-( اینها به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
6233
+2
440 در مصیبت جواد آل محمد ص-(بحر جود و احسان در جهان جواد اســت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3714
+1
441 شعر شهادت امام جواد ع-(به ديوار قفس بشكسته ام بال و پر خود را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
23964
+23
442 باب المراد غریب-(طائر عرشم ولى پر بسته‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4379
+1
443 ماه کاظمین-(سلام من به نور عین زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4045
+2
444 اشعار سینه زنی و زمینه برای شهادت امام نهم شیعیان امام جواد (ع ) به همراه دانلود سبک زمینه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
10387
+6
445 «کشته محراب»-(کان تقى خصلت جواد اهل بیت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3585
+1
446 «آواى غربت»-(هر دم هزار نوبت جان از بدن برآید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4008
+1
447 «چشمه ‏ى جود»-(از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3933
+3
448 «جواد بن الرضا»-(در میان حجره یارب کیست غوغا مى ‏کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4321
+2
449 «التهاب عطش»-(از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3577
+2
450 «جفاى همسر»-(بسوزم از جفاى همسر و زهر جفا مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3436
+1