مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت محمد (ص)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر قصیده ولادت پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله -(تو آمدی و در رحمت خدا وا بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
عباس شاه زیدی
8
2 غزل پیوسته ولادت حضرت رسول (ص) -(پیراهن سپید ستاره سیاه بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مهدی زارعی
21
3 سبک 8 ـ سرود شور/ تک ـ نبینا(ص) -(عالم از یُمن مقدمش به شور، ذکر و همهمه است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
58
4 سبک 7 ـ سرود / شور ـ رسول الله(ص) -(ای دل رسیده درمان و مرهم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
39
5 سبک 6 ـ سرود شور / تک ـ صلی الله -(دل من هواي دیگر داره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
50
+1
6 سبک 5 ـ سرود / تک سنتی ـ شب -(شب نعمت، شب رحمت، شب لطف و برکات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
57
7 سبک 4 ـ سرود / شور ـ حاجت -(یک نظری کن به ما، ای پسرِ آمنه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
40
8 سبک 3 ـ سرود تک ـ عازم -(این دلِ مجنون شده ام عازمِ كوي احمدست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
35
9 سبک 2 ـ سرود / شور ـ حنا -(به روي بالِ ملك حناي سرمدي است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
36
10 سبک 1 ـ سرود تک ـ زمزمه -(بر لبِ اهلِ آسمان زمزمه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
35
11 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(آمد به زمين نوای پژواک) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
31
12 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(هر دلي پروانه در كوي محمّد مي‌شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
35
13 ترکیب بند ولادت حضرت پیامبر اکرم(ص) -(عرش را آذين كنند و فرش را جارو زنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
39
14 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(«بلغ العلي بکماله» نمی از خروشِ کرامتش) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
32
15 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(دو چشمِ آمنه بر روي احمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
32
16 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(نبیِ رحمت و راز و نیاز است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
31
17 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(شب عشق و سرور عاشقان است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
30
18 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(ساکنان نه فلک در شور و حالي ديگرند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
35
19 دوبیتی ولادت حضرت رسول اکرم(ص) -(امشب همه از وجود احمد گوییم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسن ثابت جو
31
20 بهار دلها -(امشب به مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
21 بهار دلها -(امشب به مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
117
22 آرزو -(مهر و حبّ تو به سینه دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
23 شیفتگان -(ای شیفتگان پیمبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
2
24 لطف الاه -(در شب هفده ربیع الاوّل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
1
25 انوار سرمد -(هفده ماه ربیع است ، آمده انوار سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
97
26 میلاد گل -(هفدهم از ماه خوب ربیع الاوّل رسیده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
0
27 نور ارشاد -(امشب دو گل واشد به دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
3
28 خاتم پیغمبران -(هفده ماه ربیع الاول آمد عاشقان (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
0
29 صفای عالم -(امشب صفای عالم هستی رسیده است (2)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
1
30 عید امّت -(امشب از لطف و عطای خالق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
169
31 دو میلاد -(در هفدهم ربیع الاوّل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
1
32 شعر میلاد حضرت رسول اکرم -( شهر مکّه گشته چون وادیّ طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
5
33 رباعی های میلاد پیغمبر -(گلی از گلشن ولا آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رضا یعقوبیان
385
+1
34 سرود مسجدی ولادت پیغمبر و هفته وحدت -(آمده جلوه حیّ سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
115
+2
35 سرود مسجدی ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام -(صلّ علی محمد ختم رُسُل خوش آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیر عباسی
105
+1
36 سرود ولادت پیامبر و امام صادق علیهم السلام -(آبروی عالم آمد جشن شادی شد به پا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسین رئوفی
91
37 سرود ولادت پیامبر ص و امام صادق علیهم السلام -(ز بال هر فرشته می بارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
حسین رئوفی
81
38 سبک سرود و شور میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و توسل به امیرالمومنین علی علیه السلام -(امشب/شبه ولادته_عشقم/نبیه رحمته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیرحسین سلطانی
98
39 بدرالدجا -(سوگند می خوریم به قالو بلای عشق) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
احمد شاکری
73
40 -(قصه آمدنش نور نمايان مي كرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
قاسم قاسمی بیدهندی
146
41 در ولادت حضرت محمد و امام صادق -(عرش را با ریسه های نور آذین بسته اند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرضیه عاطفی
291
+5
42 سرود میلاد رسول ا..(ص)_آمده دنیا حبیب کردگار عالمین اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
265
43 غزلی در مدحت پیامبر مهربانیها -( رسید نوبت پیغمبری که خاتم شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
مرتضی محمودپور
168
44 یا رسول ا...(ص)_امشبم یاد پیمبر (ص)می کنم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
اسماعیل تقوایی
248
45 سرود ۱۷ ربیع -(بساط شادی دوباره شد مهیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رسول میثمی
261
+8
46 سرود ۱۷ ربیع . شور ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام -(زمزمه زمین و آسمون یا مصطفی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
رسول میثمی
197
--1
47 سرود و شور هفدهم ربیع الاول میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام -(دوباره دلم بیقراره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیرحسین سلطانی
160
48 سرود میلاد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام -(گل شده زیبا از رخ مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیرحسین سلطانی
209
+1
49 سرود و شور میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام -(دله بیقرارم،نذرِ نگاره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیرحسین سلطانی
150
50 سرود میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام -(شب تولدِ خورشید و ماهه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت محمد (ص)
امیرحسین سلطانی
119