مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود عید غدیر -(محراب نمازم خم ابروی تو ساقی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
امیر حسین الفت
19
2 مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم محمد آقا فرقانی
26
3 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(دوش از جذبات شور و مستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
24
4 ترجیع بند غدیریه -(سروشی دوش گفت از سرّ وحدت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس داداش زاده
24
5 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(هله ای عاشقان عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ابوالفضل عباسی معروفان
21
6 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(روزیکه شد از جام ولا مست، محمّد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدعلی صفری
15
7 انسان کامل -(یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین شهریار
24
8 غدیریه -(رسید از جانب حق بر پیمبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
بهلول حبیبی زنجانی
19
9 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(خیز و ساقیا می ده زان شراب روحانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید یحیی برقعی
35
10 در مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام -(آفرینش را سبب محبوب بی همتا علیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سعدی زمان سیدرضا حسینی
43
11 غدیریه -(دهید مژده به رندان می پرست امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین صغیراصفهانی
31
12 « ساقی نامه » -(بیا ای ساقی آتش پرستم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
24
13 پیام غدیر خم -(دارد به لب پیام تبسّم غدیر خم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سیدبشیر حسینی میانجی
26
14 غدیریه -(باده بده ساقیا! ولی ز خُمِّ غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین غروی اصفهانی
25
15 غدیریه -(از کران مشرق آمد عالم آرا در غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مشفق کاشانی
30
16 غدیریه -(ساقی امشب تو بساط طربی بر پا کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
13
17 غدیریه -(شیعیان رارشتهٔ دل پای بست حیدراست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جعفر صادقی مراغه ای
15
18 غدیریه -(پادشه ملک عدالت علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج حسین غفاری
22
19 یاامیرالمومنین -(ازقلم جاي جنون اينبار مي ريزد شراب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن صرامی
46
20 عشق مصور -(تقصیر خودش نیست که محشر شده والله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
زهرا رضازاده
55
21 عید اللّه اکبر -(شده عید اللّه اکبر امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
10
22 الطاف خداوند مجید -(ابلاغ شده پیام سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
66
23 شادمانی و شور -(خنده بر لبهاست شادمان دلهاست عاشقان عید غدیر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
11
24 پیام عشق -(الا شیعه عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
25 جشن عید غدیر -(عاشقان از لطف حق بر پا شده جشن غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
59
26 نوید عید عشق -(هجدهم ذالحجّه شد شیعه روز عید است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
27 مه اکمال دین -(مه ذی الحجّه آمد مه آل محمّد(ص)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
28 امیر ملک ایمان -(همه شادی کنید از سوی حق عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
60
29 عنایت خالق -(آمده عید غدیر و آمده روز ولایت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
1
30 فرمان دادار -(عید غدیر آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
31 امیر دو دنیا -(لطفی دگر کرده به ما،از مرحمت حیّ قدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
4
32 عید ولایت -(ای عاشقان دوباره عید آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
75
33 عید سعید غدیر -(این که گویم یک حدیث محکم است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
34 حقیقت اسلام -(غدیر، خاطری از گل شکفته‌تر دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد محمد جواد غفورزاده
63
35 عید غدیر -(گر جمع شود غم به دلم...یک دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید مجتبی شجاع
58
36 عید غدیر -(هو میکشیم جامِ علی را بیاورید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
81
37 عید غدیر -(آتش گرفت هرکه مِی از این سَبو کشید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
106
38 مظهر العجائب -(دل ها اگر که بال برایِ تو می زنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
85
39 اَشهَدُ اَنَ علیاً حُجَة الله -(این کیست که بالاتر از او دستِ کسی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
124
+1
40 اتمام نعمت -(گشت نازل برپیمبر پیک رحمت درغدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد سید هاشم وفایی
104
41 عیدغدیر خم مبارک باد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
240
+1
42 عید غدیر -(با قلم خدای سبحان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
337
+1
43 عیدالله‌اکبر -(از غدیر تا کربلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
247
44 یا امیرالمومنین -(علی ای آنکه حق کرده امیرت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
اسماعیل تقوایی
177
45 عید غدیر -( به روی دست نبی گوهر خدای جلیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
وحید زحمتکش شهری
117
46 عید غدیر -(ماه و خورشید و ببین توی صحرای غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین رئوفی
183
47 عید غدیر -(به دام حيدر دلم اسيره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی صمدی شهاب
252
+1
48 عید غدیر -(بازم امشب اسيرم دربند يه اميرم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی صمدی شهاب
190
49 سرود عید غدیر،سبک شیرازی -(مژده اومد غدیر حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
اسماعیل تقوایی
240
50 عید غدیر -(بس که از مهرت جنون در کار مجنون ریخته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
داریوش جعفری
197
+3