مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر مربع ترکیب امام علی علیه‌السلام غدیر -(دارم دلی از شوق تو لبریز علی‌جان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حامد اهور
12
2 متن شعر غزل امام علی علیه‌السلام غدیر -(اینجا گرفته‌ست مردی بر روی دست آسمان را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید محمد بابا میری
10
3 متن شعر غزل مثنوی غدیر -(قصه را زودتر ای کاش بیان می‌کردم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید حمید رضا برقعی
17
4 متن شعر عید غدیر قصیده توسل -(اگر نوبهارم، اگر زمهریرم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی امیری اسفندقه
72
5 شعر کوتاه عید غدیر قصیده -(چشمه‌ها جوشید و جاری گشت دریا در غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد علی مجاهدی
40
6 متن شعر عید غدیر امام علی علیه‌السلام -(علی بجنگ، حسن صلح کن، حسین فدا شو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی جهاندار
36
7 متن شعر و عید غدیر -(ای خوش‌مسیر برکه!...قرار مسافران!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مهدی سیار
31
8 سرود عید غدیر -(محراب نمازم خم ابروی تو ساقی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
امیر حسین الفت
82
9 مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم محمد آقا فرقانی
59
10 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(دوش از جذبات شور و مستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
50
11 ترجیع بند غدیریه -(سروشی دوش گفت از سرّ وحدت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس داداش زاده
65
12 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(هله ای عاشقان عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ابوالفضل عباسی معروفان
73
13 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(روزیکه شد از جام ولا مست، محمّد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدعلی صفری
39
14 انسان کامل -(یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین شهریار
67
+1
15 غدیریه -(رسید از جانب حق بر پیمبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
بهلول حبیبی زنجانی
43
16 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(خیز و ساقیا می ده زان شراب روحانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید یحیی برقعی
54
17 در مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام -(آفرینش را سبب محبوب بی همتا علیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سعدی زمان سیدرضا حسینی
79
18 غدیریه -(دهید مژده به رندان می پرست امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین صغیراصفهانی
58
19 « ساقی نامه » -(بیا ای ساقی آتش پرستم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
49
20 پیام غدیر خم -(دارد به لب پیام تبسّم غدیر خم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سیدبشیر حسینی میانجی
55
21 غدیریه -(باده بده ساقیا! ولی ز خُمِّ غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین غروی اصفهانی
47
22 غدیریه -(از کران مشرق آمد عالم آرا در غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مشفق کاشانی
52
23 غدیریه -(ساقی امشب تو بساط طربی بر پا کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
35
24 غدیریه -(شیعیان رارشتهٔ دل پای بست حیدراست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جعفر صادقی مراغه ای
36
25 یاامیرالمومنین -(ازقلم جاي جنون اينبار مي ريزد شراب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن صرامی
69
26 عشق مصور -(تقصیر خودش نیست که محشر شده والله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
زهرا رضازاده
84
27 عید اللّه اکبر -(شده عید اللّه اکبر امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
13
28 الطاف خداوند مجید -(ابلاغ شده پیام سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
95
29 شادمانی و شور -(خنده بر لبهاست شادمان دلهاست عاشقان عید غدیر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
12
30 پیام عشق -(الا شیعه عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
5
31 جشن عید غدیر -(عاشقان از لطف حق بر پا شده جشن غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
87
32 نوید عید عشق -(هجدهم ذالحجّه شد شیعه روز عید است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
4
33 مه اکمال دین -(مه ذی الحجّه آمد مه آل محمّد(ص)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
34 امیر ملک ایمان -(همه شادی کنید از سوی حق عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
89
35 عنایت خالق -(آمده عید غدیر و آمده روز ولایت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
36 فرمان دادار -(عید غدیر آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
7
37 امیر دو دنیا -(لطفی دگر کرده به ما،از مرحمت حیّ قدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
7
38 عید ولایت -(ای عاشقان دوباره عید آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
115
39 عید سعید غدیر -(این که گویم یک حدیث محکم است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
5
40 حقیقت اسلام -(غدیر، خاطری از گل شکفته‌تر دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد محمد جواد غفورزاده
92
41 عید غدیر -(گر جمع شود غم به دلم...یک دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید مجتبی شجاع
95
42 عید غدیر -(هو میکشیم جامِ علی را بیاورید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
125
43 عید غدیر -(آتش گرفت هرکه مِی از این سَبو کشید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
155
44 مظهر العجائب -(دل ها اگر که بال برایِ تو می زنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
124
45 اَشهَدُ اَنَ علیاً حُجَة الله -(این کیست که بالاتر از او دستِ کسی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
177
+1
46 اتمام نعمت -(گشت نازل برپیمبر پیک رحمت درغدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد سید هاشم وفایی
134
47 عیدغدیر خم مبارک باد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
277
+1
48 عید غدیر -(با قلم خدای سبحان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
372
+1
49 عیدالله‌اکبر -(از غدیر تا کربلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
279
50 یا امیرالمومنین -(علی ای آنکه حق کرده امیرت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
اسماعیل تقوایی
215
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد