مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر عید غدیر -( نشانه ی ولایت از ریشه ی یقین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
هستی محرابی
202
+2
2 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( موجای دریاهم علی علی می خونن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
299
3 دانلود متن و سبک سرود عید غدیر -( در که بزنی در وا می کنه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
226
4 دانلود متن و سبک سرود حضرت علی (ع) -( دنیا علی علی عقبا علی علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
368
5 دانلود متن وسبک سرود امیرالمومنین -( میزنه بارون توی دل شب آروم آروم روی سقف خونه دلم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن طالبی پور
358
6 عید غدیر -( غدیر خم طلایه دار نور است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
240
7 تولی و تبری -( بغض و کین در سینه ما جمع شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جواد کلهر
308
8 عید غدیر -( سررشته ماسوا غدیراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین رئوفی
319
9 شعر عید غدیر خم -( یارب به ولایت علی خرسندم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
324
+1
10 شعر عید غدیر -( با یک جهان امید تمنات میکنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
307
11 شعر عید غدیر خم -( به بارگاه خیالم جمال منظر توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
262
12 شعر عید غدیر خم -( نام علی ورد زبان من است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
358
+2
13 شعر عید غدیر خم -( ی عروه الوثقی دین حیدر امیرالمومنین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
345
14 شعر عید غدیر خم -( صفای این حرم از صاحب حرم پیداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
299
15 عید غدیر -( سر چیست اگر در آستان بگذارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
271
16 شعر عید ولایت حضرت علی(ع) -( بُود آن کسره زیرِ نقطه ، زینب ! جان به قربانش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
259
17 شعر عید غدیر خم -( بگو حیدر مدد ذکر علیٌ افضل الاعمال ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
336
+1
18 شعر عید غدیر خم -( ساکن عرش و فلک،لوح و قلم،طاق علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
336
19 شعر عید غدیر خم -( زیرا که فردا برایِ مستی از این باده دیر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
301
20 شعر عید غدیر خم -( جز به اشاره ات علی ، درِ بهشت باز نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مبشری
338
21 شعر عید غدیر خم -( این قبله به هر سو متمایل شدنی نیست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
265
22 شعر عید غدیر خم -( حد گناهکار اگر به دست تو باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
292
23 شعر عید غدیر خم -( به خود باب خیبر نمی بیند اصلا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد جواد شیرازی
260
24 شعر عید غدیر خم -( از همان روز که باب الحرمش سوخته شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد قاسمی
249
25 شعر عید غدیر خم -( نشوم لحظه ای از مهر عزیزت دل کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
326
26 شعر عید غدیر خم -( هلاک نام خدایی `حیدرت `هستم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسن بیات لو
294
27 شعر عیدغدیر خم -( علی نیست آن و علی نیست این ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
306
28 شعر عید غدیر خم -( خطبه خواندی! خواندم از هر سطرِ شقشقیّه ات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرضیه عاطفی
246
29 شعر عید غدیر خم -( عید غدیر خم پس از حج معنی اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی
289
30 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( یا حضرتِ حیدر تپشِ سینه ی زهراست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
207
31 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( تا کلّ جهان عاشقِ این عشق شوند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا قاسمی
224
32 امیرالمومنین(ع)عید غدیر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن ناصحی
235
33 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( اي غزل خوان چشم تو حافظ... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی روشن روان
210
34 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( مشتاق ولايت اميريم هنوز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد مهدی عبدالهی
206
35 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( صد و ده نفس ذکر هو میکشم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
177
36 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( سیراب دیو و دَد همه...طفلِ صغیر نه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
137
37 رباعی غدیر -( عید آمد و جمله می سرایند علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مریم موسوی
215
38 امام علی(ع)عید غدیر -( یا استخوانی در گلویش باشد عمری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
قاسم نعمتی
268
39 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( همه دیدند عشق در کار است، دست بالای دست بسیار است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی
346
40 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( از پشت ، بسته میشود روزی همین دست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
 علی اکبر لطیفیان
251
+1
41 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( روی دستش بگرفت او همهٔ هستی را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
فاطمه نانی زاد
246
42 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( «میثم» به مهر حیدر کرّار منجلی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد حاج غلامرضا سازگار
310
43 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( بهر شالم نخی از کُنج عبا می خواهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی نظری
308
44 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( گويی"سحر بلبل حکايت با صبا کرد" ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی جهاندار
160
45 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( کز بر حق سفیر آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ولی الله کلامی زنجانی
268
46 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( عكس اين لحظه يادگاري شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رحمان نوازنی
223
47 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( عصر از غدیرش گذشتیم شب شد به چاهش کشیدیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن ناصحی
224
48 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( ساقی از خمّ ولایم بچشان باده که امشب به تولای علی مست شوم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد حاج غلامرضا سازگار
250
49 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( حج نیست جلوه ای زِ نُشورِ قیامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
229
50 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( در سایه ی خدمت علی می باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید محمد میر هاشمی
240