مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید غدیر خم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(حق را به جهان مظهر و مرآت علی بود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم محمد آقا فرقانی
14
2 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(دوش از جذبات شور و مستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرحوم شبخیز
13
3 ترجیع بند غدیریه -(سروشی دوش گفت از سرّ وحدت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
عباس داداش زاده
15
4 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(هله ای عاشقان عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
ابوالفضل عباسی معروفان
13
5 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(روزیکه شد از جام ولا مست، محمّد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدعلی صفری
10
6 انسان کامل -(یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمد حسین شهریار
13
7 غدیریه -(رسید از جانب حق بر پیمبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
بهلول حبیبی زنجانی
9
8 عید ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(خیز و ساقیا می ده زان شراب روحانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید یحیی برقعی
29
9 در مدح و غدیریه حضرت امیرالمومنین علیه السلام گریز به حضرت علی اصغر علیه السلام -(آفرینش را سبب محبوب بی همتا علیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سعدی زمان سیدرضا حسینی
29
10 غدیریه -(دهید مژده به رندان می پرست امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین صغیراصفهانی
20
11 « ساقی نامه » -(بیا ای ساقی آتش پرستم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
15
12 پیام غدیر خم -(دارد به لب پیام تبسّم غدیر خم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سیدبشیر حسینی میانجی
18
13 غدیریه -(باده بده ساقیا! ولی ز خُمِّ غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محمّدحسین غروی اصفهانی
18
14 غدیریه -(از کران مشرق آمد عالم آرا در غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مشفق کاشانی
19
15 غدیریه -(ساقی امشب تو بساط طربی بر پا کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج محمد رونقی مازندرانی
10
16 غدیریه -(شیعیان رارشتهٔ دل پای بست حیدراست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
جعفر صادقی مراغه ای
10
17 غدیریه -(پادشه ملک عدالت علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حاج حسین غفاری
13
18 یاامیرالمومنین -(ازقلم جاي جنون اينبار مي ريزد شراب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
محسن صرامی
37
19 عشق مصور -(تقصیر خودش نیست که محشر شده والله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
زهرا رضازاده
48
20 عید اللّه اکبر -(شده عید اللّه اکبر امروز) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
10
21 الطاف خداوند مجید -(ابلاغ شده پیام سرمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
59
22 شادمانی و شور -(خنده بر لبهاست شادمان دلهاست عاشقان عید غدیر است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
10
23 پیام عشق -(الا شیعه عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
24 جشن عید غدیر -(عاشقان از لطف حق بر پا شده جشن غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
52
25 نوید عید عشق -(هجدهم ذالحجّه شد شیعه روز عید است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
26 مه اکمال دین -(مه ذی الحجّه آمد مه آل محمّد(ص)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
27 امیر ملک ایمان -(همه شادی کنید از سوی حق عید غدیر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
52
28 عنایت خالق -(آمده عید غدیر و آمده روز ولایت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
1
29 فرمان دادار -(عید غدیر آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
3
30 امیر دو دنیا -(لطفی دگر کرده به ما،از مرحمت حیّ قدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
4
31 عید ولایت -(ای عاشقان دوباره عید آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
63
32 عید سعید غدیر -(این که گویم یک حدیث محکم است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
رضا یعقوبیان
2
33 حقیقت اسلام -(غدیر، خاطری از گل شکفته‌تر دارد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد محمد جواد غفورزاده
56
34 عید غدیر -(گر جمع شود غم به دلم...یک دنیا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
سید مجتبی شجاع
48
35 عید غدیر -(هو میکشیم جامِ علی را بیاورید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
69
36 عید غدیر -(آتش گرفت هرکه مِی از این سَبو کشید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
85
37 مظهر العجائب -(دل ها اگر که بال برایِ تو می زنند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
70
38 اَشهَدُ اَنَ علیاً حُجَة الله -(این کیست که بالاتر از او دستِ کسی نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن لطفی
100
39 اتمام نعمت -(گشت نازل برپیمبر پیک رحمت درغدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
استاد سید هاشم وفایی
95
40 عیدغدیر خم مبارک باد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
232
+1
41 عید غدیر -(با قلم خدای سبحان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسن کردی
328
+1
42 عیدالله‌اکبر -(از غدیر تا کربلا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مرتضی محمودپور
237
43 یا امیرالمومنین -(علی ای آنکه حق کرده امیرت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
اسماعیل تقوایی
169
44 عید غدیر -( به روی دست نبی گوهر خدای جلیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
وحید زحمتکش شهری
110
45 عید غدیر -(ماه و خورشید و ببین توی صحرای غدیر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
حسین رئوفی
171
46 عید غدیر -(به دام حيدر دلم اسيره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی صمدی شهاب
237
+1
47 عید غدیر -(بازم امشب اسيرم دربند يه اميرم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مجتبی صمدی شهاب
182
48 سرود عید غدیر،سبک شیرازی -(مژده اومد غدیر حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
اسماعیل تقوایی
226
49 عید غدیر -(بس که از مهرت جنون در کار مجنون ریخته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
داریوش جعفری
186
+3
50 عید غدیر -( خدا در لحظه هایم منجلی شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
زهرا آراسته نیا
169
+2