مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ترکیب بند میلاد کریم اهل بیت علیه السلام -(آن روز مدینه جلوه ای ناب گرفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
26
2 میلادیه امام مجتبی علیه السلام دومین نخل ولا -(آسمان امشب زمین را تا تماشا می کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
17
3 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(حرم ندارد و دل در غمش مقیم تر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
41
4 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(صحن دل دیوانه ام از شور تو غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
98
5 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(حرف دل باز زاشک قلمم جاری شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
50
6 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(جان میدهم پای نگاری که گرفتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
64
7 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(برخیز و ساغر را بگیر در بزم آن نیکو جمال) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
75
8 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بازهم غرق تمنّا شده ام پا تا سر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
35
9 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تو که از نسل کریمانی و آقا هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
43
10 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای که محبت تو شده بهترین عمل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
44
11 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(همیشه سفره‌اش وا بود؛ با ما مهربانی کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یزدانی
51
12 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(من آینه ی کرامت پنج تنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید رضا موید
68
13 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تویی امیر جمل، ذوالفقار غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سعید تاج محمدی
48
14 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
54
15 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
37
16 مدح ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(از روز ازل مست می نوکری ام من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
45
17 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تا که لب وا شد به حُسنت شد تمنا بیشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
52
18 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
31
19 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کریم از کَرمَش کم نمیشود، یعنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
68
20 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای کلامت خلق را نور هدایت یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
53
21 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(باید شمار ماه ها تعدادتان باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
زهرا آراسته نیا
39
22 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر ماه شب نیمه ی این میکده سوگند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد جواد شیرازی
50
23 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(به چشمهای خیالی به روی پرچینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
22
24 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(شکرُ لِلّه اگر زبان دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن ناصحی
48
25 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
24
26 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کلید کرب و بلا در متانت حسن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
معین اصغری
37
27 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
31
28 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
51
29 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(مرا مثل یک اَبرِ حیران کشیدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
46
30 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
51
31 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی مقیمی
55
32 مناجات با خدا--نیمه ماه رمضان -(ای به دل مؤتمن، مونس جان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
42
33 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(هرکه دیدست تو را گفته که ماشاالله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید حسن رستگار
37
34 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(میان ارض و سما بزم شادی و شور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه نعیم امینی
65
35 میلاد امام حسن(ع) -(موجيم كه بر ساحل غم مى تازيم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مهدی عبدالهی
45
36 یا حسن(ع) -(یا حسن ما همه محتاج به احسان توایم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
156
37 بحر طویل -(میلاد کریم اهلبیت در رمضان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
172
38 میلاد امام مجتبی(ع) -(رباعی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
178
--1
39 رباعی -(میلاد امام حسن(ع)) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
176
+2
40 سرود میلاد گل ناز فاطمه(س) -(رمضانه ماه روزه میون باغ ولا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
270
+1
41 سرود میلاد امام حسن مجتبی -(در زمین وآسمان جشن وطرب برپا شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
808
+3
42 شور یا سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -( میشود امشب پر شعف دلها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
349
43 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( یاس ، امشب خنده زن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
208
44 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -( جشن کرم و بندگی و جود و عطا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
156
45 شور کف زنی میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک آقای زند وکیلی -(حسن عشق و حسن ایمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
255
+1
46 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام سبک افتخاری از حسین رئوفی -( کویر خشک دلامون ، باغ یاس و یاسمن شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
187
+1
47 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(دختر خیرالبشر آورَد امشب شَبَر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رئوفی
186
+2
48 شعر ولادت امام حسن مجتبی (ع) -(نفسى هست اگر بال و پرى هست مرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
آرمان صائمی
221
+4
49 سرود میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام -(سلام خدا بر تو ای عزیز زهرا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
196
+2
50 سرود مسجدی امام حسن مجتبی علیه السلام -(نیمه ی ماه خدا دلبر آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عباسی
185