مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر نیمه ماه رمضان -(مجنونم و با نعره زدن ميكنم افطار) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن صرامی
21
2 شادمانی اهل دل -(شهر یثرب شده غرق نور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
3 امید عالم -(نیمه ی مه خدا رسیده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
8
4 گل آل محمّد(ص) -(الطاف حیّ سرمد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
5 مدینه ی عشق -(امشب دل هر شیعه ای پر زند به سینه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
6 دومین منجی و روشنگر -(نوید دیگر آمد به شیعه سرور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
6
7 عطر و بوی گل -(در شهر یثرب امشب(عطر و بوی گل آمد)2) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
8 گل گلشن اسلام -(به روز نیمه ی ماه خدا خورشید دین آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
9 بارش رحمت -(نیمه ی ماه خدا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
8
10 فخر زمان -(یثرب امشب شده غوغا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
11 غوغای عشق -(امشب جهان غوغاست جشن ولا بر پاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
12 گلباران نور -(گشته گلباران هر زمین یاران نیمه ی ماه صیام است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
13 کریم عالم -(از مقدم کریم عالم شهر مدینه گشته گلشن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
11
14 شادی بیحد -(شیعیان را شادی بیحد رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
15 ماه تمام -(جهان امشب چنان وادی طور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
1
16 ولادت امام حسن مجتبی علیه السّلام -(بر همه لطف دما دم آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
15
17 ترکیب بند میلاد کریم اهل بیت علیه السلام -(آن روز مدینه جلوه ای ناب گرفت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
87
18 میلادیه امام مجتبی علیه السلام دومین نخل ولا -(آسمان امشب زمین را تا تماشا می کند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
61
19 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(حرم ندارد و دل در غمش مقیم تر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
92
20 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(صحن دل دیوانه ام از شور تو غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
175
21 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(حرف دل باز زاشک قلمم جاری شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی صمدی شهاب
115
22 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(جان میدهم پای نگاری که گرفتم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
137
23 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(برخیز و ساغر را بگیر در بزم آن نیکو جمال) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
131
24 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بازهم غرق تمنّا شده ام پا تا سر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
96
25 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تو که از نسل کریمانی و آقا هستی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
وحید محمدی
98
26 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای که محبت تو شده بهترین عمل) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم نعمتی
106
27 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(همیشه سفره‌اش وا بود؛ با ما مهربانی کرد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یزدانی
114
28 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(من آینه ی کرامت پنج تنم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد سید رضا موید
154
29 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تویی امیر جمل، ذوالفقار غیرت حیدر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سعید تاج محمدی
103
30 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
90
31 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(ای فروزنده ز رخ حسن خدات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
86
32 مدح ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(از روز ازل مست می نوکری ام من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
109
33 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(تا که لب وا شد به حُسنت شد تمنا بیشتر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
107
34 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
76
35 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کریم از کَرمَش کم نمیشود، یعنی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
161
36 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ای کلامت خلق را نور هدایت یا حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
109
37 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(باید شمار ماه ها تعدادتان باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
زهرا آراسته نیا
82
38 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر ماه شب نیمه ی این میکده سوگند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد جواد شیرازی
112
39 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(به چشمهای خیالی به روی پرچینی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
موسی علیمرادی
62
40 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(شکرُ لِلّه اگر زبان دارم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن ناصحی
126
41 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
66
42 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(کلید کرب و بلا در متانت حسن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
معین اصغری
87
43 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
73
44 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
107
45 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -(مرا مثل یک اَبرِ حیران کشیدند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
113
46 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم افتد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
ناصر شهریاری
114
47 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(بر نامِ کریمِ آلِ طاها صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی مقیمی
102
48 مناجات با خدا--نیمه ماه رمضان -(ای به دل مؤتمن، مونس جان من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
95
49 مدح میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(هرکه دیدست تو را گفته که ماشاالله) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
سید حسن رستگار
86
50 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(میان ارض و سما بزم شادی و شور است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه نعیم امینی
122