مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سرود میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) -(ماه به خورشید، داره می خنده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسین رحمانی
5
2 سرود لادت امام حسن مجتبی (ع) -(شده برپا جشن تبارک. یا حسن جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
4
3 رباعی مدح امام حسن(ع) -(تقدیم به همه‌ی امام حسنی‌ها) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
13
4 سرود میلاد امام مجتبی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
25
5 سرود ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) -(یثرب امشب شده غوغا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
14
6 سرود ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) -(یثرب امشب شده غوغا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
7
7 سرود ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) -(عاشقان نیمه ماه صیام است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
14
8 سرود مسجدی میلاد امام حسن (ع) -(مدینه امشب پر ز نوره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
12
9 شعر میلاد کریم اهل بیت (ع) -(ای پسر مرتضی یا حسن بن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
17
10 شعر ولادت کریم اهل بیت (ع) -(نوکری مُشکُ عَنبر آورده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا آهی
13
11 مولود ماه خدا -(حیدر امشب چو که با فاطمه دیدار کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
40
12 سرود میلاد -(شب میلاد شاه کریمانه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
133
13 مولود نیمه رمضان -(پسر اول مولا حیدر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اسماعیل تقوایی
104
+2
14 مدح و ولادت امام حسن (ع) -(به نام عشق..به نام خدا...به نام حسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
آرمان صائمی
91
+2
15 ولادت امام حسن مجتبی(ع) -( آنکه ز حُسن روی او گل دمد از زمین تویی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
جواد کلهر
258
--1
16 میلاد امام حسن مجتبی -( ایهاالناس بیاید که آقا حسن است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرتضی محمودپور
367
17 میلاد امام حسن مجتبی علیه ٱلسلام -( بی واسطه باز است بروی همه٬ درها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مرضیه عاطفی
265
+2
18 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( خودِ خداست دمِ دّر به احترامِ حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
262
19 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( چشم وا کرده شدم دست به دامان حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا تاجیک
491
20 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( اين چشمها را خيس و گريان دوست دارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
312
21 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع -( من آفریده شدم تا شوم گدای کريم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد حسین رحیمیان
319
22 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( ازاین طراوتی که پر از عطر نام توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد حسن بیات لو
242
23 اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) -( خانه ی مادری ام خاک بقیع است فقط ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا قاسمی
304
--1
24 حسنستان -( روزی برسد با قلمِ باده پرستان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
609
+1
25 ولادت امام حسن ع -( ای از تمام گلستانها، گلخنده ی تو فریباتر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حامد اهور
502
+1
26 ولادت امام حسن ع -( همین که رزق شب ما دعای حیدر شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
480
+1
27 ولادت امام حسن ع -( اگرچه عاشق ناقابل شماست دلم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
476
+1
28 ولادت امام حسن ع -( خوشا به حال گدایی که ریزخوار شماست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
458
+1
29 ولادت امام حسن ع -( پانزده شب سرسجاده تو را خواسته ام ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
388
30 ولادت امام حسن ع -( سبط اکبر! به پیمبر چه شباهت داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
داود رحیمی
486
+3
31 ولادت امام حسن ع -( با چشم كریم تو، نشان داد كرم را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مهدی عبدالهی
400
32 ولادت امام حسن ع -( باید که غزل هم ثمری داشته باشد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محسن زعفرانیه
487
+1
33 ولادت امام حسن ع -( سائلی که حلقه ی در را به وقتش می زند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
امیر عظیمی
424
34 ولادت امام حسن ع -( ای روی گلعذار تو یاد آور بهشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
399
35 ولادت امام حسن ع -( بر طالع من حک شده دیوانه بودن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا خاکساری
443
36 ولادت امام حسن ع -( شکر خدا که اهل دعا لطف می کنند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
قاسم احمدی
465
37 ولادت امام حسن ع -( هر آنچه ناشدنی هست با حسن بشود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد قاسمی
447
38 ولادت امام حسن ع -( مادر پدرم باد فدای تو حسن جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
473
39 مدح امام حسن مجتبی-ولادت -( درعرش خیمه ای به نام حسن حق بنا کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
397
+1
40 ولادت امام حسن ع -( باید بچشد گرمیِ طوفانِ نجف را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
423
41 ولادت امام حسن ع -( کبوتریم و پی دانه ی امام حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مجتبی خرسندی
481
42 ولادت امام حسن(ع)، -( یار آمده و نگار هم می آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد مبشری
497
+1
43 ولادت امام حسن(ع) -( بوی بهشت می وزد از بین موی تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
480
44 ولادت امام حسن(ع) -( کار ما نیست غزل بافتن از نامِ حسن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمود ژولیده
433
45 ولادت امام حسن(ع) -( می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد فردوسی
601
46 ولادت امام حسن(ع) -( خاکِ این خانه زَرَش بیشتر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
حسن لطفی
460
+2
47 ولادت امام حسن(ع) -( امشب ز لب ماه خدا خنده بر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
557
+1
48 مدح آقا امام حسن مجتبی (ع) -( شاعری دربه درم اهل غزل آبادم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
علیرضا خاکساری
602
49 سرود میلاد امام حسن مجتبی (ع) -( دیونه شو، اسم لیلاتو میارن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مسعود اصلاني
644
+3
50 سرود شور به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) به همراه سبک -( با گوشه نگاه گرفته دنیا رو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
محمد قاسمی
668