مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شعر میلاد امام سجاد(ع) -( چه مقامیست مادر تو شدن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1905
+3
52 شعر میلاد امام سجاد(ع) -( به نفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2246
+3
53 رباعی میلاد امام سجاد(ع) -( آلاله نو دمیده چیدن دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1759
+4
54 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( غم جایی توی خونه ی دل نداره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مظاهر کثیری نژاد
2231
+3
55 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( از آسمون می باره ستاره دل همه مست و بی قراره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2425
+6
56 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( ما بی تابیم مست سرود جبرائیلیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1785
+1
57 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( پَر ِ قنداقه ات مسيحا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1744
+2
58 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نسیم آمد این بار از خوش مسیری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
1675
+1
59 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1934
+5
60 رباعی ولادت امام سجاد(ع) -( سرچشمۀ فیض کردگار آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1861
+1
61 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( مژده ای شیعه که باشد شب میلاد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
کلامی زنجانی
2067
+6
62 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( حضرت سجاد، زین العابدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1495
+1
63 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( مژده ای شیعه که باشد شب میلاد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
کلامی زنجانی
1706
+2
64 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( عید است و من شراب زاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد سهرابی
1488
65 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( دل فرشته در اطراف آسمان می رفت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
1535
66 رباعی ولادت امام سجاد(ع) -( سرچشمۀ فیض کردگار آمده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1507
--1
67 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1599
+1
68 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نسیم آمد این بار از خوش مسیری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
عباس احمدی
1234
+1
69 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( ای شکوه فراز های دعا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عظیمی
1409
+1
70 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( کعبه شد سر زلفت دل به سجده افتاده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
احسان محسنی فر
1414
+1
71 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( تا خداوند میرسم با تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1588
+3
72 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سجاده ایم پهن برای دعا شدیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید پوریا هاشمی
1866
+3
73 شعر مدح و ولادت امام سجاد(ع) -( مستم از جام، مستم از باده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1690
74 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سوي مجنون برسانيد كه ليلايي هست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
حسن لطفی
1987
+4
75 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب قشنگترین شب یلدایی خداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
2039
+1
76 دو بیتی امام سجاد(ع) -( هم یار آشنای منی زین العابدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
علیرضا خاکساری
1514
77 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( شاه بودي و التماس شدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مسعود یوسف پور
1613
78 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( نشیب های دل من فراز می خواهد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1396
+2
79 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( دوباره مستی و دیوونگی براهه امشب که میلاده حسینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر حسن سالاروند
1807
+3
80 دانلود سبک سرود میلاد امام سجاد(ع) -( داره می‌تابه ماه محرابه یا که خورشید ازلی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1559
+1
81 دانلود سبک میلاد امام سجاد(ع) -( اﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﺮ زده ﺁﻳﻴﻨﻪ ی اﻧﻮاﺭ داﻭﺭ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
میثم مومنی نژاد
1662
+2
82 دانلود سبک سرود میلاد امام سجاد(ع) -( سلام ما به تو ای ارباب ، اومده نور جلیّ تو ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1638
83 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( اومده آقای همه ، آزاده ها ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1901
+1
84 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( پر می زنه دلم به هواش چشم انتظار نیمه نگاش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1806
85 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( شکر حق گوید ، شیعه ی دلشاد آمده دنیا ، حضرت سجّاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
2437
86 دانلود سبک ولادت امام سجاد(ع) -( نور دو چشم ارباب ، حجّت حق بر زمین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1699
87 دانلود سبک سرود ولادت امام سجاد(ع) -( طلوع ، مهر ایمان و دین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1486
+1
88 دانلود سبک سزود ولادت امام سجاد(ع) -( اومده نور دل خون خدا ، سیّد السّاجدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1990
+1
89 جشن و سرور در عالمین ، عید امام العارفینِِ اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1553
90 سرود مولودی امام سجاد(ع) به همراه سبك-دلای آزاد ، همه با نغمه‌ی شاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی روحی
2146
+1
91 سرود میلاد امام سجاد(ع) -( آسمون منـوره ، یثـرب معـطره ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
یوسف رحیمی
1991
+1
92 سرود ولادت حضرت زین العابدن (ع) -( مفاتیح و واکن دوباره غوغا کن ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2059
+1
93 سرود ولادت حضرت سجاد(ع) -( پهن میکنم سجادمو بازم به سوی مدینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1974
+1
94 دانلود سرود میلاد حضرت امام سجاد (ع) -( داره میاد دار و ندارمون ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1856
95 سرود میلاد امام سجاد (ع) -( ماه قشنگ بانوی ایران زمین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1958
+3
96 سرود مولودی امام سجاد(ع) به همراه سبك-ای عبد خدا، ای شاعر چکامه‌های دعا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2044
+3
97 متن و سبک سرود برای اعیاد شعبانیه - میلاد امام سجاد (ع) -( هرچی باشه/ هم رگ و همخون و هم ایلیم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
امیر حسین الفت
3422
--1
98 میلاد حضرت زین العباد امام سجاد (ع) -( سجاده ها رو پهن کنید امشب به سوی گهواره ی این آقا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1527
+1
99 سرود ملاد حضرت امام سجاد (ع) -( تو دل اسیر و بی قرارم ولایت زین العابدینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1375
+1
100 ترکیب بند میلاد حضرت زین العابدین (ع) -( در تشنگی سراب به دردی نمی خورد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1352