مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 سرود مسجدی میلاد امام سجاد (ع) -( آمد نگار نازنین ـ آمد امام الساجدین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2655
+5
102 سرودی زیبا در مورد مولود 5 شعبان ولادت امام زین العابدین (ع) - سبک مسجدی -( بوی خلد برین آمد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
1593
+1
103 اشعار مدح و سرود مولودی امام سجاد (ع) -( آی همه مردم دنیا بیاین برا تماشا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
1505
+1
104 متن شعر و سرود میلاد امام سجاد (ع) -( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
رضا تاجیک
2435
105 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب رواق دیده را آذین ببندید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1515
+2
106 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( قطره ها می رقصد امشب، چون که سجّاد آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1465
+4
107 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امام العابدین خوش آمد خوش آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1635
+5
108 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ز آهنگ شعف در هر سری شور آمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1545
+2
109 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ای ماه به لبخند دهن وا کردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1966
+3
110 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( بحر موّاج ولا را گهری پیدا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1858
+1
111 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( در کتاب نور، آیت محکم شد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1355
112 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( شباهنگام سر زد جامة مهر جهان آرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1441
113 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب ای ماه به لبخند دهن وا کردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1503
+4
114 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( صبحدم برج شرف را آفتابی دیگر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1637
115 َشعر ولادت امام سجاد(ع) -( امشب شب شادیّ شادی آفرین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1700
+1
116 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سلام اى چارمین نور الهى ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمد سهرابی
1369
117 ولادت امام سجاد(ع) -( روز میلادتان چه روزی بود ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
وحید قاسمی
1232
--1
118 شعر ولادت امام سجاد(ع) -( سیمای سجده چهرۀ گویا بما نداشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
محمود ژولیده
1521
119 شعر ولادت امام سجاد(ع)-وقتی که فروغ ازلی دیدن داشت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1242
+2
120 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(امروز را که مهمان آسمانم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1329
121 شعر ولادت امام سجاد(ع)(من آن محبوب رب العالینم که هستی هست در زیر نگینم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1279
+1
122 شعر ولادت امام سجاد(ع)(عاشقان مژده شب میلاد شد دل گدای حضرت سجّاد شد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1444
+1
123 شعر ولادت امام سجاد(ع)(با قامت عصمت و حیا می آید با بانگ مناجات و دعا می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1051
124 شعر ولادت امام سجاد(ع)(کیستم من فارغ التحصیل دانشگاه دینم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1022
+2
125 شعر ولادت امام سجاد(ع)(گلواژه ایمان آمد گلواژه ایمان آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
926
126 شعر ولادت امام سجاد(ع)(مدینه میخندد زیمن میلادت نشسته بر لبها سرود زیبایت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
940
127 شعر ولادت امام سجاد(ع)(باز یاران عید دیدار جمال یار شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1252
+2
128 شعر ولادت امام سجاد(ع)(ساقی قدحی باد مرا جام نیاز است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1070
+1
129 شعر ولادت امام سجاد(ع)(نور حق می دمد از مشرق سجاده‌ی تو) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1277
130 مدح و ولادت امام سجاد(ع)-(از سکوتم صدا درست کنید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1214
+2
131 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(سلام عطر خوش دلپذیر سجاده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1207
+1
132 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(تا دل غم زده از هجر به فریاد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1108
+1
133 مدح و ولادت امام سجاد(ع)-(من همان یا کریم دام شما) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1267
+1
134 مدح و ولادت امام سجاد(ع)( باز در بحر ولایت گهری پیدا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1217
+2
135 مدح و ولادت امام سجاد(ع)(سلام! ای سلام خـدا بـر سـلامت) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
904
136 شعر ولادت امام سجاد(ع)(بياييد عشق را عبادت كنيم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1079
137 ولادت امام سجاد(ع)(اهـل زهـدی و اهـل عرفانی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
888
138 شعرل ولادت امام سجاد(ع)(فال دعای سینه ی ما شاد آمده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
998
139 شعر ولادت حضرت زين العابدين (ع) ( نسیـم آورَد بـوی عطــر بهــاران) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1154
+1
140 سرود ميلاد امام سجاد (ع) ( عید میلاد علی‌بن‌الحسین آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1494
--2
141 سرود ميلاد امام سجاد (ع) ( ای یوسف زهرا امام سجاد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1484
+2
142 شعر ولادت امام سجاد (ع) (ای شمس ولایت! قمرت باد مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1239
+1
143 شعر میلاد امام سجاد(محبوب حریم حق تعالی آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
825
144 شعر میلاد امام سجاد(عطر بهشتی وزیده امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
1165
--1
145 شعر میلاد امام سجاد(جشن کرده بپا خدا امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
846
146 شعر میلاد امام سجاد(از قدم تو توی شب های سپید من) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
946
147 شعر میلاد امام سجاد(یادگار عزیز ارباب با وفا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
816
148 شعر میلاد امام سجاد(امشب مدینه بهتر از خلد برین است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
867
+1
149 شعر میلاد امام سجاد(ای میهن بانوی ایران شاه عالم زاده ای) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
803
+2
150 شعر میلاد امام سجاد(امشب ای اهل دعا روح دعا می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
944