مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 سرود ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-زمزمه‌ي کل عاشقا، سوره‌ي قدر و تبارکه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2545
+8
102 غزل مدح و ولادت امام جواد(ع)-ساکن کاظمین گویا از، سمت «باب الجواد» می‌آید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3192
+1
103 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-آمده دو نور، آمده دو جان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2391
+4
104 شعر مناجات امام جواد(ع)-خون شد از غم، دلِ خداجویم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2193
105 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-آن شب مدینه تشنه‌ی آب بقا بود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2481
+2
106 شعر ترجيع‌بند ميلاد امام جواد(ع)-یکبار دگر غنچه‌ي دل وا شده امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2727
+3
107 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-تو جوادی، ذوالعطایی، جان و جانان رضایی اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2904
+3
108 مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-ای آمد و رفت دل ما سمت تو رایج اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2815
+3
109 تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع)-ای دل، امشب مدینه بس زیباست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2550
110 شعر ميلاد امام جواد(ع)-هر کس در این دیار به جایی رسیده است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2757
+1
111 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علي اصغر به همراه سبك-فصل نشاط و بهار و روایت عشقه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
محمد مهدی روحی
2794
+3
112 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-السلام ای امیر مُلک قضا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2218
+2
113 شعر ميلاد امام جواد(ع)-هر که دل بُرد، دلبر ما نیست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2263
+2
114 تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع)-روشن‌تر از روز است، خیلی بامرامند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2481
+2
115 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-فرشته‌ها خنده‌زنان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2329
116 شعر تركيب‌بند ولادت امام جواد(ع)-در دلم شور دیگری دارم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3696
+1
117 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-ز پشت پاره‌هاي ابرا تو آسمونا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2974
+6
118 شعر تركيب‌بند میلاد امام جواد(ع)-از لا به لای دفتر شعرم عبور خواهم کرد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3192
+3
119 شعر مثنوي ولادت امام جواد(ع)-از عرش ندا آمده أین الرَّجبیُّون اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
4967
+10
120 شعر مثنوي زیباي ولادت امام جواد(ع)-نهمین نوح رسیده است، شود سرور شهر اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3259
+1
121 شعر مثنوي میلاد امام جواد(ع)-گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2678
+2
122 شعر تركيب‌بند ميلاد امام جواد(ع)-امشب زمين و آسمان بايد چراغانى شود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3198
+8
123 وي‍ژه‌نامه‌ي ولادت امام جواد(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3443
+4
124 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-ولادت خیرالعباد است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
4065
+5
125 سرود سنتي میلاد امام جواد(ع) به همراه سبک-قلب رضا خرم و شاد است اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3674
+3
126 سرود سنتی میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-عید باب المراد بر همه مبارک اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3244
+6
127 شعر توسل به امام جواد(ع) در شب ميلاد آن حضرت-بنده‌ام، بنده‌ي ولاي توأم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3542
+2
128 سرود میلاد امام جواد(ع)-خنده شعف از فلک با ملک قمر زند اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3251
+2
129 شعر ترجیع‌بند ولادت امام جواد(ع)-از شرف پا در اين سرا بنهاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2651
+2
130 شعر ترکیب‌بند زیباي ولادت امام جواد(ع)-فتح ابواب مراد است، مراد است، مراد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2811
+2
131 سرود شور میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-شب عشقه، شب شوره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
3201
+3
132 سرود میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبک-مدینه باز شده فرشته‌بازار، ستاره می‌باره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
8915
+4
133 سرود ميلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-شب رؤیایی تموم دنیاست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
2927
+11
134 سرود میلاد ولادت امام جواد(ع) و حضرت علي‌اصغر(ع) به همراه سبك-امشب شب زیارت ، علی موسی الرضاست اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2761
+2
135 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبک-شب میلاد امام جواده اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2503
+3
136 سرود ولادت امام جواد(ع) به همراه سبک-شب طلوع صبح سعادت اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2347
+3
137 سرود زیباي ولادت امام جواد(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) به همراه سبك-شب خماری و مستی، شب جنونه امشب اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
9812
+4
138 سرود ولادت امام جواد(ع) به همراه سبك-مست و خمار و شيدا اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2355
+4
139 سرود شور ميلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-بارون رحمت و لطف خدا می‌باره اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2821
+5
140 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-اگه به بند عشق اسیریم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2325
+2
141 سرود میلاد امام جواد(ع) به همراه سبك-اومد از راه ولی الله اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
رضا تاجیک
2322
+4
142 شعر مثنوی زیباي میلاد امام جواد(ع)-باده را تا آخرش سر می‌کشم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2063
143 شعر مثنوي ميلاد امام جواد(ع)-ای پسر حجت هشتم، جواد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
1406
+1
144 شعر تركيب‌بند ولادت امام جواد(ع)-مژده ای یاران، نگار آمد نگار آمد نگار اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2390
145 شعر رباعي ميلاد امام جواد(ع)-آن گل که سرآغاز شکوفايی بود اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2479
+1
146 شعر ولادت امام جواد(ع)(قسم به آن که به گنجشک بال و پر داده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2410
+3
147 شعر ولادت امام جواد(ع)(امشب بهشت آرزو را باز كردند) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3014
+1
148 شعر ولادت امام جواد(ع)(در ساحل جود خدا باران گرفته) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2806
+1
149 شعر ولادت امام جواد(ع)(اي روي تو شبيه جمال ابالحسن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
2623
150 شعر ولادت امام جواد (ع) ( امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
3242
+2